ZADANIA DLA KLASY IV (24-29 maja)

PONIEDZIAŁEK


RELIGIA

Temat 53 – Po krańce ziemi – apostolska misja.
Cele:
-Poznasz zasięg głoszenia Ewangelii przez św. Pawła .
– Poznasz pracę misjonarzy oraz podejmiesz modlitwę w ich intencji.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Wykonaj polecenia z zeszytu ćw.

Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

JĘZYK POLSKI

Temat Lubię czytać komiksy. Na zawsze razem.

Cel: Poznamy cechy komiksu i potrafimy wymienić jego cechy

https://www.youtube.com/watch?v=OX3qmx7BSFg

 • Przeczytaj komiks Calvin i Hobbes str. 277
 • Wykonaj pisemnie w zeszycie ćw. 1,2 str. 277.
 • Na pracę domową zróbcie komiks na temat wędrującego koronawirusa. Swoje komiksy prześlijcie na mojego maila

HISTORIA

Temat: Podsumowanie wiadomości z rozdziału IV.

Cel lekcji: utrwalenie wiadomości z rozdziału IV ,,Ku współczesnej Polsce”.

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania 1,2,3,4,5,6,7 str. 90-91 (należy przesłać do 25 maja).

Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie. W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

TECHNIKA

MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI: Pole prostokąta – ćwiczenia (zapisz w zeszycie)

Cel lekcji: Na tej lekcji utrwalę:
˗ obliczanie pola prostokąta,
˗ obliczanie pola kwadratu,
˗ rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem obliczania pola i obwodu prostokąta,
˗ obliczanie pola prostokąta, którego wymiary podano w różnych jednostkach,
˗ obliczanie obwodu kwadratu przy danym polu.

Lekcja on-line za pośrednictwem Skype o godz. 11.30
1. Wykonamy wspólnie zadania z podręcznika:
– zadanie 3, 4, 6, 7 str. 159
2. Pr. domowa: Wykonaj pracę w zeszycie ćwiczeń:
Pole prostokąta: ćwicz. 4,5 str. 145

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line. Proszę przygotować podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Spotykamy się o godzinie 12:30 na Messengerze.

Temat: Jak tworzyć pytania w czasie Present Simple?

Cele lekcji:

 • dowiesz się, jak prawidłowo budować pytania  w czasie teraźniejszym Present Simple,
 • udoskonalisz umiejętność słuchania ze zrozumieniem.

– Na początku lekcji  przeczytacie przykładowe pytania w czasie Present Simple i spróbujecie określić, w jaki sposób są one utworzone. Zapiszecie schemat budowy pytań w zeszycie.

– Posłuchacie nagrania, w których dzieci opowiadają o swoich zainteresowaniach i odpowiecie na pytania z ćwiczenia 4 na stronie 77 podręcznika

– Wspólnie wykonamy ćwiczenia 6 na stronie 75 w ćwiczeniówce.

Praca domowa: Wykonaj zadanie 7 ze strony 75 w ćwiczeniówce. Zdjęcie wykonanej pracy prześlij mi przez aplikację Messenger.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE


WTOREK


JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line. Proszę przygotować podręcznik, zeszyt, długopis. Zadbaj o wygodne miejsce pracy.

Spotykamy się o godzinie 8:00 na Messengerze.

Temat: Piszemy e-mail o sobie.

Cele lekcji:

 • napiszesz e-mail,
 • utrwalisz zasady tworzenia zdań w czasie Present Simple.

Przeczytacie przykładowy e-mail na stronie  77 podręcznika, następnie napiszecie podobny tekst, pisząc o sobie i swoich zainteresowaniach.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

PRZYRODA

Lekcja on-line we wtorek, godz.  8:50 – 9:20

Temat:  Z biegiem rzeki.

