DLA RODZICÓW

 1. Informujemy, że zgodnie z wytycznymi MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne, w tym z rozporządzeniem http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2020/03/rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-ar_t.-30c.pdf

informujemy o zdalnym nauczaniu w Szkole Podstawowej w Młodzawach.

 1. Bardzo prosimy o przypilnowanie swoich dzieci, by zaglądały na stronę i wykonywały polecenia, zgodnie z planem na dany dzień.
 2. Zajęcia są zróżnicowane, a zadania i polecenia są urozmaicone – wymagające użycia monitorów ekranowych (komputerów, telefonów) oraz bez ich użycia.
 3. Kontakt e-mail z nauczycielem podany jest przy każdym przedmiocie (poza ustalonym już wcześniej z rodzicami kontaktem telefonicznym i przez grupy społecznościowe).
 4. Monitorowanie postępów w pracy uczniów oraz weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów odbywać się będzie poprzez:
 • wiadomości e-mail (np. załącznik – zdjęcie wykonanej pracy, praca wysłana w edytorze tekstu, prezentacja multimedialna),
 • grupy społecznościowe (Facebook, Meesenger),
 • podczas lekcji prowadzonej on-line,
 • kontakt telefoniczny,
 • wykonywane przez uczniów zadania na platformach edukacyjnych i sprawdzanie przez nauczyciela.
 1. O postępach uczniów i ich ocenach rodzice informowani poprzez wiadomości e-mail wysyłanych przez nauczycieli do rodziców piątek.
 2. Trwają prace nad e-dziennikiem, w związku z tym w kolejnym tygodniu sposób informowania rodziców najprawdopodobniej ulegnie zmianie.