Rada Rodziców

Marzanna Wojciechowska – przewodnicząca

Karolina Klimczak – zastępca przewodniczącej

Monika Szymczyk – skarbnik

Marzanna Wojtasik – sekretarz