O szkole

O historii szkoły

Najstarsze, zachowane w archiwum szkolnym dokumenty pochodzą z roku 1883.
Pierwsze zapisy są w języku rosyjskim. Są to listy uczniów z datami urodzenia, imionami rodziców i wyznaniem religijnym.
W latach 20-tych dokumentacja prowadzona była w języku polskim.
W okresie II wojny światowej nauka nie została przerwana. Zachowana jest pełna dokumentacja dotycząca uczniów, nie zawierają one jednak żadnych podpisów nauczycieli, dyrektora, co świadczy o tajnym nauczaniu. Dokumenty pisane są w języku niemieckim.
Od 1945 roku jest komplet dokumentów szkolnych. Klasy były liczne. W 1949 roku w siedmioklasowej szkole uczyło się 190 uczniów. W czasie wyżu demograficznego (rocznika 1951) były nawet klasy równoległe a i b.
Aktualnie z każdym rokiem klasy są coraz mniej liczne, ponieważ ludność migruje, szczególnie do miast, za granicę, oraz jest bardzo niski przyrost naturalny.
Od 1 września 2012 zmienił się organ prowadzący szkołę. Urząd Gminy w Pińczowie zastąpiło Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw – Nasza Przyszłość.

O budynku

Stary budynek szkolny został zbudowany pod koniec XIX wieku w Młodzawach Małych i stoi do dziś. Mieściło się w nim mieszkanie służbowe kierownika szkoły, oraz trzy izby lekcyjne, duży korytarz i ganek, na którym mieścili się wszyscy uczniowie.
Obok szkoły na powierzchni ok. 5 arów poszczególne klasy miały „poletka doświadczalne”, na których uprawiano głównie warzywa i kwiaty. W południowej części placu szkolnego usytuowane było boisko sportowe.
W latach powojennych, kiedy szkoła podstawowa liczyła siedem klas wynajmowano dodatkowe izby lekcyjne u gospodarzy, w różnych częściach wsi, oraz jedną salę tzw. „organistówkę”. Była to duża sala ze sceną, która okazjonalnie służyła jako miejsce spotkań, uroczystych apeli, akademii szkolnych, występów artystycznych. Pozostałe sale nosiły nazwy od nazwisk gospodarzy, u których się mieściły. Były to: Przegrałkówka, Bednarzówka.

O szkole

Ponieważ dzieci przybywało, budynek szkolny okazał się zbyt mały, podjęto starania o budowę nowego. Obecny budynek szkoły został oddany do użytku w 1966 roku. Kierownikiem szkoły był w tym czasie Franciszek Kurczyna, który wraz z żoną Zofią pracował w Młodzawach od 1945 roku, aż do przejścia na emeryturę.
Poświęcenia budynku (w tajemniczy sposób, wieczorem, w asyście ówczesnej woźnej Heleny Majchrowskiej) dokonał ksiądz Józef Krzykawski.
Powierzchnia użytkowa szkoły wynosi 1 200 m2 na dwóch kondygnacjach. Na parterze, tuż przy wejściu mieści się przestronna stołówka z bardzo dobrze wyposażoną kuchnią i zapleczem. Z obszernego holu jest wejście do gabinetu dyrektora oraz szatni szkolnej. Jasny, przestronny korytarz prowadzi do biblioteki, sali lekcyjnej, dwóch sal przedszkolnych i sali gimnastycznej.
Na pierwszym piętrze rzuca się w oczy ogromny, widny korytarz z ekspozycjami prac dzieci, dużą ilością roślin w oknach, na ścianach i podłodze. Mieści się tu sześć klas lekcyjnych, w tym pracownia komputerowa oraz pokój nauczycielski.
Budynek szkoły jest w dobrym stanie, nowocześnie wyposażony w pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny. Klasopracownie są systematycznie odnawiane, malowane i unowocześniane.
Od lipca 2017 roku na terenie placówki zaczął funkcjonować nowoczesny plac zabaw z siłownią pod chmurką, wybudowany z myślą o mieszkańcach Młodzaw i uczniach szkoły, a od 2020 roku szkoła dysponuje mało spotykanymi w naszej okolicy linariami – stożek duży i klepsydra oraz nietypową huśtawką – bocianie gniazdo. Dorośli mogą spocząć na umieszczonych obok sprzętu ławeczkach i obserwować swoje dzieci w trakcie zabawy.

O uczniach

Mury naszej szkoły opuściło wielu ludzi, którzy po ukończeniu podstawówki kontynuowali naukę w renomowanym, pińczowskim LO im. Hugo Kołłątaja, a następnie na różnych wyższych uczelniach. Są wśród nich lekarze, prawnicy, inżynierowie rolnictwa, znani sportowcy, urzędnicy państwowi, księża, liczna grupa nauczycieli, oficerowie wojska, policjanci, pielęgniarki, wykwalifikowani rolnicy, oraz specjaliści różnych innych zawodów.
Szkoła od zawsze miała wysoki poziom nauczania. Uczniowie uczestniczyli we wszystkich konkursach zdobywając nagrody w etapach gminnych, powiatowych, a nawet wojewódzkich.
Każdego roku w sprawdzianie zewnętrznym po szkole podstawowej osiągają bardzo dobre, wysokie wyniki.