Cele lekcji: Poznasz elementy rzeki oraz organizmy żyjące w wodzie

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami w podręczniku ze stron 166—170

oraz proszę zapoznać się z materiałami i obejrzeć filmiki:

Pomocne materiały i filmy dla chcących wiedzieć więcej:

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

INFORMATYKA

Temat: Przygotowujemy się do stworzenia projektu w programie MS Word.(zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji utrwalisz i uporządkujesz wiadomości dotyczące formatowania tekstu, numerowania, dodawania listy wielopoziomowej w edytorze tekstu.

 1. Przeczytaj temat 118 – 119 podręcznik.
 2. Zastanów się jaki projekt wykonasz oraz wykonaj schemat Twojego projektu na kartce.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

MUZYKA

 Temat: Dla ciebie mamo.

Cel: Uczymy się piosenki „A ja wolę moją mamę”, rozwijamy aktywność muzyczną.

Dzień Matki to wyjątkowe święto, którego celem jest uhonorowanie wszystkich mam. Zgodnie ze zwyczajem tego dnia dzieci obdarowują swoje mamy kwiatami, słodyczami, prezentami czy laurkami.

Na lekcji plastyki wykonaliśmy piękną laurkę, na lekcji muzyki zaśpiewamy piosenkę „ A ja wole moją mamę”.

Tekst piosenki „ A ja wolę moją mamę”.

 1. Pewnego razu Kinga, spotkała Wikinga
  Mieszkał na obrazku,
  zrywał się o brzasku
  I zwiedzał wielkie morza
  I Kindze było go żal

Ref.: A ja wolę moją mamę
Co ma włosy jak atrament
Złote oczy jak mój miś
I płakała rano dziś

 1. Pewnego dnia Dorota,
  znalazła w lesie kota
  Wzięła więc go do domu,
  zamiast go dać byle komu
  I świetnie się bawili
  I w zgodzie sobie żyli
  Ref :A ja wolę moją mamę

Wysłuchaj wersji oryginalnej w wykonaniu Majki Jeżowskiej.

https://www.youtube.com/watch?v=ga3QwPYq2Q0

Do samodzielnego śpiewania wersja instrumentalna z tekstem.

https://www.youtube.com/watch?v=7B9s2cqrY8c

JĘZYK POLSKI

Temat: Podmiot orzeczenie bez tajemnic.

Cel: Poznajemy podmiot i orzeczenie

 • Dziś na lekcji poznacie dwie najważniejsze części zdania, czyli podmiot i orzeczenie.  Wszystkich części zdania jest pięć.
 •  Obejrzyjcie bardzo  krótki film na stronie https://www.youtube.com/watch?v=OlkAcjmJ7i8
 •  Wejdźcie na stronę  https://www.youtube.com/watch?v=G-l1qpf9Tgs i wysłuchajcie objaśnienia lekcji w sposób bardzo zrozumiały.
 •  Przepiszcie kolorem do zeszytu nową wiadomość ze str. 281 w podręczniku i zapamiętajcie

Czas na ćwiczenie na początek z podpowiedzią:

Rodzice zorganizowali festyn.

kto? Rodzice – podkreślamy jedną linią i podpisujemy podmiot

co zrobili? Zorganizowali – podkreślamy dwoma liniami i podpisujemy orzeczenie

 Uczniowie zbierają do puszek pieniądze.

kto? uczniowie – podkreślamy jedną linią i podpisujemy podmiot

co robią? zbierają – podkreślamy dwoma liniami i podpisujemy orzeczenie

 Dziewczynka śpiewa na scenie.

kto? dziewczynka – podkreślamy jedną linią i podpisujemy podmiot

co robi? śpiewa  – podkreślamy dwoma liniami i podpisujemy orzeczenie

Wykonajcie zad. 2 str. 281 z podręcznika.

Na pracę domową  wykonajcie ćw. 1,2,3 str.40 ( Zeszyt ćwiczeń). Chętni uczniowie mogą wykonać ćw. 5 Kontakt z nauczycielem  na maila.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Ćwiczenia siłowe, indywidualne.

