Były sobie pieniądze

„Edukacja ekonomiczna dla dzieci przedszkolnych „BYŁY SOBIE PIENIĄDZE”, którego organizatorem i koordynatorem jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego w Warszawie.

Program realizowany jest w przedszkolu. Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy finansowej dzieci oraz wprowadzenie w podstawy finansów tak, aby potrafiły lepiej funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie. Cele realizowane są poprzez przeprowadzenie autorskich zajęć o finansach.

Tematyka zajęć obejmuje swym zakresem m. in. wartości pieniądza, podstaw ekonomii, zarządzania finansami osobistymi, roli i funkcji banków, ale także umiejętności krytycznego myślenia i zastosowania tej wiedzy w praktyce oraz podejmowania racjonalnych wyborów konsumenckich. Wiadomości zostały skorelowane z podstawą programową. Nauczycielki mają do dyspozycji scenariusze zajęć oraz pakiety edukacyjne zawierające potrzebne pomoce dydaktyczne.