ZADANIA DLA KLASY VI (24-29 maja)

PONIEDZIAŁEK


JĘZYK POLSKI

Temat: Błękit nieba czy szarość betonu?
Cel: Potrafimy scharakteryzować postawę podmiotu lirycznego i określić problematykę utworu

Drodzy uczniowie przed nami kolejny tydzień nauki zdalnej. Proszę zapoznajcie się z wierszem  J. Hartwig  ,,Komunikat” str. 296, a następnie odpowiedzcie na pytania znajdujące się poniżej ustnie. Zapoznajcie się z informacją na str. 297 (Wśród ludzi) i odpowiedzcie pisemnie na pytanie znajdujące się pod tą informacją. Nauczcie się wiersza na pamięć. Zapytam Was za tydzień. Na pracę domową wykonajcie ćwiczenie 8 str. 297, na ocenę.

Kontakt z nauczycielem na maila lub   Messenger

HISTORIA

Temat: Podsumowanie wiadomości z rozdziału VI.

Cel lekcji: utrwalenie wiadomości z rozdziału VI ,,Rewolucja francuska i okres napoleoński”.

Przeczytaj z podręcznika podsumowanie do tematów 1,2,3,4,5,6 z rozdziału VI (pod każdym tematem znajduje się podsumowanie).

Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie. W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

PLASTYKA

Temat: Torba na ludowo.

Cel: Znamy różne wyroby sztuki ludowej

Na ostatniej lekcji poznaliście sztukę ludową. Dzisiaj chciałabym, abyście wykonali pracę plastyczną związaną  z tym tematem.

Przygotujcie białą kartkę A4, kolorowe pisaki i kredki, kolorowe papiery, nożyczki, klej.

Chciałabym, abyście wyobrazili sobie, że jesteście projektantami mody. Wasze zadanie polega na zaprojektowaniu torby zainspirowanej wzorami ludowymi.

Tutaj możecie podejrzeć różne wzory ludowe:

Wybierzcie jeden wzór, przedstawcie go na swojej torbie – przygotujcie go z wycinanek i kolorowych papierów w takiej ilości, jak sobie zaplanujecie. Następnie narysujcie kształt torby na całą kartkę (może być nieregularny i fantazyjny). Poprzyklejajcie swoje wzory wg własnej kompozycji, a puste miejsca pokolorujcie flamastrami i kredkami. Może to będzie doskonały prezent dla mamy z okazji jej święta.

 Zróbcie  zdjęcie swojej pracy i wyślijcie na mojego maila

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line przez aplikację Teams. Przygotuj zeszyt, ćwiczeniówkę  i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina 10:30

Temat: Świat natury – wprowadzenie do rozdziału 8.

Cele lekcji:

 • poznasz słownictwo związane z opisywaniem krajobrazu,
 • udoskonalisz umiejętność słuchania i mówienia w języku angielskim.

Odczytacie informację na temat tego, czego będziecie uczyli się w rozdziale 8. Wykonacie ćwiczenia 1,2,3 na stornie 102 podręcznika.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

MATEMATYKA

Temat: Prędkość, droga, czas, zamiana jednostek- rozwiązywanie zadań.(zapisz w zeszycie)

Cele: Na tej lekcji utrwalisz umiejętność obliczania drogi, średniej prędkości, czasu, zamiany godzin na minuty i minut na godziny, rozwiązując zadania tekstowe.

 1. Wspólnie rozwiążemy zad. 4, 5, 6, 7, 8 str. 171, 172 podręcznik.
 2. Praca domowa ćw. 4, 5 str. 141 Zeszyt ćwiczeń. (Zdjęcia rozwiązanych ćwiczeń 1 – 5 str. 140, 141 Zeszyt Ćwiczeń, wyślij na adres edypawlik@gmail.com.)

Lekcja on-line na Messengerze gr. I godz. 11.20, gr. II godz. 12.00

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

INFORMATYKA GR I

Temat: Tworzymy projekt część 2. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji utrwalisz wszystkie wiadomości dotyczące tworzenia obrazów w programie GIMP poprzez stworzenie projektu.

 1. Dokończcie tworzenie projektu „Czar szkolnych lat”. Kontaktujcie się ze sobą przez Internet. Gotowe projekty prześlijcie na adres edypawlik@gmail.com

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

TECHNIKA

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE


WTOREK


KOŁO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

Dzisiaj wyruszymy w Bory Tucholskie, które stanowią największy kompleks lasów sosnowych w Polsce, położonych w dorzeczu rzeki Brdy i Wdy… zobaczcie sami!

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line przez aplikację Teams Przygotuj zeszyt  i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina: 8:50

Temat:  Sprawdzian z rozdziału „W świecie materiałów”

Cele lekcji:

 • sprawdzisz w jakim stopniu opanowałeś materiał z rozdziału 7.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

JĘZYK POLSKI

Temat:  Problemy z dziedziczeniem świata.
Cel: Poznamy cechy komiksu i potrafimy je wymienić

https://www.youtube.com/watch?v=OX3qmx7BSFg

https://www.youtube.com/watch?v=2bj7nqC9qDE

 •  Przeczytaj z podręcznika fragment komiksu Calvin i Hobbes. Coś się ślini pod łóżkiem str. 298.
 • Ustnie wykonaj ćwiczenia: 1, 2, 3 str. 298.
 • Przypomnij sobie cechy komiksu i zapisz do zeszytu.

Cechy komiksu:

 • unika nadmiaru słów i zbędnych komentarzy
 • operuje kadrem (co pozwala przenosić się między ogółem a szczegółem)
 • stosuje wyrazy dźwiękonaśladowcze (oddają dźwięki z sytuacji prezentowanych na rysunkach)
 • posiada fabularny charakter
 • posiada temat przewodni np. walka dobra ze złem
 • często występuje w odcinkach, seriach
 • wykorzystuje graficzne elementy upływu czasu
 • wykorzystuje ikoniczność znaków

Praca domowa: Wykonajcie komiks o sytuacji w jakiej obecnie się znaleźliśmy. Swoje komiksy prześlijcie do oceny na mojego maila

MATEMATYKA

Temat: Po co korzystamy ze wzorów? (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji dowiesz się do czego potrzebne są wzory i jak z nich korzystać.

 1. Wspólnie rozwiążemy zad. 1 poziom A, B, C, z każdego poziomu podpunkty a), b), c), zad. 2, 3 str. 177podręcznik.
 2. Praca domowa ćw. 1, 2, 3 str. 142 Zeszyt ćwiczeń.

Lekcja on-line na Messengerze gr. I godz. 10.10, gr. II godz. 10.50

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

INFORMATYKA GR II

Temat: Jak zmienić kontrast i ustawić jasność fotografii? (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji dowiesz się jak zmienia się kontrast i jak ustawić jasność fotografii a także utworzysz nową warstwę z fragmentem ilustracji

1.Przeczytaj temat z podręcznika str. 108 – 112.

 1. Za pomocą inteligentnych nożyc wytnij fragment dowolnego obrazu, skopiuj go i wklej.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

MUZYKA

Temat: Zaśpiewajmy , zagrajmy, zatańczmy razem. Funkcje i rodzaje akompaniamentów.

Cel: Poznajemy rodzaje akompaniamentów, rozwijamy aktywność muzyczną.

Piosenka najczęściej wykonywana jest z akompaniamentem instrumentalnym, czyli towarzyszącą partią instrumentu lub grupą instrumentów. Akompaniament może pełnić rolę uzupełnienia harmonicznego, rytmicznego lub kolorystycznego. Partię akompaniującą może wykonywać jeden instrument (np. fortepian, organy, gitara), grupa instrumentów (np. grupa instrumentów dętych drewnianych, smyczkowych, perkusyjnych) lub orkiestra (np. symfoniczna, dęta, zespół jazzowy).

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Ćwiczenia wzmacniające dolne partie mięśni.

Cel. Wspieranie i rozwijanie aktywności fizycznej.

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 13.20 i 14.00 (klasa podzielona na grupy)


ŚRODA


BIOLOGIA

Temat:Rozmnażanie i rozwój ssaków.
Celem lekcji jest jest zapoznanie się z rozrodem ssaków i opieką nad potomstwem

Na podstawie tekstu ze str.134-135 odpowiedz w zeszycie na pytania:
1.Co to jest ciąża?
2.Wyjaśnij pojęcie łożyska.
3.Jak u ssaków wygląda opieka nad potomstwem?

Spotkanie na platformie o 10.30 -27.05

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Skrętoskłony o nogach ugiętych we wszystkich płaszczyznach.

Cel. Praca nad własna sylwetką. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 08.50 i 09.40 (podział na grupy)

MATEMATYKA

Temat: Korzystanie ze wzorów – ćwiczenia. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji utrwalisz umiejętność korzystania ze wzorów podczas rozwiązywania zadań testowych.

 1. Wspólnie rozwiążemy zad. 4, 5, 6, 7 str. 178podręcznik.
 2. Praca domowa ćw. 4, 5 str. 143 Zeszyt ćwiczeń. (Zdjęcia rozwiązanych ćw. 1 – 5 str. 142, 143 Zeszyt ćwiczeń prześlij na adres edypawlik@gmail.com)

Lekcja on-line na Messengerze gr. I godz. 11.20, gr. II godz. 12.00

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

JĘZYK POLSKI

Temat: Jak kulturalnie porozumiewać się z innymi.
Cel: nauczę się używać wypowiedzi oficjalnej oraz języka potocznego w odpowiednich sytuacjach.

 • Zapoznaj się z informacjami na temat nieoficjalnej i oficjalnej odmiany języka, etykiety językowej, potocznego języka – podręcznik s. 302 – 303.
 • Przeczytaj i przeanalizuj Nową wiadomość s. 304. Następnie zapisz notatkę:
  Cechy języka mówionego: wypowiedzenia o prostej budowie, często urwane, liczne powtórzenia, obecność słownictwa potocznego i nacechowanego emocjonalnie, niekiedy nieprzestrzeganie reguł poprawności językowej.
  Cechy języka pisanego: większa staranność i dbałość o formę wypowiedzi, uporządkowanie wywodu, bogactwo słownictwa oraz złożone i rozbudowane konstrukcje językowe.
 • Ustnie wykonaj ćwiczenia: 1, 2, 3 s. 304.

RELIGIA

Temat 60 – Pozdrowienie Chrystusa – okazywanie religijności.
Cele:
– Poznasz pozdrowienia chrześcijańskie.
– Wyjaśnisz znaczenie pozdrowień chrześcijańskich oraz będziesz ich używał.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń.

Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl


CZWARTEK


MATEMATYKA

Temat: Przypomnienie wiadomości dotyczących skali. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji przypomnisz sobie i uzupełnisz wiadomości dotyczące skali: obliczanie rzeczywistej długości odcinka, gdy dana jest jego długość w skali oraz długości odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość.

 1. Wspólnie rozwiążemy zad. 1 poziom A, B, C, D, z każdego poziomu podpunkt a), b), c), zad. 2, 3 str. 184, 185podręcznik.
 2. Praca domowa ćw. 1, 2, 3, 4 str. 145, 146 Zeszyt ćwiczeń.

Lekcja on-line na Messengerze gr. I godz. 8.00, gr. II godz. 8.40

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

HISTORIA

Temat: Pisemne sprawdzenie wiadomości.

Cel lekcji: sprawdzenie wiadomości z rozdziału VI ,,Rewolucja francuska i okres napoleoński”.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenia 1-7 str. 214 (należy przesłać do 28 maja).

Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie. W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

JĘZYK POLSKI

Temat: Jak napisać list oficjalny?
Cel: Nauczymy się redagować list oficjalny.

