KLASA VIII (30 MARCA – 3 KWIETNIA)

PONIEDZIAŁEK


PRÓBNY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO

Lekcja on-line na Messengerze godz. 9.00

HISTORIA

Temat: Powstanie „Solidarności”.
Cel lekcji: poznajemy przebieg strajków w sierpniu 1980 r., powstanie NSZZ ,,Solidarność” i towarzyszących im nastrojów politycznych.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 2 str. 211.

Dotyczy historii i wos-u:wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.

CHEMIA

Temat lekcji: Metanol i etanol- właściwości alkoholi.
Cele lekcji: uczeń rozwiązuje ćwiczenia z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na poprzedniej lekcji.
Rozwiąż karty pracy (załączniki).

załącznik 1         załącznik 2

RELIGIA

Temat: Po co jest piękno? Sztuka sakralna.
Cele:
– Wyrazisz szacunek wobec dzieł sztuki sakralnej.
– Ukształtujesz w sobie wrażliwość na piękno.

Zadanie: Przeczytaj temat 35. Odszukaj w temacie 35 fotografię „Piety ” Michała Anioła i odpowiedz na pytania:
1.Jaki jest nastrój tej sceny?
2. Jaki własny tytuł możesz nadać tej rzeźbie?

Zadanie dla Oli: Wklej do zeszytu ilustrację przedstawiającą obraz lub rzeźbę o tematyce religijnej.
(Wykonane zadania prześlij na maila: biedor@op.pl)

MATEMATYKA

Lekcja on-line na Messengerze godz. 14.00
Temat: Procenty – ćwiczenia. (zapisz w zeszycie)
Cele: Na tej lekcji udoskonalisz umiejętność rozwiązywania zadań z procentami, oraz utrwalisz wiadomości związane z procentami

1. Wspólnie wykonamy Zad. 14, 15, 16 str. 232, podręcznik.
2. Dla sprawdzenia swojej wiedzy wykonaj zadania na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

FIZYKA

Temat: Powtórzenie z drgań i fal.
Cel:
– utrwalenie wiedzy z zakresu drgań i fal.

1. Ułóż i napisz 6 pytań, zadań, które powinny się znaleźć na sprawdzianie z togo działu.
Sprawdzian za tydzień. Pytania prześlij na maila.
Proszę podać, kto nie ma skarpa i nie będzie mógł być online. nauczgm2@gmail.com

WOS

Temat: Podsumowanie wiadomości z rozdziału V.
Cel lekcji: utrwalenie wiadomości z V rozdziału ,,Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej”

Dla sprawdzenia swojej wiedzy wykonaj w zeszycie zadania z podręcznika 1-13 str. 165.

Dotyczy historii i wos-u:wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.

EDB


WTOREK


BIOLOGIA

Temat: Nieantagonistyczne zależności między gatunkami. 

Na podstawie tekstu ze str.111-115 wyjaśnij pojęcia i podaj przykłady mutualizmu komensalizmu i protokooperacji. Odpowiedzi prześlij na maila.

MATEMATYKA

PRÓBNY EGZAMIN Z MATEMATYKI

Lekcja on-line na Messengerze godz. 9.00

JĘZYK ANGIELSKI

Temat: Powtarzamy przymiotniki opisujące wygląd i charakter.
Cel lekcji:
– utrwalisz przymiotniki opisujące wygląd i charakter.

Przepisz do zeszytu przymiotniki z Ćwiczenia B na stronie 76 podręcznika (żółte ramki). Jeśli ich nie pamiętasz, przetłumacz je za pomocą słowniczka, który znajduje się z tyłu książki. Naucz się ich.

W razie potrzeby proszę kontaktować się poprzez Messenger lub poprzez wiadomość wysłaną na e-mail m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Witam. Podaję tematy zajęć WF na bieżący tydzień. Proszę sobie przygotować kartki oraz długopisy w celu zapisania najważniejszych informacji dotyczących danego zasobu ćwiczeń.

Temat: „Współpraca w zespołach trójkowych, doskonalenie zbicia piłki przez siatkę”.

Cel – kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa)

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: To jest idealne ubranie do szkoły.
Cel lekcji- uczniowie poznają odmianę przymiotnika po rodzajniku określonym

1. Uczniowie przepisują z zadania 6 nazwy kolorów, następnie tłumaczymy je na język polski.
2.Czytamy przykładowe zdania z odmienionymi przymiotnikami oraz regułę gramatyczną ze strony 116 w książce.
3. Na podstawie poprzedniego zadania oraz tabeli rozwiązujemy zadanie 4 oraz 5 z książki.
4. praca domowa- wykonać zadania 1,2 i 3 strona 75 z zeszytu ćwiczeń
Lekcja zdalna godz. 13.30

JĘZYK POLSKI

Temat: Imiesłowy przymiotnikowe – ćwiczenia gramatyczne.
Cel lekcji:
– nauczysz się stosować poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych.

Przypomnij sobie, co to jest imiesłów przymiotnikowy.

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 3 ze strony 171 podręcznika


ŚRODA


PRÓBNY EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Lekcja on-line na Messengerze godz. 9.00

RELIGIA

Temat: Chrześcijaństwo a świat antyczny.
Cele:
– Poznasz postawę św. Pawła wobec kultury greckiej i rzymskiej.
– Będziesz wyrażał szacunek dla ludzi o innych poglądach.

Zadanie: Przeczytaj temat 36. Zwróć uwagę na fragment Dz 17, 16.18-20.22-34. W zeszycie wyjaśnij pojęcia: areopag, inkulturacja.

Zadanie dla Oli: Wklej lub narysuj w zeszycie polską tradycję, którą najbardziej lubisz.
(Wykonane zadania prześlij na maila: biedor@op.pl)

CHEMIA

Temat lekcji: Glicerol- alkohol polihydroksylowy.

Cele lekcji: uczeń poznaje wzory, właściwości i zastosowanie glicerolu oraz znaczenie odkrycia dynamitu.
Temat opracuj według punktów:
1. Podział alkoholi(alkohole monohydroksylowe i polihydroksylowe).
2. Wzór strukturalny, sumaryczny i nazwa systematyczna glicerolu.
3. Właściwości glicerolu.
4. Zastosowanie glicerolu.
5. Odkrycie A.Nobla.

Podczas opracowywania tego tematu zapisz w zeszycie ważne dla Ciebie informacje. Nie przepisuj całego tematu z podręcznika. Skorzystaj z platformy https://epodreczniki.pl/a/alkohole-wielowodorotlenowe/DwL8CL7TH  oraz filmu ze strony docwiczenia.pl. kod C8LV6X

FIZYKA

Temat: Fale i drgania w pytaniach
Cel.
– utrwalenie wiedzy z zakresu drgań i fal.

Szczegóły lekcji na dzienniku.
W razie potrzeby proszę kontaktować się poprzez Messanger lub poprzez wiadomość wysłaną na e-mail m.willow@wp.pl

JĘZYK POLSKI

Temat: Czasownik i rzeczownik – ćwiczenia gramatyczne.
Cel lekcji:
– nauczysz się stosować poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych.

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 6 ze strony 172 podręcznika oraz ćwiczenie 9 ze strony 173. Uwaga, z ćwiczenia 9 wybieracie tylko jeden ze wskazanych w poleceniu wyrazów.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: „Omówienie zasad oraz regulaminu gry – piłka siatkowa”. Znajomość zasad w tej dyscyplinie będzie podlegać ocenie. 

Cel – znajomość zasad gry w poszczególnych dziedzinach dyscyplin sportowych. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa).

MATEMATYKA

Lekcja on-line na Messengerze godz. 14.00
Temat: Wyrażenia algebraiczne – powtórzenia. (zapisz w zeszycie).
Cel: Na tej lekcji powtórzysz i uporządkujesz wiadomości związane z wyrażeniami algebraicznymi: obliczanie wartości wyrażenia dla danej zmiennej, rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem wyrażeń algebraicznych.

1. Wspólnie rozwiążemy Zad. 1, 2, 3 str. 238 podręcznik.
3. Dla sprawdzenia swojej wiedzy wykonaj zadania na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.


CZWARTEK


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: ” Omówienie zasad oraz regulaminu – piłka koszykowa. Znajomość zasad w tej dyscyplinie będzie podlegać ocenie.

Cel – znajomość zasad gry w poszczególnych dziedzinach dyscyplin sportowych.

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa)

GEOGRAFIA

Lekcja on-line w czwartek o godzinie 12:00
Temat: Urbanizacja w Ameryce
Cele lekcji: wyjaśnisz, jakie czynniki wpływają na rozmieszczenie ludności w Ameryce. Poznasz słabo i gęsto zaludnione obszary tego kontynentu. Dowiesz się czy są megalopolis i dzielnice slumsów.

Proszę przeczytać temat z podręcznika ze stron 126-131oraz zapoznać się z materiałami zamieszczonymi pod linkami

Praca domowa: Rozwiąż zadania pod linkiem:https://quizizz.com/admin/quiz/5e7bcedd02ae4c001dbcb13a/urbanizacja-w-ameryce?fbclid=IwAR1ZgxUkQmaKQ8NWMtqBYs27lgYQ7-f_LqPsXqAgc_x_UWey6pyeCrW92gY
Następnie zapisz odpowiedzi w zeszycie i prześlij na maila. Dziękuję

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

HISTORIA

Temat: Stan wojenny i schyłek PRL.
Cel lekcji: poznajemy przyczyny, przebieg oraz skutki wprowadzenia stanu wojennego.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 2 str. 217.

