ZADANIA DLA KLASY IV NA DNI 22-26 czerwca


PONIEDZIAŁEK


RELIGIA

Temat 58 – Wadowice – tu wszystko się zaczęło.
Cele:
– Poznasz rodzinne miasto papieża Jana Pawła II.
– Wyrazisz wdzięczność Bogu za papieża Polaka.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń.
Prace można przesłać na maila: biedor@op.pl

JĘZYK POLSKI

 Temat: Kiedy spełniają się marzenia? Jak spełnienie mniejszego marzenia pomaga w spełnieniu większego?

Cel: Potrafimy wskazać strofę i refren i odnaleźć rym w wierszu, ocenić postępowanie opisanych osób i nazwać wartości jakimi się kierują.

 Zapoznajcie się z treścią piosenki „Marzenia się spełniają” na stronie 298 i wykonajcie ćwiczenie 1 ze strony 299.

Podpowiedź:

Rozkaz, zachęta, polecenie, namowa.

Po każdej zwrotce powtarza się strofa „uuu – marzenia się spełniają!” Jest to refren.

Zapoznajcie się z nową wiadomością dotyczącą refrenu str. 299.

Następnie przeczytajcie tekst „Policja spełniła marzenie chorego chłopca” str. 300. Ustnie odpowiedzcie na pytania zawarte w ćwiczeniu 1 i 2 str.300.

HISTORIA

Temat: Podsumowanie i powtórzenie wiadomości z klasy IV.

Cel lekcji: powtarzamy wiadomości z klasy IV.

TECHNIKA

MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI: Liczby naturalne – powtórzenie. (zapisz w zeszycie)
Cel lekcji: Na tej lekcji powtórzę i utrwalę swoje wiadomości i umiejętności z działań pamięciowych na liczbach naturalnych, podzielności liczb oraz kolejności wykonywania działań.

Zaloguj się na stronie learningapps.org i wykonaj zawarte tam zadania/ćwiczenia.

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line. Proszę przygotować podręcznik, zeszyt, ćwiczeniówkę, długopis. Zadbaj o wygodne miejsce pracy.

Spotykamy się o godzinie 12:30 na Messengerze.

Temat: Mój ulubiony sport.

Cele lekcji:

  • udoskonalisz umiejętność czytania i wypowiadania się w języku angielskim,
  • nauczysz się opowiadać o swoim ulubionym sporcie.

Przeczytacie dialogi na stronie 88 podręcznika i odpowiecie na pytania dotyczące ulubionych sportów dzieci. Zapoznacie się z wyrażeniami z tabeli „Phrase book”, następnie każdy przygotuje krótką wypowiedź, w której opowiecie o swoich ulubionych dyscyplinach sportu.

Praca domowa: Przerysuj do zeszytu tabelkę z ćwiczenia 4 na stronie 89.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE


WTOREK


JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line. Proszę przygotować podręcznik, zeszyt, ćwiczeniówkę, długopis. Zadbaj o wygodne miejsce pracy.

Spotykamy się o godzinie 8:00 na Messengerze.

Temat: Uzupełniamy formularz w klubie sportowym

Cele lekcji:

  • poznasz nazwy sportowców
  • uzupełnisz formularz sportowy.

Na początku lekcji poznacie nazwy sportowców, uzupełnicie tabelkę, którą w ramach pracy donowej mieliście przerysować do zeszytu. Zapoznacie się z przykładowym formularzem, następnie uzupełnicie formularz sportowy wpisując właściwe dane e wyznaczone miejsca.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

PRZYRODA

Temat: Na łące.

Cele lekcji: Poznasz przykłady roślin i zwierząt łąkowych. Dowiesz się, jakie znaczenie mają łąki dla człowieka i co im zagraża.

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami w podręczniku ze stron 1793—197

oraz proszę zapoznać się z materiałami i obejrzeć filmiki:

Pomocne materiały i filmy dla chcących wiedzieć więcej:

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

INFORMATYKA

Temat: Moje wakacje.(zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji utrwalisz i uporządkujesz wiadomości dotyczące formatowania tekstu w edytorze tekstu.

Napisz w edytorze tekstu notatkę na temat „Moje wymarzone wakacje”.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

MUZYKA

Temat: Jak muzyka opowiada.

Cel: utrwalamy wiadomości na temat  podstawowych elementów dzieła muzycznego i analizowanie utworów muzycznych pod kątem elementów dzieła muzycznego.

Muzyka jest sztuką, która wpływa na naszą psychikę za pomocą dźwięków.