 • Przeczytajcie i przeanalizujcie informacje z podręcznika dotyczące zasad redagowania listu oficjalnego str. 299.
 • Następnie zapiszcie notatkę: List oficjalny skierowany jest do osoby publicznej (nieznanej nadawcy osobiście) lub do instytucji, urzędu czy organizacji. Tekst ten ma najczęściej charakter prośby lub podziękowania. Cechują go zwięzłość i rzeczowość.
 • Zapoznajcie się z przykładowym listem oficjalnym str. 300 i zwróćcie uwagę na wyróżnione strzałkami elementy listu.
 • Ustnie wykonajcie ćwiczenia: 1 str. 300, 3 i 4 str. 301.

Praca domowa: Wyobraź sobie, że reprezentujesz szkolne koło teatralne. Zredaguj w zeszycie list oficjalny do dyrektora wybranego teatru z prośbą o umożliwienie uczniom spotkania z aktorami i obejrzenia budynku teatru.

Kontakt z nauczycielem na maila lub   Messenger

GEOGRAFIA

Lekcja on-line w czwartek w dwóch grupach:  grupa 1- godz. 10:10 – 10:40,  grupa 2 godz. 10:50 – 11:20

Temat: Współczesne problemy Ukrainy.

Cele lekcji: Nauczysz się rozpoznawać najważniejsze obiekty geograficzne na mapie Ukrainy. Dowiesz się, jakie surowce mineralne występują w tym kraju. Poznasz przyczyny i skutki konfliktu między Ukraina i Rosja. Dowiesz się, jak się zmienia liczba ludności na Ukrainie.

Proszę przeczytać temat ze stron 152 – 157  oraz zapoznać się z materiałami zamieszczonymi poniżej:

Dla zainteresowanych podsyłam ciekawe filmiki:

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line przez aplikację Teams. Przygotuj zeszyt, podręcznik  i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina 11:30

Temat:  Blog Susie. Praca z tekstem

Cele lekcji:

 • udoskonalisz umiejętność czytania i mówienia,

Przeczytacie fragment bloga Susie. Następnie odpowiecie na pytania dotyczące przeczytanego tekstu.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.


PIĄTEK


ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

Temat: Obliczamy prędkość, drogę i czas.

Cel: Na tej lekcji uzupełnisz wiadomości dotyczące obliczania średniej prędkości, drogi przy danej prędkości i czasie oraz czasu przy danej prędkości i drodze.

 1. Razem przeanalizujemy zadania rozwiązane podczas lekcji oraz wykonamy zadania z karty pracy przesłanej przez Messengera.

Lekcja on-line na Messengerze dla uczniów biorących udział w zajęciach godz. 8.00

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com lub przez Messenger.

JĘZYK POLSKI

Temat: List oficjalny- ćwiczenia
Cel: Umiemy redagować list oficjalny.

Pracujemy z zeszytem ćwiczeń i wykonujemy ćwiczenia 1-4 str. 124-144

Przeczytaj na poniedziałek  lekturę Katarynka Bolesława Prusa https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/katarynka.pdf

RELIGIA

Temat 61 – Jak okazać im miłość? – Dzień Matki i Dzień Ojca.
Cele:
– Poznasz prawdę, że rodzice są darem Boga.
– Będziesz wyrażał szacunek wobec rodziców oraz będziesz się za nich modlił.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń.

Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Gimnastyka – skoki dosiężne z miejsca.

Cel. Ćwiczenia i utrwalenie właściwej sylwetki i sprawności. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina – 10.10 i 10.50

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

Temat pracy znajdziecie jak zwykle na naszej grupie. Powodzenia.

KOŁO INFORMATYCZNE

SuperKoderzy, zobaczcie jak inaczej może wyglądać lofirobot, zbudowany z innych części, obejrzyjcie filmik:

https://www.lofirobot.com/idea/

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com lub przez Messenger.