Rada Rodziców

Marzanna Wojciechowska – przewodnicząca

Małgorzata Molenda – zastępca przewodniczącej

Monika Szymczyk – skarbnik

Karolina Klimczak  – sekretarz