Rada Rodziców

Monika Szymczyk – przewodnicząca

Agnieszka Zaciora – zastępca przewodniczącej

Patrycja Sroka – skarbnik

Elżbieta Gałczyńska – sekretarz