Rada Rodziców

Monika Szymczyk – przewodnicząca

Karolina Klimczak – zastępca przewodniczącej

Ewelina Nowak – skarbnik

Anna Bojda – sekretarz