ZADANIA DLA KLASY IV NA DNI 15 i 19 czerwca


PONIEDZIAŁEK


RELIGIA

Temat 57 – Łagiewniki – iskra Miłosierdzia.
Cele:
– Dowiesz się, że Łagiewniki wiążą się z siostrą Faustyną oraz przesłaniem Bożego Miłosierdzia.
– Poznasz sposób odmawiania koronki do Bożego Miłosierdzia.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń.
Prace można przesłać na maila: biedor@op.pl

JĘZYK POLSKI

Temat: Jaki piękny byłby świat! – Julian Tuwim „Dyzio marzyciel”

Cel: Potrafimy omówić sytuację przedstawioną w wierszu i wyjaśnić tytuł utworu, wyszukujemy porównania , stosujemy związki frazeologiczne

Zanim zapoznacie się z wierszem J. Tuwima, zapiszcie w zeszycie wyjaśnienia wymienionych sformułowań:

– zatopić się w marzeniach – zapomnieć o rzeczywistości, w której się żyje;

– uciekać w świat marzeń – ucieczka od rzeczywistości;

–  marzyć na jawie – utrata poczucia realności, stan pośredni między jawą a snem.

 Przeczytaj i wysłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=Jih1cjr5CkY wiersz Juliana Tuwima „Dyzio marzyciel” ze str. 295

Odpowiedzcie na pytanie- Dlaczego poeta nazwał bohatera wiersza marzycielem? (podpowiedź: chłopiec leżał na łące i patrząc w niebo, wyobrażał sobie różne rzeczy).

Do czego Dyzio porównuje obłoki? Odpowiedź zapiszcie w zeszycie.

Nauczcie się czytać wiersz „Dyzio marzyciel”.

HISTORIA

Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianów.

Cel lekcji: Omówienie i poprawa sprawdzianów z rozdziału IV ,,Ku współczesnej Polsce”.

TECHNIKA

MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI: Praca klasowa nr 7 – figury geometryczne (zapisz w zeszycie)
Cel lekcji: Na tej lekcji sprawdzę swoje wiadomości i umiejętności z figur geometrycznych: pola figur płaskich, pole i obwód prostokąta, jednostki pola, figury przestrzenne, objętość.

Lekcja on-line za pośrednictwem Skype o godz. 11.30

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line. Proszę przygotować podręcznik, zeszyt, ćwiczeniówkę, długopis. Zadbaj o wygodne miejsce pracy.
Spotykamy się o godzinie 12:30 na Messengerze.

Temat: Czas Present Simple – poznajemy przyimki czasu.
Cele lekcji:
– dowiedz się, jak prawidłowo stosować przyimki czasu w zdaniach,
– utrwalisz wiadomości o czasie teraźniejszym Present Simple,
– rozwiniesz sprawność mówienia w języku angielskim.

Poznacie charakterystyczne dla czasu Present Simple określenia czasu oraz dowiecie się, jak prawidłowo stosować przyimki czasu w zdaniu. Zapoznacie się z informacjami zawartymi na 87 stronie podręcznika, następnie będziecie układali zdania, w których będziecie stosowali poznane na lekcji określenia czasu.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

ZADANIE


PIĄTEK


ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Ćwiczenia koordynacyjne na wszystkie partie mięśni.

Cel. Ćwiczenia i utrwalenie właściwej sylwetki i sprawności. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina 08.50

JĘZYK POLSKI

Temat: Ogłaszam, że…

Cel: Wiemy w jakich sytuacjach potrzebna jest umiejętność redagowania ogłoszeń, potrafimy wymienić elementy składowe ogłoszenia.

Zapoznajcie się z informacjami dotyczącymi ogłoszenia na str. 296

Zapiszcie w zeszycie:

Elementy ogłoszenia:

1) Nagłówek;

2) Konkretne informacje o przedmiocie ogłoszenia;

3) Określenie miejsca i czasu;

4) Informacje kontaktowe.

https://drive.google.com/file/d/1eVXBFsi-uLKta6fXGTYuSEOBaTw0fS3c/view?usp=sharing

 Powtórzcie razem z prezentacją formy użytkowe, których nauczyliśmy się w tym roku: https://slideplayer.pl/slide/831593/

Wykonajcie w zeszycie ćwiczenie 4 ze str. 297

PLASTYKA

Temat. Barwy w plastyce, utrwalenie wiadomości.

Cel: Powtarzamy i utrwalamy wiadomości na temat podziału barw w plastyce.

Zapisz w zeszycie:

W plastyce graficzne uporządkowanie kolorów wokół środka koła, zgodnie z układem barw widma światła białego nazywamy kołem barw.

Kolory dzielimy na:

Kolory podstawowe (kolory, których nie da się uzyskać poprzez mieszanie innych kolorów, są to: żółty, czerwony i niebieski).

Kolory pochodne (kolory, które powstają poprzez zmieszanie dwóch kolorów podstawowych. zmieszanie żółtego z niebieskim daje zielony, czerwonego z żółtym pomarańczowy, a niebieskiego z czerwonym fioletowy).

Kolory dopełniające (kolory leżące naprzeciw siebie na kole barw. Dla czerwonego kolorem dopełniającym będzie zielony, dla żółtego fioletowy, a dla niebieskiego pomarańczowy).

Kolory zimne (kolory, które na kole barw są blisko niebieskiego i fioletowego).

Kolory ciepłe (kolory, które na kole barw są blisko czerwonego i żółtego).

Kolory czyste (wszystkie kolory koła barw, zarówno podstawowe: żółty, czerwony, niebieski, jak i pochodne: pomarańczowy, zielony, fioletowy).

Korzystając z tematu w epodręczniku, który znajduje się w poniższym linku obejrzyj film edukacyjny Koło barw, a następnie spróbuj wykonać ćwiczenie 2 i 3

https://epodreczniki.pl/a/paleta-malarza—wszystko-na-temat-barwy/D18E2h0gk

MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI: Omówienie i poprawa pracy klasowej nr 7. (zapisz w zeszycie)
Cel lekcji: Na tej lekcji zweryfikuję/ sprawdzę swoje wiadomości i umiejętności z figur geometrycznych – dowiem się nad czym jeszcze muszę popracować, co powtórzyć i poćwiczyć.

Lekcja on-line za pośrednictwem Skype o godz. 11.30

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)