REKRUTACJA DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I DO PRZEDSZKOLA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Młodzawach informuje, że zapisy (rekrutacja) uczniów do klasy I w roku szkolnym 2020/2021 odbywają się do 30 marca 2020 roku.

Obwód Szkoły Podstawowej w Młodzawach: Młodzawy Duże, Młodzawy Małe, Mozgawa, Bugaj

Dzieci zameldowane w obwodzie szkoły przyjmujemy z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

Dzieci spoza obwodu szkoły na wniosek rodziców zgodnie z Uchwałą nr XL/345/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie w sprawie postępowania rekrutacyjnego w Gminie Pińczów.


Dyrektor Przedszkola w Młodzawach informuje, że  zapisy (rekrutacja) dzieci do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 odbywają się do  30 marca 2020 roku.

W roku szkolnym 2020/2021 roczny  obowiązek przygotowania przedszkolnego spełniają dzieci urodzone w 2014 roku.

Pozostałe dzieci urodzone w latach 2015 – 2017 mogą uczęszczać do przedszkola na wniosek rodziców zgodnie z Uchwałą nr XL/345/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie w sprawie postępowania rekrutacyjnego w Gminie Pińczów.

Informacje i zapisy u Dyrektora Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Młodzawach,  tel. 41 35 792 12.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne  na terenie placówki (w korytarzu przy wejściu) znajduje się skrzynka, do której należy wrzucać karty zgłoszenia  do klasy pierwszej i do przedszkola.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.