ZADANIA DLA KLASY IV (18-22 maja)

PONIEDZIAŁEK


RELIGIA

Temat 52 – Więzienna cela – moc modlitwy.
Cele:
– Poznasz fragment Pisma św. o uwięzieniu i uwolnieniu św. Piotra.
– Będziesz się modlił za swoich bliskich.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Wykonaj polecenia z zeszytu ćw.
Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

JĘZYK POLSKI

Temat: Jak zapisać rozmowę?

Cel: Potrafimy wyróżnić w tekście dialog i wiemy jak go zapisać

 • Otwórzcie podręcznik na str. 271 i  zapoznajcie się z umieszczonymi tam wiadomościami i zróbcie notatkę na temat: Jak zapisać dialog?
 • Przeczytajcie przykładowy dialog, zwracając szczególną uwagę na wyróżnione elementy (str.272)
 • Wejdźcie na stronę https://epodreczniki.pl/a/rozmowa-czyli-jak-wymieniac-mysli-za-pomoca-slow/DKzAnb9ly Obejrzyjcie film z recytacją i wykonajcie ćwiczenia ustnie
 • W zeszycie wykonajcie ćwiczenie 1, 3 i 5 str. 272- 273

HISTORIA

Temat: ,,Solidarność” i jej bohaterowie.

Cel lekcji: poznajemy kim byli bohaterowie ,,Solidarności” i o co walczyli.

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 str. 87-89.

Proszę o zapoznanie się z filmem zamieszczonym pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=mVK0zS7hTgQ

Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie. W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

TECHNIKA

Temat: Rozwiązywanie testów na kartę rowerową.

Cel – Utrwalenie wiadomości z zakresu ruchu drogowego dla rowerzystów.

Zajęcia online, karta pracy.

MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI: Pola figur płaskich – zadania. (zapisz w zeszycie)

Cel lekcji: Na tej lekcji utrwalę:
˗ porównywanie wielkości różnych figur za pomocą kwadratów jednostkowych,
˗ rysowanie za pomocą szablonu figury o polu będącym wielokrotnością pola danej figury.

Lekcja on-line za pośrednictwem Skype o godz. 11.30
1. Wykonamy wspólnie zadania z podręcznika:
– zadanie 6,7 str. 150
2. Praca w zeszycie ćwiczeń:
– ćwicz. 5,6,7 str. 138-139

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line. Spotykamy się o godzinie 9:00 na Messengerze. Proszę przygotować podręcznik, ćwiczeniówkę i ołówek. Zadbaj o wygodne miejsce pracy.

Temat: Czas teraźniejszy Present Simple – ćwiczenia gramatyczne.

Cele lekcji:
– utrwalisz wiadomości dotyczące czasu Present Simple.

 • Wspólnie wykonamy ćwiczenia 8 i 9 na stronie 73 w ćwiczeniówce.
 • Spróbujecie samodzielnie ułożyć zdania twierdzące i przeczące w czasie Present Simple, opowiadając o ty, co robicie każdego dnia.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

ZADANIE


WTOREK


JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line. Spotykamy się o godzinie 9:00 na Messengerze. Proszę przygotować podręcznik, zeszyt, długopis. Zadbaj o wygodne miejsce pracy.

Temat: Rozmowy o zainteresowaniach. Praca z tekstem.

Cele lekcji:
– udoskonalisz umiejętność czytania i wypowiadania się w języku obcym,
– poznasz wyrażenia, dzięki którym będziesz mógł porozmawiać o swoi hobby.

 • Przeczytacie dialog na stronie 76 podręcznika. Wytłumaczymy nieznane słówka, a następnie będziecie odpowiadali na pytania dotyczące przeczytanego tekstu.
 • Zapoznacie się ze zwrotami z tabelki „Phrase book” i przeprowadzicie w parach prostą rozmowę dotyczącą waszych zainteresowań.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

PRZYRODA

Lekcja on-line we wtorek o godzinie 10:00

Temat:  Sprawdzian wiadomości i umiejętności  z działu „ Poznajmy krajobraz najbliższej okolicy”

Cele lekcji: Badanie stopnia opanowania treści nauczania ujętych w podstawie programowej.

Proszę przygotować się do ustnego sprawdzianu z zakresu materiału z podręcznika ze stron 138 – 160

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

INFORMATYKA

Temat: Poznajemy funkcje: Style, Numerowanie i Lista wielopoziomowa. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji nauczysz się jak szybko sformatować tekst, jak wykorzystać funkcje Numerowanie oraz co to jest lista wielopoziomowa i jak ją zastosować w swoim dokumencie tekstowym.

 1. Przeczytaj temat „Kolejno odlicz!” str. 112 – 116podręcznik.
 2. Wykonaj ćw. 2 str. 117 podręcznik. Gotowy dokument prześlij na adres edypawlik@gmail.com

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

MUZYKA

Temat: Dla Ciebie, mamo,  dla Ciebie, tato. Śpiewamy i gramy

Cel: Uczymy się  szacunku dla rodziców, pamiętamy o ich świętach

Zapoznaj się z tematem- podręcznik , lekcja 28: „Dla ciebie, mamo,  dla ciebie, tato”, a następnie zrób notatkę do zeszytu.

Naucz się piosenki dla mamy:

https://www.youtube.com/watch?v=S8wjPm8wv-w

JĘZYK POLSKI

Temat: Uczymy się pisać dialogi.

Cel: Doskonalimy umiejętności zapisywania dialogów.

Uzupełnijcie dialog i zapisz go w zeszycie.

Tego dnia pogoda była naprawdę okropna. Wiatr, deszcz, za oknem szaro i ponuro.

Pewnie spędziłabym całe popołudnie w domu, gdyby nagle nie zadzwonił telefon.

-………………….! – usłyszałam w słuchawce.

-…………………? – zapytałam z niedowierzaniem.

-………………..- oznajmił z radością w głosie.

Bardzo się ucieszyłam, wiec wesoło odparłam: ……………………..!

Na pracę domową zróbcie ćwiczenie 1, 2,3,4 i 6 str.129-132 (Zeszyt ćwiczeń)

Kontakt z nauczycielem  na maila.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Zabawy i gry skocznościowe z wykorzystaniem przyborów.

Cel. Wyzwalanie i przygotowanie do radosnych, spontanicznych zachowań poprzez zabawy. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 12.00


ŚRODA


MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI: Jednostki pola. (zapisz w zeszycie)

Cel lekcji: Na tej lekcji nauczę się:
˗ wymieniać podstawowe jednostki pola,
˗ mierzyć figury za pomocą kwadratów jednostkowych,
˗ rysować figury o danym polu,
˗ dobierania odpowiedniego rodzaju jednostki pola do podanej powierzchni,
˗ szacowania powierzchni konkretnych przedmiotów i dobierania odpowiedniej jednostki.

Lekcja on-line za pośrednictwem Skype o godz. 11.00
1. Wykonamy wspólnie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń:
– ćwicz. 1,2,3 str. 140
2. Wykonamy wspólnie zadania z podręcznika:
– zadanie 2,4,5 str. 152-153
3. Pr. domowa:
˗ Obejrzyj film https://docwiczenia.pl/ (KOD M4MXX)
˗ Wykonaj pracę w zeszycie ćwiczeń:
Jednostki pola: ćwicz. 4,5 str. 141

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line. Spotykamy się o godzinie 9:00 na Messengerze. Proszę przygotować podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Temat: Jak tworzyć pytania w czasie Present Simple?

Cele lekcji:
– dowiesz się, jak prawidłowo budować pytania w czasie teraźniejszym Present Simple,
– udoskonalisz umiejętność słuchania ze zrozumieniem.

