Przedszkole

Nasze przedszkole to placówka jednooddziałowa, oferująca swe usługi 7 godzin dziennie, zlokalizowana w budynku Szkoły Podstawowej w Młodzawach.

W roku szkolnym 2020/2021 zorganizowano jedną grupę mieszaną, do której uczęszcza 19 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Część z nich przygotowuje się do rozpoczęcia nauki w szkole (tzw. zerówka).  Podczas zajęć ogólnorozwojowych wprowadziliśmy podział według wieku. Grupa łączona podczas zabaw stwarza korzystne warunki do budowania przyjacielskiej relacji między dziećmi bez względu na wiek.

Zapewniamy wszechstronny rozwój naszym dzieciom. Pracujemy w oparciu o nowoczesne twórcze i aktywne metody pracy. Pomagamy maluchom w adaptacji do przedszkola poprzez możliwość towarzyszenia dziecku na zajęciach oraz proponujemy rodzicom fachowe porady specjalistów. Zatrudniamy logopedę, który prowadzi zajęcia z dziećmi wymagającymi wsparcia w kształtowaniu prawidłowej wymowy.

Proponujemy bogaty kalendarz imprez przedszkolnych i rodzinnych, organizujemy wiele atrakcyjnych wycieczek, zapewniamy uczestnictwo w spektaklach teatralnych. Niektóre z nich stały się już tradycją naszej placówki i gwarantują dobrą zabawę, radość, wywołują też wiele wzruszeń.

Dodatkowym atutem jest funkcjonalna, bardzo estetyczne i bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne i audiowizualne dwie sale zajęć. Mamy własny laptop, duży telewizor, drukarkę, bogaty księgozbiór, zasób płyt CD, programów edukacyjnych. Przedszkole posiada pięknie zagospodarowaną szatnię oraz nowoczesny ogród, wyposażony w atrakcyjny i dostosowany do wieku dzieci sprzęt do zabaw.

Nasze przedszkole bierze udział w różnych kampaniach i programach ogólnopolskich, wśród nich:

  • „Akademia Aquafresh”ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków,
  • „Skąd się biorą produkty ekologiczne” program przedszkolnej edukacji ekologicznej,
  • „Uczymy dzieci programować” – ogólnopolski program wprowadzający w świat kodowania i programowania,
  • „Kubusiowi Przyjaciele Natury” ogólnopolski program edukacji ekologicznej,
  • Cała Polska czyta dzieciom” – społeczna kampania propagująca codzienne czytanie dzieciom.

W przedszkolu prowadzimy też zajęcia dodatkowe wspomagające rozwój oraz rozwijające talenty i zainteresowania dzieci. Są to:

  • „W rytmie skoków i podskoków” zajęcia rytmiczne przy muzyce,
  •  „Kolorowy świat przedszkolaka” – zajęcia plastyczne,
  • „Profilaktyka dla smyka” zajęcia z zakresu profilaktyki,
  • „Przedszkolak w świecie komputera” – zajęcia komputerowe.

Staramy się zapewnić miłą atmosferę i takie warunki, które zaspokajają potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym, pomogą rozwinąć ich możliwości, dadzą lepszy dostęp do wiedzy w okresie szkolnym oraz otworzą drogę do sukcesu w dorosłym życiu.