ZABAWY I ZADANIA DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

JĘZYK ANGIELSKI

Posłuchaj piosenek, by przypomnieć sobie nazwy kolorów. W trakcie słuchania możesz poszukać w swoim pokoju przedmiotów w danym kolorze.

RELIGIA

Proszę wykonać polecenia z tematu 36.
Można też skorzystać ze strony:

https://drive.google.com/open?id=1MaMrZEH5UaqoTY3dFQqggICk5iUYXZSV
https://drive.google.com/open?id=14OEHWakaSQzNu–CxeUO7mKCnRO4Q919

Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

ZABAWY RUCHOWE