 • Na początku lekcji przeczytacie przykładowe pytania w czasie Present Simple i spróbujecie określić, w jaki sposób są one utworzone. Zapiszecie schemat budowy pytań w zeszycie.
 • Posłuchacie nagrania, w których dzieci opowiadają o swoich zainteresowaniach i odpowiecie na pytania z ćwiczenia 4 na stronie 77 podręcznika
 • Wspólnie wykonamy ćwiczenia 5 i 6 na stronie 72 w ćwiczeniówce.

Praca domowa: Wykonaj zadanie 7 ze strony 61 w ćwiczeniówce. Zdjęcie wykonanej pracy prześlij mi przez aplikację Messenger.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

RELIGIA

Temat: „ Modlitwa Pańska”- film biblijny.

Cele: Pogłębisz wiadomości o wytrwałej modlitwie.

Zadanie:
Obejrzyj film ze strony:
https://www.youtube.com/watch?v=2ssaohwjsP8&feature=related
W razie pytań proszę się kontaktować: biedor@op.pl

JĘZYK POLSKI

Temat: O pisowni nazw geograficznych.

Cel: Znamy zasady pisowni małą i wielką literą.

 • Zapoznajcie się z zasadami pisowni małą i wielką literą –nowa wiadomość w podręczniku str. 274. Zróbcie notatkę w zeszycie zapisując w czytelny sposób reguły pisowni wyrazów wielką i małą literą, w celu jej zapamiętania.
 • Wykonaj w zeszycie tabelkę i wpisz do niej po 5 przykładów nazw państw, nazw miejscowości, nazw wsi, nazw regionów i  nazw mieszkańców.

Skorzystaj z wiadomości umieszczonych w podręczniku oraz w słowniczku ortograficznym.

państwa miasta Wsie regiony mieszkańcy

Kontakt z nauczycielem na maila

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Gimnastyka – skoki wolne i mieszane przez przeszkody.

Cel. Rozwijanie piękna i estetyki ruchu. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 12.00


CZWARTEK


MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI: Jednostki pola – ćwiczenia. (zapisz w zeszycie)

Cel lekcji: Na tej lekcji utrwalę:
˗ podstawowe jednostki pola,
˗ mierzenie figur za pomocą kwadratów jednostkowych,
˗ rysowanie figury o danym polu,
˗ dobieranie odpowiedniego rodzaju jednostki pola do podanej powierzchni,
˗ szacowanie powierzchni konkretnych przedmiotów i dobieranie odpowiedniej jednostki.

Lekcja on-line za pośrednictwem Skype o godz. 11.00
1. Wykonamy wspólnie zadania z podręcznika:
– zadanie 7,9 str. 154
– zadanie I, II, III str. 154 (Czy już umiem?)
2. Pr. domowa: Wykonaj pracę w zeszycie ćwiczeń:
Jednostki pola: ćwicz. 6,7 str. 141-142

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Ćwiczenia indywidualne z przyborami.

Cel. Praca nad koordynacją ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina 08.50

PRZYRODA

Lekcja on-line w czwartek o godzinie 10:00

Temat: Warunki życia w wodzie

Cele lekcji: Poznasz czynniki warunkujące życie w wodzie oraz przystosowanie organizmów do środowiska wodnego.

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami w podręczniku ze stron 162—165.

Pomocne materiały:

Dla chętnych:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=BMmFNRrOPOk

Praca domowa:  Proszę przerysować do zeszytu zamieszczaną pod linkiem tabelkę i  uzupełnić. Termin oddana 25 maja

https://drive.google.com/file/d/1pttp5TTdR-EDyDj2LgiYJWABeSWr_JxG/view

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK POLSKI

Temat: Utrwalamy  zasady pisowni nazw geograficznych- ćwiczenia.

Cel: Utrwalamy poznane wiadomości na temat pisowni wielką i małą literą. 

 • Wykonaj podane ćwiczenia w zeszycie.

