ZADANIA DLA KLASY VI (1-5 czerwca)


WTOREK


KOŁO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

Dzisiaj odwiedzimy Krainę 1000 jezior czyli Pojezierze Mazurskie.. Zapraszam!!!

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line przez aplikację Teams Przygotuj zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina: 8:50

Temat: Natura – ćwiczenia leksykalne

Cele lekcji:
– poznasz nowe słownictwo związane z naturą.

Na początku lekcji omówimy sprawdzian. Następnie zapiszecie w zapiszecie słownictwo związane z ogrodem. Będziecie układali zdania z nowo poznanymi wyrażeniami.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

JĘZYK POLSKI

Temat: Świat przedstawiony w ,,Katarynce” Bolesława Prusa.

Cel: Znamy losy głównej bohaterki i potrafimy ocenić postępowanie bohaterów lektury

Sprawdźcie, jak dobrze znaszmy ,,Katarynkę”. Zagrajcie w MILIONERÓW. Kliknijcie w link poniżej.
https://learningapps.org/73913072 .
Stwórzcie wirtualny plan wydarzeń. https://learningapps.org/73913073 .
Uzupełnijcie tekst właściwymi wyrazami. Przepiszcie do zeszytu.
Akcja Katarynki rozgrywa się w ………………….. . Wszystkie zdarzenia mają miejsce w ………………………… przy ulicy ………………………. , a rozgrywają się najprawdopodobniej w …………………………………. , o czym świadczą daty akt sprawy studiowanej przez pana Tomasza.

Dopiszcie brakujące punkty planu wydarzeń i zapiszcie w zeszycie.

1. Relacja narratora o losach bohatera:
a) …………………………………………………………………………………..
b) kariera mecenasa,
c) wynajęcie obszernego mieszkania,
d) ……………………………………………………………………………………
e) miłość do sztuk pięknych,
d) urządzanie wieczorów koncertowych,
e) …………………………………………………………………………………….
f) opłacanie stróża za nie wpuszczanie kataryniarzy na podwórko.
2. …………………………………………………………………………………….
3. Obserwowanie niewidomej dziewczynki.
4. Analizowanie akt sprawy spadkowej.
5. …………………………………………………………………………………….
6. Ożywienie się dziewczynki pod wpływem instrumentu.
7. …………………………………………………………………………………….
8. Przeglądanie adresów okulistów

MATEMATYKA

Temat: Plan, mapa i skala – rozwiązywanie zadań. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji utrwalisz wiadomości dotyczące pracy z mapą a także skali: obliczanie rzeczywistej długości odcinka, gdy dana jest jego długość w skali oraz długości odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość.

  1. Wspólnie rozwiążemy zad. 4, 5, 6, 7, 8, 9 str. 185, 186 podręcznik.
  2. Praca domowa ćw. 5, 6, 7, 8, 9 str. 146, 147 Zeszyt ćwiczeń. (Zdjęcia rozwiązanych ćwiczeń 1 – 9 str.145 – 147 proszę przesłać na maila: edypawlik@gmail.com)

Lekcja on-line na Messengerze gr. I godz. 10.10, gr. II godz. 10.50

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

INFORMATYKA GR II

Temat: Tworzymy fotomontaż. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji dowiesz się jak wyodrębnić na zdjęciu dowolny obiekt, jak umieścić w tworzonym obrazie fragment ilustracji a także stworzysz fotomontaż wybranego przez siebie obrazu.

1.Przeczytaj temat z podręcznika str. 112 – 116.

  1. Stwórz własny fotomontaż używając wszystkich narzędzi poznanych na tej i poprzedniej lekcji. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w podręczniku str. 108 – 116. Prace zapisz pod nazwą Fotomontaż i prześlij na adres edypawlik@gmail.com

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

MUZYKA

Temat: Z muzyką w tle.

Cel: Dowiemy się, jaką funkcję pełni muzyka w filmie i reklamie.