Cel. Wyzwalanie i przygotowanie do radosnych, spontanicznych zachowań poprzez zabawy. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 12.30


ŚRODA


MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI: : Pole prostokąta – zadania. (zapisz w zeszycie)

Cel lekcji: Na tej lekcji utrwalę:
˗ obliczanie pola prostokąta,
˗ obliczanie pola kwadratu,
˗ rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem obliczania pola i obwodu prostokąta,
˗ obliczanie pola prostokąta, którego wymiary podano w różnych jednostkach,
˗ obliczanie obwodu kwadratu przy danym polu.

Lekcja on-line za pośrednictwem Skype o godz. 8.00
3. Wykonamy wspólnie zadania z podręcznika:
– zadanie 8, 9, 10, 12, 13 str. 159
4. Pr. domowa:
Podręcznik: Czy już umiem? Zad. I, II, III str. 160

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line. Proszę przygotować podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Spotykamy się o godzinie 8:50 na Messengerze.

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału „Co robisz w wolnym czasie” – słownictwo.

Cele lekcji:

 • utrwalisz i powtórzysz słownictwo z rozdziału 6.

W trakcie lekcji będziecie wykonywali ćwiczenia, które sprawdzą w jaki stopniu opanowaliście słownictwo, które pojawiło się w rozdziale.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

RELIGIA

Temat: Misja św. Pawła – film biblijny.
Cele:
– Pogłębisz wiadomości o misji św. Pawła.

Zadanie:
Proszę obejrzeć film ze strony: https://www.youtube.com/watch?v=vdJTdpYVtCc

W razie pytań proszę o kontakt: biedor@op.pl

JĘZYK POLSKI

Temat: Jak rozpoznać orzeczenie i podmiot – czas na ćwiczenia.

Cel: Doskonalimy umiejętności w rozpoznawaniu podmiotu i orzeczenia w zdaniu.

Czas na ćwiczenia:

 • Podkreśl podmioty jedną linią, a orzeczenie dwiema.

Marysia przygotowała prezentację.

Pogoda dzisiaj nie zachęcała do spacerów.

Karol odwiedził wczoraj Tomka.

Od samego rana padał deszcz.

Śniegi  dawno stopniały.

 • Czym zajmowały się te osoby? (skorzystaj z pomocy) Podkreśl podmioty jedną linią, orzeczenie – dwiema.

Bartnik – …

Zdun – …

Kołodziej – …

Kaletnik – …

Kuśnierz – …

Na pracę domową wykonajcie pisemnie ćwiczenie 1 i 2 str.281. Kontakt z nauczycielem na maila

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Ćwiczenia koordynacyjne z akcentem na gibkość.

Cel. Rozwijanie piękna i estetyki ruchu.

 Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 12.30


CZWARTEK


MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI: Poznajemy prostopadłościan i sześcian. (zapisz w zeszycie)

Cel lekcji: Na tej lekcji nauczę się:
˗ wskazywać lub wymieniać przedmioty, które mają kształt prostopadłościanu lub sześcianu,
˗ wskazywać wierzchołki, krawędzie i ściany w prostopadłościanie i sześcianie,
˗ wyznaczać liczbę ścian, krawędzi i wierzchołków w prostopadłościanie,
˗ rysować rzut sześcianu i rzut prostopadłościanu.

Lekcja on-line za pośrednictwem Skype o godzinie 8:00
1. Wykonamy wspólnie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń:
– ćwicz. 1,2 str. 146
2. Jak rysujemy prostopadłościan?
Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=RjWOHZo5ac4
3. Wykonamy wspólnie zadania z podręcznika:
– zadanie 1,2,3,4 str. 164
4. Pr. domowa: Wykonaj pracę w zeszycie ćwiczeń:
Jednostki pola: ćwicz. 3 str. 147

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Ćwiczenia siłowe w formie zabawowej, ćwiczenia skocznościowe.