Ćw.1

Przepisz podane zdania, uzupełniając je przymiotnikami utworzonymi od nazw państw.

Astrid Lindgren to znana …………………pisarka.(Szwecja)

Język………….uważany jest za jeden z trudniejszych  do nauki.(Chiny)

Słyszałem ,że ………..bazary słyną z orientalnych przypraw.(Tunezja)

Niektórzy twierdzą ,że ……………………..czekolada ma najlepszy smak. (Belgia)

Ćw2.

Zapisz w zeszycie nazwy państw, regionów i miast oraz ich mieszkańców.

..…..czecin   –     ………..czecinanin

……iszpania   –   ……iszpan

…..ydgoszcz   – ….…..ydgoszczanin

….omorze   –  ……omorzanin

Ćw.3

Uzupełnij w zeszycie podane zdania.

Mieszkam w Polsce-jestem………………………

Mój dom znajduje się w miejscowości o nazwie………………………..

Stolicą mojego województwa jest……………………

Na pracę domową wykonajcie ćwiczenia 1,2,4 i 5 str.75-77 ( Zeszyt ćwiczeń).

Kontakt z nauczycielem na maila


PIĄTEK


ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Ćwiczenia rytmiczne w miejscu i w ruchu.

Cel. Ćwiczenia i utrwalenie właściwej sylwetki i sprawności.

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina 09.20

JĘZYK POLSKI

Temat: Jakie są pożytki z posiadania kota? Poznajemy antonimy.

Cel: Wiemy co to są antonimy, potrafimy je rozpoznać i nazywać

– Odpowiedzcie sobie na następujące pytania:

 • Pomyślcie czy warto mieć kota?
 • Co daje nam obecność zwierzaka w domu?
 • Jak posiadanie zwierząt  wpływa na człowieka?

– Przeczytajcie tekst R. Jędrzejewskiej- Wróbel pt: ,,Praktyczny pan’’

– Ułóżcie i zapiszcie plan wydarzeń do poznanego tekstu.

– Zapoznajcie się z pojęciem antonim,  zapiszcie jego definicję na kolorowo w zeszycie i zapamiętajcie

Na pracę domową przepiszcie wyrazy w słupku do zeszytu, a następnie dopasujcie do nich  wyrazy podane poniżej.

płytko, wypoczęta, wyprostowany, słabość, kolorowy, wczesny, długi, zdenerwowany

siła-

krótki-

bury-

późny-

spokojny-

zmęczona-

zgięty-

głęboko-

Kontakt z nauczycielem na maila

PLASTYKA

Temat: Tworzę przez cały rok – Prezent dla mamy.

Cel: Stosujemy w praktyce elementy plastyczne: linię, plamę, barwę, kształt, wykorzystujemy techniki rysunkowe, malarskie i mieszane

Moi kochani wychowankowie wkrótce jedno z najpiękniejszych dni – Dzień Matki. Nie możemy o tym zapomnieć, dlatego już dziś zrobimy  pracę plastyczną dla mamy według własnego pomysłu, dbając  oczywiście o estetykę wykonania. Oto moje podpowiedzi:

MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI: Pole prostokąta. (zapisz w zeszycie)
Cel lekcji: Na tej lekcji nauczę się:
˗ obliczać pole prostokąta,
˗ obliczać pole kwadratu,
˗ rozwiązywać elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem obliczania pola i obwodu prostokąta,
˗ obliczać pole prostokąta, którego wymiary podano w różnych jednostkach.

Lekcja on-line za pośrednictwem Skype o godz. 11.00
1. Wykonamy wspólnie zadania z podręcznika:
– zadanie 1 (poziom A, B, C, D) str. 158
2. Pr. domowa: Wykonaj pracę w zeszycie ćwiczeń:
Pole prostokąta: ćwicz. 1,2,3 str. 144 – 145
3. Dla sprawdzenia swoich umiejętności zaloguj się na stronie learningapps.org

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)