ZABAWY I ZADANIA DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

JĘZYK ANGIELSKI

Posłuchaj piosenki, by poznać nazwy uczuć. Możesz ją zaśpiewać.

Obejrzyj filmik i spróbuj zgadnąć, co czuje dziewczynka w różnych sytuacjach.

RELIGIA

Proszę w miarę swoich możliwości wykonać polecenia z tematu 40.
Można skorzystać ze strony:

Prace proszę przesłać: biedor@op.pl