Dotyczy historii i wos-u:wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.

JĘZYK POLSKI

Temat: Przymiotnik, zaimek, liczebnik – ćwiczenia gramatyczne.
Cel lekcji:
– nauczysz się stosować poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych.

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 10, 13, 14 ze strony 174 podręcznika.

WOS

Temat: Fakty i opinie.

Cel lekcji: analiza sytuacji w kraju i na świecie.

Wykonaj w zeszycie notatkę z informacjami przedstawiającymi sytuację w kraju i na świecie, które wydarzyły się w ostatnim czasie np. w ostatnich 2 tygodniach (wykorzystaj różne źródła informacji, notatka na minimum 1 stronę).

Dotyczy historii i wos-u:wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.

JĘZYK ANGIELSKI

Temat: Inteligentne słonie. Praca z tekstem.
Cel lekcji:
– poznasz ciekawostki dotyczące słoni,
– utrwalisz przymiotniki opisujące wygląd i charakter,
– udoskonalisz umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Wykonaj ćwiczenie C na stronie 76 podręcznika. Przeczytaj tekst o słoniach, a następnie uzupełnij luki w zdaniach.

W razie potrzeby proszę kontaktować się poprzez Messenger lub poprzez wiadomość wysłaną na e-mail m.willow@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Muszę sobie kupić nowe spodnie!.
Cel lekcji- uczniowie poznają odmianę przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym

1. Czytamy regułę gramatyczną ze strony 116 w książce- odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym.
3. Na podstawie tej reguły rozwiązujemy zadanie 2 oraz 3 z książki.
4. praca domowa- wykonać zadania 1,2 i 3 strona 76 z zeszytu ćwiczeń
Lekcja zdalna godz. 13.30


PIĄTEK


WDŻ

Polecenia wraz załącznikami znajdziesz przy przedmiocie WDŻ po zalogowaniu się do edziennika.

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

JĘZYK POLSKI

Temat: Dwie historie o dojrzewaniu – Marcin Borowicz i Andrzej Radek.
Cele lekcji:
– wyszukasz w tekście potrzebne informacje,
– porównasz sylwetki dwóch bohaterów „Syzyfowych prac”,
– przygotujesz się do egzaminu ósmoklasisty, udoskonalając umiejętność analizy tekstu literackiego.

  • Porównaj bohaterów „Syzyfowych prac” Marcina Borowicza i Andrzeja Radka.
  • Wykonaj samodzielnie ćwiczenie 2 na stronie 152 podręcznika. Nie rób prezentacji.
  • Wykonaj w zeszycie tabelkę lub stwórz notatkę o bohaterach, w której znajdą się odpowiedzi na wszystkie pytania postawione w poleceniu.
  • Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 3 ze strony 152 podręcznika.

W razie pytań napisz do mnie przez aplikację Messenger lub wyślij e-mail na adres m.willow@wp.pl

MATEMATYKA

Lekcja on-line na Messengerze godz. 13.00
Temat: Wyrażenia algebraiczne -ćwiczenia.
Cel: Na tej lekcji powtórzysz wiadomości związane z wyrażeniami algebraicznymi: obliczanie wartości wyrażenia dla danej zmiennej, rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem wyrażeń algebraicznych.

1. Wspólnie rozwiążemy Zad. 4, 5, 6, 7, 8, 9 str. 239, 240 podręcznik.
2. Praca domowa Zad. 10, 11 str. 240 podręcznik (proszę przesłać zdjęcia rozwiązań na maila lub Messengera)
3. Dla sprawdzenia swojej wiedzy wykonaj zadania na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: „Omówienie zasad oraz regulaminu – piłka ręczna”. 

Cel – znajomość zasad gry w poszczególnych dziedzinach dyscyplin sportowych.

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa)

JĘZYK ANGIELSKI

Temat: Powtarzamy wiadomości o czasach Present Simple i Present Continuous przed egzaminem ósmoklasisty.
Cele lekcji:
– utrwalisz wiadomości dotyczące czasów teraźniejszych Present Simple i Present Continuous,
– dowiesz się, co to są czasowniki statyczne.

Przeczytaj informacje o czasach teraźniejszych na stronie 150 podręcznika., a następnie wykonaj ćwiczenie A.

W razie potrzeby proszę kontaktować się poprzez Messanger lub poprzez wiadomość wysłaną na e-mail m.willow@wp.pl

INFORMATYKA

Temat: Poznajemy podstawowy montaż filmów wideo.
Cel: Na tej lekcji poznasz jak urozmaicać swoje prezentacje dzięki dodaniu do nich filmów oraz dźwięków.

1. Przeczytaj temat str. 224 – 227.
2. Uzupełnij swoją prezentacje z poprzedniej lekcji o plik dźwiękowy.
W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.