STOWARZYSZENIE ROZWOJU MŁODZAW – NASZA PRZYSZŁOŚĆ PROMUJE REGION!

Stowarzyszenie realizuje operację pn. „Promocyjnie o Ponidziu – zakup gadżetów i instrumentów muzycznych” współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania PONIDZIE.

W ramach realizowanej operacji zakupione zostały gadżety promujące nie tylko Gminę Pińczów, ale cały obszar działania LGD Ponidzie. Wykorzystane będą jako nagrody podczas organizowanych konkursów, festynów i imprez okolicznościowych odbywających się  na terenie działania LGD Ponidzie. W ramach grantu zakupiono 1400 sztuk gadżetów z nadrukami (notesy, karteczki samoprzylepne, pendrive z tworzywa ekologicznego, długopisy, ołówki, worki gimnastyczne, torby bawełniane, teczki konferencyjne,  komplety kredek w ekologicznej tubie, piórniki).

Ponadto zakupiono torby z instrumentami muzycznymi (6 kpl.) oraz dzwonki z przyciskiem w komplecie (4 kpl.) i dzwonki z rączką w komplecie (4 kpl.). Wszystkie zakupione instrumenty będą służyć najmłodszym wspierając ich rozwój. Wykorzystywane zostaną podczas zajęć z dziećmi zdrowymi i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi m.in. na zajęciach muzykoterapii, czy socjoterapeutycznych do relaksacji lub wyrażania emocji.

Odbiorcami projektu są dzieci z Przedszkola w Młodzawch oraz dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Młodzawach. Dla ich użytku zostaną zakupione instrumenty muzyczne, a także będą odbiorcami większości  gadżetów – nagród w konkursach. Ponadto odbiorcami są również dzieci niepełnosprawne z przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie „Świetlik” w Skowronnie Dolnym, które otrzymały jeden zestaw instrumentów muzycznych perkusyjnych, komplet dzwonków z rączką i komplet dzwonków z przyciskiem oraz komplet gadżetów promujących region. Część gadżetów trafiła także do kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich „Młodzawy Dziś i Jutro” oraz członków stowarzyszenia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.