Ratujemy i Uczymy Ratować

„Gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi
potrafił udzielać pierwszej pomocy,
ocaliłoby to MILION ludzi rocznie…”

Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” skierowany jest do uczniów klas I-III. Powstał on dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka i jest realizowany od 2006 roku przez wiele szkół.

Głównym celem Programu jest poznanie przez uczniów zasad pierwszej pomocy oraz doskonalenie umiejętności podejmowania przez nich, jako świadków zdarzenia działań ratujących życie.

Program swym zakresem obejmuje tematy: bezpieczeństwo, sprawdzanie przytomności, wzywanie pomocy, sprawdzenie oddechu, ułożenie nieprzytomnego w pozycji bocznej, oddechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej, łańcuch przeżycia.

Dzięki programowi dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami i kształtują właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.