REKRUTACJA DO PIERWSZEJ KLASY I DO PRZEDSZKOLA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Młodzawach informuje, że zapisy (rekrutacja) uczniów do klasy I w roku szkolnym 2022/2023 odbywają się do 30 marca 2022 roku.

Obwód Szkoły Podstawowej w Młodzawach: Młodzawy Duże, Młodzawy Małe, Mozgawa, Bugaj

Dzieci zameldowane w obwodzie szkoły przyjmujemy z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.


Dyrektor Przedszkola w Młodzawach informuje, że zapisy (rekrutacja) dzieci do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 odbywają się do  30 marca 2022 roku.

W roku szkolnym 2022/2022 roczny  obowiązek przygotowania przedszkolnego spełniają dzieci urodzone w 2016 roku.

Pozostałe dzieci urodzone w latach 2017 – 2019 mogą uczęszczać do przedszkola na wniosek rodziców zgodnie z Uchwałą nr XL/345/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie w sprawie postępowania rekrutacyjnego
w Gminie Pińczów.

Rodzice dzieci, które już uczęszczają  do naszego przedszkola wypełniają DEKLARACJĘ O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Informacje i zapisy u Dyrektora Szkoły i Przedszkola w Młodzawach

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.