Aktywna tablica

Program ma na celu rozwinięcie umiejętności nauczycieli w zakresie posługiwania się technologią komputerową i informacyjną. W ramach realizacji rządowego programu został zakupiony monitor interaktywny do klasopracowni I-III, a nauczyciele podnoszą swoje kompetencje poprzez samokształcenie oraz uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach z zakresu TIK w nauczaniu. Poszerzają wiedzę z zakresu nowych metod nauczania. Istotną częścią działań jest rozwijanie w uczniach myślenia i samodzielności w uczeniu się, przedstawianie przykładów wykorzystania Internetu jako dostępnego dla wszystkich źródła wiedzy, wskazanie uczniom możliwości uczenia się.

Realizacja programu pozwala nie tylko rozwijać umiejętności nauczycieli w zakresie posługiwania się technologią, poszerzać wiedzę z zakresu nowych metod nauczania, ale także wpływa na schematy myślenia pedagogów.