Czytam z klasą

W tym roku szkolnym 2023/2024 w programie będą uczestniczyli uczniowie klasy I i III. Tegoroczna edycja projektu została zatytułowana „Na tropach DOBROCZYNNOŚCI”, której głównym założeniem jest zachęcenie dzieci do wykazywania postaw dobroczynności oraz kształtowanie u uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe, uczniowie czytając lektury zgłębią wiedzę na temat czynienia dobra, niesienia pomocy ludziom, zwierzętom oraz roślinom.