CZAS ZMAGAŃ W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH

Przyszedł czas na sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności. W szkolnych eliminacjach konkursów przedmiotowych przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego wzięło udział 13 uczniów. Część z nich przystąpiła do zadań z różnych przedmiotów.

7 listopada uczniowie klasy VI i VIII  miały okazję sprawdzić swoją wiedzę językową, przystępując  do VI Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu było kształcenie umiejętności krytycznego myślenia i wykorzystania znajomości języka angielskiego w praktyce, a także rozbudzanie ciekawości oraz motywowanie do dalszej nauki. W trakcie godzinnego konkursu uczestniczki zmierzyły się z zadaniami sprawdzającymi ich umiejętność czytania ze zrozumieniem, wiedzę z zakresu gramatyki, słownictwa, znajomości struktur językowych oraz wiadomości dotyczących historii, kultury i geografii krajów anglojęzycznych.

Na zmagania uczniów z zadaniami matematycznymi w III Wojewódzkim Konkursie z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych przyszedł czas 15 listopada. Celem konkursu jest wspieranie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów w zakresie matematyki, pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie matematyki oraz rozwijanie  zdolności  twórczego  myślenia  uczniów  i  kreatywnego  podchodzenia  do problemów matematycznych. Trzy uczestniczki z klasy VII i VII rozwiązywały test, który składał się  z zadań zamkniętych, zadań typu prawda/fałsz oraz otwartych. Na pracę z arkuszem uczennice miały 90 minut.

Szkolny etap konkursów zakończył II Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych, który odbył się 20 listopada. Celem konkursu było wspieranie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, a także pogłębianie ich wiedzy i umiejętności w dziedzinie języka polskiego. Uczestniczki z klasy VI i VIII  rozwiązywały test, który składał się  z zadań zamkniętych na dobieranie lub/i wielokrotnego wyboru, oraz z zadań otwartych. Na rozwiązanie zadań konkursowych uczennice miały 90 minut.

P.S. Dzisiejszy konkurs był ostatnim z konkursów kuratoryjnych przeznaczonych dla szkół podstawowych. Nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać na wyniki. Może w którymś z etapów powiatowych znajdą się nasze koleżanki albo kolega?

Autor: Ilona M.

Gallery with ID 285 doesn't exist.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.