Zapisz notatkę do zeszytu:

Trudno nam sobie wyobrazić  film, czy reklamę bez muzyki- muzyka nadaje koloru, stwarza odpowiedni nastrój poszczególnych scen, przedstawia emocje i przeżycia bohaterów. Pierwsze filmy nagrywane były bez dźwięków- nie było takich możliwości technicznych. Podczas filmów melodie były wykonywane na żywo na fortepianie lub organach przez muzyka nazywanego taperem- improwizował melodie starając się oddać nastrój odpowiedniej sceny. Pod koniec lat XX można było nagrać na jednej taśmie film i muzykę. Od tej pory kompozytorzy piszą utwory przeznaczone do konkretnego filmu- tzw. Muzyka filmowa. W reklamie muzyka ma za zadanie idealnie wpasować się w specyfikę produktu – twórcy reklam starannie dobierają muzykę do reklamy, żeby zapadała w pamięć- w reklamach można usłyszeć dzieła muzyki klasycznej i ludowej, a także różnego rodzaju interpretacje znanych utworów popowych, czy rockowych. W latach sześćdziesiątych powstały  teledyski- filmy przedstawiające występy artystów, muzyków. Za pierwszy teledysk uważa się krótki film nakręcony w 1975 roku do piosenki Bohemian Rapsody (Queen).

Zadania do wykonania:

– Wysłuchajcie po fragmencie kilku znanych utworów muzyki filmowej

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 Temat: Rzuty różnymi przyborami do celu.

Cel. Wspieranie i rozwijanie aktywności fizycznej. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 13.20 i 14.00 (klasa podzielona na grupy)


ŚRODA


BIOLOGIA

Temat: Zróżnicowanie budowy ssaków.
Celem lekcji jest zapoznanie się z różnorodnością gromady ssaków i ich przystosowaniami do różnorodnych środowisk życia

Na podstawie tekstu ze str.136-139 odpowiedz w zeszycie na pytania:
1.Czego dotyczą różnice między ssakami(przykłady)?
2.Jak dzielimy ssaki pod względem odżywiania(przykłady)
3.Opisz różnice w budowie zębów ssaków(przykłady).

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Wyskoki i zeskoki z niskich przyrządów.

Cel. Praca nad własna sylwetką. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 08.50 i 09.40 (podział na grupy)

MATEMATYKA

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „ Matematyka i my”. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji utrwalisz i uporządkujesz wiadomości dotyczące: odczytywania danych z tabeli, diagramów i wykresów, obliczeń procentowych, obliczania drogi, prędkości i czasu, korzystania ze wzorów a także skali oraz mapy.

  1. Wspólnie rozwiążemy zad. 1 – 11 str. 187, 188podręcznik.
  2. Praca domowa ćw. 1 – 11 str. 149, 150 Zeszyt ćwiczeń. (Zdjęcia rozwiązanych ćw. 1 – 11 str. 149, 150 Zeszyt ćwiczeń prześlij na adres edypawlik@gmail.com)

Lekcja on-line na Messengerze gr. I godz. 11.20, gr. II godz. 12.00

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

JĘZYK POLSKI

Temat: Jaką rolę odegrała katarynka w życiu ociemniałej dziewczynki?

Cel: potrafimy ocenić postępowanie bohaterów, nie przechodzimy obojętnie gdy komuś dzieje się krzywda

Narysujcie w zeszycie, jak wyobrażacie sobie katarynkę z utworu Bolesława Prusa.
Zastanówcie, się czego brakuje niewidomej dziewczynce?
Zapiszcie swoje pomysły w punktach w zeszycie.
Przypomnijcie sobie historię jej choroby.
Dla chętnych. Obejrzyjcie wersję filmową lektury .https://zaq2.pl/video/pp

W ramach pracy domowej.
Napiszcie , jaką rolę odegrał Pan Tomasz w życiu niewidomej dziewczynki
-kim był?
-jak wyglądało jego codzienne życie?
-kiedy wkracza w życie niewidomej?
-czy dziewczynka zadaje sobie z tego sprawę?
-czy jej życie ulega zmianie?
-co dają sobie nawzajem?
Pracę proszę przesłać na mojego maila do godz.19.00

RELIGIA

Temat 62 – Dzień Dziecka – moje prawa i obowiązki.
Cele:
– Wymienisz prawa i obowiązki dziecka( Karta Praw Dziecka).
– Będziesz modlił się za dzieci na świecie.

