„CZYTAM Z KLASĄ – lekturki spod chmurki”

UCZESTNIKAMI projektu są uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych. Za uczestnika uznaje się jeden zespół klasowy lub grupę świetlicową.

CELE PROJEKTU:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.