Samorząd szkolny

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PRZEWODNICZĄCA:

ZASTĘPCY:

 

POCZET FLAGOWY:

ELIZA SROKA
ALICJA DOROZ
PATRYK SROKA