Zadanie:
Przeczytaj temat z książki.
Zapoznaj się z wybranymi prawami dziecka (Karta Praw Dziecka).
Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń.
Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl


CZWARTEK


MATEMATYKA

Temat: Praca klasowa z działu „ Matematyka i my”. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji poprzez pracę klasową sprawdzisz stopień opanowanych treści ujętych w podstawie programowej.

  1. Zadania z pracy klasowej otrzymacie na początku lekcji online, po rozwiązaniu zadań zdjęcie pracy klasowej przesyłacie na adres: edypawlik@gmail.com

Lekcja on-line na Messengerze gr. II godz. 8.00, gr. I godz. 8.40

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

HISTORIA

Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianów.

Cel lekcji: Omówienie i poprawa sprawdzianów z rozdziału VI ,,Rewolucja francuska i okres napoleoński”.

JĘZYK POLSKI

Temat: Przy dźwiękach katarynki –test podsumowujący

Cel: Znamy treść lektury i potrafimy wykazać się jej znajomością

Drodzy uczniowie test znajdziecie na e dzienniku jako załącznik. Rozwiążcie i prześlijcie do mnie na maila do godz. 16.00. Powodzenia.

GEOGRAFIA

Lekcja on-line w czwartek w dwóch grupach: gr. 1 – 11:10 gr.2 – gr.11:50

Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji

Cele lekcji: Zapoznasz się z podstawowymi informacjami o klimacie oraz gospodarce Rosji. Dowiesz się, jakie są główne surowce mineralne tego kraju. Poznasz atrakcje turystyczne Rosji.

Proszę przeczytać temat ze stron 160 – 167 oraz zapoznać się z materiałami zamieszczonymi poniżej:

Dla zainteresowanych podsyłam ciekawe filmiki:

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line przez aplikację Teams. Przygotuj zeszyt, podręcznik i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 11:30

Temat: Co to jest zerowy tryb warunkowy?

Cele lekcji:
– dowiesz się, czym jest zerowy tryb warunkowy i kiedy go używać,
– nauczysz się układać zdania w zerowym trybie warunkowym.

Na początku lekcji przeczytacie przykładowe zdania w zerowym trybie warunkowym, przeanalizujecie ich budowę i zastanowicie się, w jakich sytuacjach można używać tego trybu. Każdy spróbuje ułożyć co najmniej jedno zdanie w zerowym trybie warunkowy. Wykonacie ćwiczenia gramatyczne z podręcznika.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.


PIĄTEK


ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

Temat: Plan, mapa, skala – rozwiązywanie zadań.

Cel: Na tej lekcji uzupełnisz wiadomości dotyczące planu, mapy i skali.

  1. Razem przeanalizujemy zadania rozwiązane podczas lekcji oraz wykonamy zadania z karty pracy przesłanej przez Messengera.

Lekcja on-line na Messengerze dla uczniów biorących udział w zajęciach godz. 8.00

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com lub przez Messenger.

JĘZYK POLSKI

Temat:  Jak wymieniamy, jak słyszymy, jak piszemy?

Cel: Potrafimy podzielić wyrazy na litery, głoski i sylaby i zapisać wyraz zgodnie z zasadami ortograficznymi

Przypomnijcie sobie wiadomości na temat głoski, litery i sylaby( str. 305) – Zróbcie notatkę.

Następnie wykonajcie do zeszytu ćwiczenia; 1,3 i 4 str. 305-306.

Zapoznajcie się z nową informacją na str.307 i zapamiętajcie.

RELIGIA

Temat 43 – Dlaczego rodzice wymagają od swoich dzieci?
Cele:
– Poznasz prawa i obowiązki rodziców wobec dzieci i obowiązki dzieci wobec rodziców.
– Będziesz właściwie się odnosić do rodziców.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Zapoznaj się z obowiązkami dzieci wobec rodziców oraz rodziców względem dzieci.
Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń.
Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Zabawy i gry z elementami biegu w miejscu.

Cel. Ćwiczenia i utrwalenie właściwej sylwetki i sprawności. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina – 10.10 i 10.50

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

KOŁO INFORMATYCZNE

Wybierzcie kilka projektów zapisanych w języku Scratch, obejrzyjcie je. Klikając Zajrzyj do środka, zobaczcie jak zbudowane zostały skrypty danych projektów:

https://scratch.mit.edu/explore/projects/all

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com lub przez Messenger.