ZADANIA DLA KLAS I-III (20-24 KWIETNIA)

Tradycyjnie, zachęcamy Was do korzystania ze stron edukacyjnych, które podaliśmy w poprzednich tygodniach.

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o zwierzętach hodowlanych. Edukację proponuję rozpocząć od dwóch filmów edukacyjnych, które przybliżą nam tę tematykę. Odpowiecie sobie napytanie, dlaczego hodujemy zwierzęta?  Utrwalicie nazwy zwierząt hodowlanych i ich młodych, nazwy zabudowań w gospodarstwie wiejskim, dowiecie się też, czym te zwierzęta się odżywiają.

ZWIERZĘTA HODOWLANE – 1                  ZWIERZĘTA HODOWLANE –  2

Pamiętajcie też o ruchu – oto kilka propozycji:

Zapraszam Was do słuchania i śpiewania wesołej i melodyjnej piosenki „GDACZE KURA: KO KO KO”. Utrwalicie również wiedzę o wartościach rytmicznych w oparciu o bardzo ciekawy filmik, który jasno i przejrzyście  wyjaśnia to zagadnienie – zobaczcie! WARTOŚCI RYTMICZNE

Dla utrwalenia nazw zwierząt hodowlanych i domowych proponuję łatwą i przyjemną grę edukacyjną ZWIERZAKI.  Dla ambitnych – możecie również spróbować ułożyć niełatwe  PUZZLE ze zwierzakami.

A może wykonasz bardzo prostą pracę – KURKA Z PLASTIKOWEJ ŁYŻKI?

KOCHANI! PODAM JESZCZE LINK DO ZAJĘĆ KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH. TO ZADANIE NA BIEŻĄCY TYDZIEŃ PRZYGOTOWAŁA DLA WAS PANI IZA!  ZADANIE

Bieżące zadania i ćwiczenia nauczyciele ustalają z rodzicami i uczniami przez Messengera, telefonicznie, bądź na adres e-mail:
wychowawca klasy I e-mail: tomcug@poczta.fm
wychowawca klasy II e-mail: agroaga@o2.pl
wychowawca klasy III e-mail: renata.basag@gmail.com
nauczyciel języka angielskiego e-mail: m.willow@wp.pl
nauczyciel religii e-mail: biedor@op.pl

Poniżej przedstawiamy zadania z języka angielskiego i religii na nadchodzące dni


KLASA I


PONIEDZIAŁEK

RELIGIA

Temat 39 – W Wielką Sobotę odwiedzamy Jezusa.

Cele:
– Poznasz prawdę, że w Wielka Sobotę Pan Jezus spoczywał w grobie.
– Podziękujesz Bogu za zmartwychwstanie Jezusa.

 • Zadanie: Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń.
 • Porozmawiaj z rodzicami o zwyczajach Wielkiej Soboty.

Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

WTOREK

JĘZYK ANGIELSKI

Cele lekcji:

 • powtórzysz nazwy części ciała, kolory i liczebniki,
 • nauczysz się, jak mówić, że coś masz.

Otwórz ćwiczeniówkę na stronie 84 i wykonaj ćwiczenie 2. Przyjrzyj się ilustracji klauna i zakreśl, właściwy wyraz.

I’ve got….. – Ja mam……. (w miejscu kropek wpisujemy nazwę rzeczy, którą mamy. Tego zdania możemy użyć również do opisania części ciała).

Przykładowe zdania:

I’ve got small hands – Ja mam małe ręce.

I’ve got a kite. – Ja mam latawiec.

Wykonaj ćwiczenie 4 na stronie 84. Przypomnij sobie jak liczymy do 10. Policz części ciała potworków i napisz właściwą liczbę. Napisz wyrazy po śladzie.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

PIĄTEK

JĘZYK ANGIELSKI

Cele lekcji:

 • powtórzysz nazwy kolorów i części ciała,
 • nauczysz się tworzyć proste wypowiedzi.

Wykonaj ćwiczenie 3 ze strony 85 ćwiczeniówki.

Znajdź na końcu ćwiczeniówki obrazki z kartami pokazanymi w ćwiczeniu i je wytnij. Ułóż karty obrazkami do dołu. Obracaj obrazki i mów, co wylosowałeś, korzystając ze zdania I’ve got ….. – ja mam…..

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

RELIGIA

Temat 40 – Świętujemy zmartwychwstanie Jezusa.

Cele:
– Poznasz prawdę, że święta wielkanocne i każda niedziela są pamiątką zmartwychwstania Jezusa.
– Potrafisz wymienić znaki zmartwychwstałego Jezusa.

 • Zadanie: Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń.
 • Dla chętnych: Naucz się wierszyka:

Dzwonią dzwony w całym mieście,
Pan Jezus zmartwychwstał.
Śmierć zwyciężył już na wieki,
z Ojcem nas pojednał.

Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl


KLASA II


PONIEDZIAŁEK

JĘZYK ANGIELSKI

Cele lekcji:

– udoskonalisz umiejętność czytania i słuchania.

Otwórz podręcznik na stornie 72.

Włącz  nagranie 2/24, korzystając z kodu QR na tytułowej stronie podręcznika, wchodząc na podaną stronę internetową lub korzystając z linku:

https://drive.google.com/file/d/1L7K0fFzV55mM2u9noWatWB2IToSgnqGb/view?usp=sharing

Słuchaj nagrania, śledząc tekst dialogu – możesz powtórzyć tę czynność kilka razy.

Spróbuj przeczytać fragmenty dialogu zamieszczone w podręczniku  na głos.

Transkrypcja i tłumaczenie dialogu:

https://drive.google.com/file/d/1U-NtFRGnmGr9vF4X_qKhz3yoEJ4L7Cau/view?usp=sharing

Uwaga! Nagrania są własnością Wydawnictwa Nowa Era i są objęte ochroną prawno- autorską,. Wydawnictwo umożliwiło udostępnienie  ich dla uczniom i rodzicom, by mogli pracować zdalnie.

Zabronione jest pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, publicznego prezentowania, udostępnianie materiałów na innych portalach internetowych.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

RELIGIA

Temat 36 – Wielkanoc- Niedziela Zmartwychwstania.

Cele:
– Potrafisz wymienić znaki i symbole wielkanocne i ich znaczenie.
– Będziesz wyrażał wdzięczność Jezusowi za Jego zmartwychwstanie i otwartą drogę do nieba.

 • Zadanie: Wykonaj polecenia z zeszytu  ćwiczeń.

Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

ŚRODA

RELIGIA

Temat 37 – W każdą niedzielę cieszymy się zmartwychwstaniem Jezusa.

Cele: – Poznasz prawdę, że niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Jezusa.
– Będziesz systematycznie uczestniczył w niedzielnej Mszy św.

 • Zadanie: Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń.
 • Porozmawiaj z rodzicami „Co w niedzielę powinno być najważniejsze dla dziecka Bożego?”

Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

CZWARTEK

JĘZYK ANGIELSKI

Cele:

 • utrwalisz słownictwo związane ze spędzaniem czasu wolnego,
 • udoskonalisz umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Przypomnij sobie słownictwo ze strony 72. Wykonaj ćwiczenia 1, 2, i 3 na stronach 88-89. Praca zostanie oceniona.

Nagranie 2.25 znajdziesz tutaj:

https://drive.google.com/file/d/1L7K0fFzV55mM2u9noWatWB2IToSgnqGb/view?usp=sharing

Uwaga! Nagrania są własnością Wydawnictwa Nowa Era i są objęte ochroną prawno- autorską,. Wydawnictwo umożliwiło udostępnienie  ich dla uczniom i rodzicom, by mogli pracować zdalnie.

Zabronione jest pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, publicznego prezentowania, udostępnianie materiałów na innych portalach internetowych.

Zdjęcie wykonanych ćwiczeń proszę wysłać  na e-mail: m.willow@wp.pl do końca tygodnia.


KLASA III


PONIEDZIAŁEK

JĘZYK ANGIELSKI

Cele lekcji:

– nauczysz się piosenki.

Odtwórz nagranie 2/24 i naucz się piosenki:

https://drive.google.com/file/d/1hCovs3nhUWAxbFMFrNfI_bQxPryp2mRQ/view?usp=sharing

Tekst i tłumaczenie piosenki:

https://drive.google.com/file/d/1obJ2jxfxjV9FXEEb1ppYFwrJBNmgi4cJ/view?usp=sharing

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

ŚRODA

JĘZYK ANGIELSKI

Cele lekcji:

 • nauczysz się układać pytania typy Would you like…? – Czy chciałbyś…?,
 • utrwalisz poznane słownictwo.

Przypomnij sobie piosenkę z ostatniej lekcji, następnie wykonaj ćwiczenie 4 na stronie 75 ćwiczeniówki.

Zapisz w zeszycie zdania:

 • Would you like………… in the morning? – Czy chciałbyś …………rano?
 • Would you like……….. in the evening? – Czy chciałbyś…………… wieczorem?
 • Yes, I wolud. – Tak, chciałbym
 • No, I wouldn’t. – Nie, nie chciałbym.

W miejscu kropek wpisz dowolną nazwę czynności, które poznałeś w tym rozdziale. Poćwicz układanie pytań i odpowiadanie na nie.

Proszę o wysłanie zdjęć wykonanego ćwiczenia przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

RELIGIA

Temat 39 – Mój czynny i świadomy udział we Mszy św.
Cele:
– Potrafisz wymienić części Mszy św.
– Będziesz aktywnie uczestniczył we Mszy św.

 • Zadanie: Przeczytaj temat książki.
 • Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń.

Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

PIĄTEK

RELIGIA

Temat 40 – We wspólnocie Kościoła przepraszamy Boga i ludzi.
Cele:
– Zrozumiesz istotę spowiedzi powszechnej we Mszy św.
– Będziesz chętnie przepraszał Boga i ludzi.

 • Zadanie: Przeczytaj temat z książki.
 • Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń.

Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl