ZADANIA DLA KLASY VI NA DNI 15 i 19 czerwca


PONIEDZIAŁEK


JĘZYK POLSKI

Temat: Julian Tuwim – czarodziej słowa w utworze Czereśnie.
Cel:
 Umiemy opisać sytuację, nastrój przedstawiony w wierszu; dowiemy się, czym są neologizmy.
 Odczytajcie wiersz J. Tuwima pt. Czereśnie – str. 318 w podręczniku.
 Ustnie wykonajcie ćw. 1, 2, 3 str. 318

Neologizm – to wyraz, zwrot, forma, znaczenie nowo utworzone, nowo powstałe w języku. Wzbogacają system językowy, tworzone są głównie w celach użytkowych, praktycznych, np. dla nazwania nowych przedmiotów, miejsc, pojęć, mogą mieć również charakter  zabawy. Często używane w poezji. Na ich powstawanie wpływa przede konieczność nazywania nowych zjawisk i przedmiotów.

Czytaj więcej na https://www.bryk.pl/wypracowania/jezyk-polski/materialy-do-matury/25518-neologizmy-pojecie-podzial-przyklady.html#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Wypiszcie z utworu epitety i uosobienia.

HISTORIA

Temat: Prelekcja nt. Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady obchodzonego 14 czerwca.

Cel lekcji: poznajemy genezę i znaczenie obchodzonych wydarzeń związanych z ofiarami niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.

Proszę o zapoznanie się z filmami zamieszczonymi pod linkami:

PLASTYKA

Temat: Architektura – dawna i nowoczesna.

Cel: znamy etapy rozwoju architektury, znamy rodzaje budowli, pogłębiamy wrażliwość estetyczną poprzez kontakt z reprodukcjami dzieł sztuki.

Zapoznajcie się dokładnie z częścią tematu zatytułowaną “Ikony sztuki – architektura” (str. 91, 92 i 93 podręcznika).

Zapiszcie temat w zeszycie i  przepiszcie notatkę.

Już od młodszej epoki kamiennej ludzie wznosili pierwsze domy i osady. Nasi przodkowie początkowo budowali proste chaty ze skór zwierzęcych czy drewna, potem, w starożytności z kamienia. Dzisiaj potrafimy wznosić ogromne wieżowce i przedziwne zagadkowe obiekty w coraz to nowszych, lepszych technologiach.
Wspominając ważniejsze etapy rozwoju ludzkości w dziedzinie architektury wymienić należy:
-Starożytną Grecję
-Starożytny Rzym
-Średniowiecze z dwoma zasadniczymi stylami: romańskim i gotyckim
-Styl renesansowy
-Styl barokowy
-Klasycyzm, który był już ostatnim ze stylów architektonicznych.
Od wieku XIX powracano do różnych stylów, lecz nie stworzono odrębnego nowego stylu. Dzisiaj budowane są ogromne wieżowce i drapacze chmur w coraz to doskonalszych, nowszych technologiach.

Praca do wykonania: Zaprojektujcie dom marzeń

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line przez aplikację Teams. Przygotuj zeszyt, ćwiczeniówkę i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 10:30

Temat: Czy to słońce, czy deszcz. Praca z tekstem
Cele lekcji:
– udoskonalisz umiejętność czytania i wypowiadania się w języku obcym,
– powtórzysz słownictwo związane z pogodą.

Na początku lekcji powtórzycie określenia pogody, następnie odczytacie rozmowy dzieci dotyczące pogody na stornie 108. Odpowiecie na pytanie dotyczące tekstu.
Przeczytacie zdania z tabelki „Phrase book”, by poznać nowe wyrażenia opisujące pogodę. Wykonacie ćwiczenia językowe i komunikacyjne wykorzystując wyrażenia poznane na lekcji (będziecie uzupełniali dialogi , wybierając odpowiednią opcję odpowiedzi na przedstawioną reakcję, uzupełnicie luki w zdaniach).

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

MATEMATYKA

Temat: Obliczamy wartość energetyczną i odżywczą produktów żywnościowych. (zapisz w zeszycie)
Cele: Na tej lekcji nauczysz się obliczać wartość energetyczną i odżywczą produktów żywnościowych

1. Wspólnie rozwiążemy zad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 str. 210 podręcznik.
2. Praca domowa ćw. 1, 2, 3 str. 159, 160 Zeszyt ćwiczeń. (Zdjęcia rozwiązanych ćw. 1, 2, 3 str. 159, 160 Zeszyt ćwiczeń., wyślij na adres edypawlik@gmail.com.)
Lekcja on-line na Messengerze gr. I godz. 11.20, gr. II godz. 12.00

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

INFORMATYKA GR I

Temat: Moje wakacje w GIMP. (zapisz w zeszycie)
Cel: Na tej lekcji utrwalisz wszystkie wiadomości dotyczące tworzenia obrazów w programie GIMP.

1.Narysuj w programie GIMP miejsce w którym będziesz spędzał wakacje.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

TECHNIKA

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

ZADANIE


PIĄTEK


ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

Temat: Wartość energetyczna i odżywcza produktów żywnościowych.
Cel: Na tej lekcji uzupełnisz wiadomości dotyczące obliczania wartości energetycznej i odżywczej produktów.

1. Razem przeanalizujemy zadania rozwiązane podczas lekcji oraz wykonamy zadania z karty pracy przesłanej przez Messengera.
Lekcja on-line na Messengerze dla uczniów biorących udział w zajęciach godz. 8.00

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com lub przez Messenger.

JĘZYK POLSKI

Temat: Znak interpunkcyjny wagi średniej.
Cel: Potrafimy prawidłowo stosować średnik w wypowiedzeniach.

Zapoznajcie się z Nową wiadomością str. 319 w podręczniku.
Wykonajcie ustnie ćw. 1, 2, 4 str. 319.
Pisemnie wykonajcie ćw. 3 str. 311

RELIGIA

Temat 46 – Boże Ciało – odwiedziny Boga.
Cele:
– Poznasz znaczenie obrzędów, symboli i znaków używanych podczas procesji Bożego Ciała.
– Chętnie będziesz brał udział w procesji Bożego Ciała oraz oktawie tego święta.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń.
Prace można przesłać na maila: biedor@op.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Zabawy i gry z elementami biegu.

Cel. Ćwiczenia i utrwalenie właściwej sylwetki i sprawności. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina – 10.10 i 10.50

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

KOŁO INFORMATYCZNE

Wejdźcie na stronę, której link znajduje się poniżej i zobaczcie jak stworzyć grę w Scratch. Następnie spróbujcie sami.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com lub przez Messenger.