Inspiruje, pobudza wyobraźnię, dlatego słuchając utworów muzycznych bardzo często możemy nadać im tytuły.

Możemy zainspirować się kompozycjami muzycznymi i stworzyć pobudzając naszą wyobraźnię na przykład dzieło plastyczne.

Zapoznajcie się z zagadnieniami w e podręczniku, wysłuchajcie zamieszczone w temacie kompozycje muzyczne, wykonajcie w miarę możliwości  zadania interaktywne https://epodreczniki.pl/a/jak-muzyka-opowiada—zajecia-plastyczno-muzyczne/DbqQmZX0k

JĘZYK POLSKI

Temat: Dobroczynne i zgubne skutki wynalazków.

Cel: Potrafimy omówić przebieg rozmowy przedstawionej w tekście i zredagować notatkę.

  • Przeczytajcie tekst „Wędrowcy”  str. 301 – 305.
  • W zeszycie wykonajcie ćwiczenie 1 ze str. 305.

Podpowiedź: Babcia z wnukami rozmawia o pozytywnych i negatywnych skutkach różnych wynalazków.

  • Ustnie wykonajcie ćwiczenie 3 str. 305.
  • Nauczcie się czytać tekst „Wędrowcy”.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Zabawy bieżne z przechodzeniem przez różne otwory.

Cel. Wyzwalanie i przygotowanie do radosnych, spontanicznych zachowań poprzez zabawy. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 12.30


ŚRODA


MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI: Ułamki zwykłe i dziesiętne – powtórzenie. (zapisz w zeszycie)
Cel lekcji: Na tej lekcji powtórzę i utrwalę swoje wiadomości i umiejętności z ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zaloguj się na stronie learningapps.org i wykonaj zawarte tam zadania/ćwiczenia.

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line. Proszę przygotować ćwiczeniówkę i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Spotykamy się o godzinie 8:50 na Messengerze.

Temat: Powtarzamy wiadomości z rozdziału „Mój ulubiony sport”

Cele lekcji:

– powtórzysz i utrwalisz materiał z rozdziału 7.

Na lekcji będziecie wykonywali ćwiczenia sprawdzające w jakim stopniu opanowaliście słownictwo z rozdziału 7. Przypomnicie sobie zasady budowania zdań w czasie teraźniejszym Present Simple.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

RELIGIA

Temat 60 – Afryka i Azja – Ewangelia na krańcach świata.
Cele:
– Poznasz warunki życia dzieci w krajach misyjnych.
– Będziesz wspierał misyjne dzieło Kościoła swoją modlitwą i ofiarą.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń.
Prace można przesłać na maila: biedor@op.pl

JĘZYK POLSKI

Temat: Świat przedstawiony w komiksie „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”.

Cel: Potrafimy odróżnić wydarzenia realistyczne i fantastyczne, układamy plan wydarzeń.

Zapoznajcie się z krótką historią komiksu  str. 312 – 313 i  informacją   str. 306.

Przeczytajcie fragmenty komiksu ze str. 308 – 311.

Wykonajcie samodzielnie ćwiczenie 7 str. 311

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Biegi w miejscu z przyspieszeniem na sygnał.

Cel. Rozwijanie piękna i estetyki ruchu. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 12.30


CZWARTEK


MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI: Figury geometryczne – powtórzenie. (zapisz w zeszycie)
Cel lekcji: Na tej lekcji powtórzę i utrwalę swoje wiadomości i umiejętności z figur geometrycznych – pola i obwody figur, jednostki długości, bryły i ich objętość.

Zaloguj się na stronie learningapps.org i wykonaj zawarte tam zadania/ćwiczenia.

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Ćwiczenia siłowe w formie zabawowej, ćwiczenia skocznościowe oraz gibkościowe.

Cel. Praca nad własną sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina 08.50

PRZYRODA

Temat: Na polu uprawnym.

Cele lekcji: Poznasz typowe organizmy roślinne i zwierzęce zamieszkujące pola oraz ic znaczenie dla człowieka.

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami w podręczniku ze stron 198—201.

Pomocne materiały:

Dla chętnych:

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK POLSKI

Temat: Temat: Dajemy dobre rady na wakacje.

Cel: dzielimy się dobrymi radami z innymi.

Zapiszcie w zeszycie 10 rad jak zdrowo i bezpiecznie spędzić wakacje?

Życzę Wam zdrowych, spokojnych i bezpiecznych wakacji.


PIĄTEK


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO