ZABAWY I ZADANIA DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

JĘZYK ANGIELSKI

RELIGIA

Proszę w miarę swoich możliwości wykonać polecenia z tematu 40.
Można skorzystać ze strony:

Prace proszę przesłać: biedor@op.pl

ZABAWY RUCHOWE