Rada Rodziców

Agnieszka Zaciora – przewodnicząca

Monika Szymczyk – zastępca przewodniczącej

Karolina Klimczak – skarbnik

Marlena Kwiecińska – sekretarz