Egzamin ósmoklasisty

Arkusze i zadania przygotowujące do egzaminu:

 1. https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/
 2. https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/
 3. https://szaloneliczby.pl/egzamin-osmoklasisty/
 4. https://testy.dlaucznia.info/
 5. https://arkusze.pl/jezyk-polski-egzamin-osmoklasisty/
 6. https://arkusze.pl/jezyk-angielski-egzamin-osmoklasisty/

Egzamin ósmoklasisty online:

https://www.egzamin-osmoklasisty.pl/

Drogi ósmoklasisto,

Przed Tobą pierwszy w życiu ważny dla Ciebie egzamin. Już dzisiaj pomyśl o odpowiednim przygotowaniu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W roku szkolnym 2022–2023 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. 23 maja 2023r.– egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. 24 maja 2023r. – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. 25 maja 2023r. – egzamin z języka angielskiego, który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Więcej informacji www.oke.lodz.pl