Cel. Praca nad własną sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina 08.50

PRZYRODA

Lekcja on-line w czwartek godz. 9:50 – 10:10

Temat: Życie w jeziorze

Cele lekcji: Poznasz strefy życia w jeziorze i czynniki warunkujące życie w poszczególnych strefach i typowe organizmy  dla poszczególnych stref.

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami w podręczniku ze stron 171—176.

Pomocne materiały:

prezentacje multimedialną – wyślę na Messengera

Dla chętnych:

https://www.youtube.com/watch?v=tXL4iANIQ6g

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK POLSKI

Temat: Wiem, co mówię! Równoważnik zdania i zdanie

Cel: Uczymy się odróżniać zdanie od równoważników zdań

Otwórzcie podręcznik na stronę 282 . Zapoznajcie się z nową wiadomością: czym jest wypowiedzenie i co wyróżniamy wśród wypowiedzeń? Zróbcie notatkę na ten temat i zapamiętajcie nową wiadomość.

Wypowiedzenia dzielimy na: zdania, np. Autobus odjeżdża o godzinie10.00, co robi? odjeżdża – orzeczenie

równoważniki zdań , np. Odjazd autobusu o godzinie 10.00, nie ma wyrazu, który odpowie na pytanie co robi?, a więc nie ma orzeczenia, ale można je wprowadzić.

Zapiszcie w zeszycie ćwiczenie 1 ze strony 282


PIĄTEK


ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

Drodzy moi czwartoklasiści! W ramach zajęć wyrównawczych z języka polskiego powtórzcie zasady pisowni z ó, u, rz, ż h, ch, a następnie wykonajcie poniższe dyktanda w ramach utrwalenia stosowania tych  zasad. Powodzenia.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Szybkie zmiany pozycji w różnych ustawieniach – gimnastyka podstawowa.

Cel. Ćwiczenia i utrwalenie właściwej sylwetki i sprawności. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina 08.50

JĘZYK POLSKI

Temat: Czym różni się zdanie od równoważnika zdania- czas na ćwiczenia

Cel: Potrafimy odróżniać zdanie od równoważników zdań

Wykonajcie ćwiczenie 1,2,3,4,6 str. 45-46 ( Zeszyt ćwiczeń).

 Przeczytaj lekturę Janko Muzykant” H. Sienkiewicza

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/janko-muzykant.pdf

PLASTYKA

Temat:  Tworzę przez cały rok. Laurka na dzień mamy

Cel: rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej uczniów.

26 maja obchodzimy „Dzień Matki”.

Za co kochamy nasze mamy?. Każdy ma swoją odpowiedź, na pewno w każdej znajdą się ciepłe, pełne miłości słowa.

To niewątpliwie najważniejsza osoba w naszym życiu.

W tym tygodniu wykonamy laurkę dla mamy.

W poniższym linku znajdziecie instrukcję wykonania pięknej świątecznej laurki

https://www.youtube.com/watch?v=3a03HJs8J8w

Wykonaną laurkę wręczcie z najserdeczniejszymi życzeniami mamie.

Efektami swojej pracy proszę się ze mną podzielić robiąc zdjęcie i przesyłając na mojego maila

MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI: Prostopadłościan i sześcian – zadania. (zapisz w zeszycie)

Cel lekcji: Na tej lekcji utrwalę:
˗ wskazywanie wierzchołków, krawędzi i ścian w prostopadłościanie i sześcianie,
˗ wyznaczanie liczby ścian, krawędzi i wierzchołków w prostopadłościanie,
˗ rysowanie rzutu sześcianu,
˗ rysowanie rzutu prostopadłościanu w różnych położeniach.

Lekcja on-line za pośrednictwem Skype o godz. 11.30
1. Wykonamy wspólnie zadania z podręcznika:
– zadanie 5,6,8,9 str. 164
2. Pr. domowa: Wykonaj pracę w zeszycie ćwiczeń:
Pole prostokąta: ćwicz. 4,5 str. 147 – 148

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)