ZADANIA DLA KLASY VI NA DNI 8-10 czerwca

PONIEDZIAŁEK


JĘZYK POLSKI

Temat: Jak rozróżnić głoski?

Cel: Potrafimy podzielić wyrazy na litery, głoski i sylaby i zapisać wyraz zgodnie z zasadami ortograficznymi, rozróżnić głoski dźwięczne i bezdźwięczne.

Wykonajcie zadanie na rozgrzewkę str. 307, a następnie zapoznajcie się z nową wiadomością na str.307 i 308. Zróbcie notatkę do zeszytu.

Otwórzcie podane linki i wykonajcie ćwiczenia:

https://epodreczniki.pl/a/nie-trac-gruntu-pod-nogami-nie-myl-glosek-z-literami/D1F3v4klS

https://epodreczniki.pl/a/staw-czolo-roznym-gloskom/Dw38pf6No

Na pracę domową wykonajcie ćwiczenie 1, 2, 5,8 str. 67-68(Zeszyt ćwiczeń)

HISTORIA

Temat: Utrwalenie wiadomości z II półrocza.

Cel lekcji: powtarzamy wiadomości z II półrocza.

PLASTYKA

Temat: Architektura

Podręcznik str. 82 – 84/ Zapoznajcie się z treścią i obejrzyjcie ilustracje.

Co to jest architektura?

https://www.youtube.com/watch?v=T-QVY5pp6M8&feature=emb_logo

Urbanistyka – nauka o planowaniu miast i osiedli oraz ich powstawaniu i historii rozwoju; urbanistyka jest dyscypliną nauk technicznych. Nazwa „urbanistyka” po raz pierwszy została użyta przez hiszpańskiego teoretyka architektury Ildefonsa Cerdę i pochodzi do łacińskiego słowa urbs, określającego miasto Rzym.

Zobacz film mówiący o rozwoju urbanistyki.

https://www.youtube.com/watch?v=p_Mx57bU3xs&feature=emb_logo

Na następnej lekcji dowiemy się jakie są rodzaje architektury.

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line przez aplikację Teams. Przygotuj zeszyt, ćwiczeniówkę i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 10:30

Temat: Uwaga śmieci! Praca z tekstem
Cele lekcji:
udoskonalisz umiejętność czytania i wypowiadania się w języku obcym,
– dowiesz się jak zanieczyszczenia wpływają na środowisko naturalne,
– poznasz nowe słowa związane ze środowiskiem.

 • Odczytacie tekst o zanieczyszczeniach na stronie 106 podręcznika. Wytłumaczę nieznane słownictwo.
 • Na podstawie tekstu odpowiecie na pytania dotyczące wpływu różnych zanieczyszczeń na środowisko naturalne.
 • Przepiszecie do zeszytu słownictwo z ramki na stronie 107, następnie wykonacie ćwiczenie 6

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

MATEMATYKA

Temat:Robimy zakupy.(zapisz w zeszycie)

Cele: Na tej lekcji nauczysz się obliczać ile zapłacimy za produkty przy danej ich wadze oraz wagę danych produktów przy określonej cenie.

 1. Wspólnie rozwiążemy zad. 1, 2, 3, 4, 5, str. 196, 197 podręcznik.
 2. Praca domowa ćw. 1, 2, 3, 4, 5 str. 151 – 153 Zeszyt ćwiczeń. (Zdjęcia rozwiązanych ćwiczeń 1 – 5 str. 151 – 153 Zeszyt Ćwiczeń, wyślij na adres edypawlik@gmail.com.)

Lekcja on-line na Messengerze gr. I godz. 11.20, gr. II godz. 12.00

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

INFORMATYKA GR I

Temat: Jeszcze więcej GIMPa. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji utrwalisz wszystkie wiadomości dotyczące tworzenia obrazów w programie GIMP.

 1. Przeczytaj zadania zamieszczone na str. 120. Wybierz dwa z nich i wykonaj je w programie GIMP. Gotowe projekty prześlijcie na adres edypawlik@gmail.com

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com,  lub przez Messenger.

TECHNIKA

Temat: Rzuty aksonometryczne.

Lekcja online – przygotować czyste kartki i przybory kreślarskie.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE


WTOREK


KOŁO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

Dzisiaj odwiedzimy Morze Bałtyckie piękne, różnorodne , ale i niebezpieczne…. ZAPRASZAM!!!

Ku przestrodze:

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line przez aplikację Teams Przygotuj zeszyt, ćwiczeniowkę i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina: 8:50

Temat: Czym jest pierwszy tryb warunkowy?
Cele lekcji:
– dowiesz się czym jest pierwszy tryb warunkowy, poznasz jego budowę,
– ułożysz zdania w I trybie warunkowym.

 • Zapoznacie się z przykładowymi zdaniami w I trybie warunkowym i informacjami na jego temat zamieszczonymi na 107 stronie podręcznika. Zapiszecie z zeszycie schemat budowy zdania.
 • Wykonacie ćwiczenie 5 i 6 na stronie 74 ćwiczeniówki.
 • Spróbujecie samodzielnie ułożyć zdania w I trybie warunkowym.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

JĘZYK POLSKI

Temat: Akcent i intonacja.

Cel: Potrafimy właściwie akcentować wyrazy i  zapisywać zgodnie z normami ortograficznymi

Zapoznajcie się z nową wiadomością ze str. 310i 311.Zróbcie notatkę do zeszytu. Następnie wykonajcie ćwiczenia: 1,35,6 str.69- 70( Zeszyt ćwiczeń) Powodzenia.

MATEMATYKA

Temat: Kupujemy działki, domy, mieszkania. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji nauczysz się jak wykorzystać swoją wiedzę dotyczącą m.in. obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych.

 1. Wspólnie rozwiążemy zad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 str. 200, 201 podręcznik.
 2. Praca domowa ćw. 1, 2, 3, 4, 5 str. 154, 155Zeszyt ćwiczeń. (Zdjęcia rozwiązanych ćwiczeń od 1 – 5 str. 154, 155 na maila edypawlik@gmail.com)

Lekcja on-line na Messengerze gr. I godz. 10.10, gr. II godz. 10.50

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com,  lub przez Messenger.

INFORMATYKA GR II

Temat: Tworzymy projekt. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji utrwalisz wszystkie wiadomości dotyczące tworzenia obrazów w programie GIMP poprzez stworzenie projektu.

 1. Przeczytaj temat z podręcznika str. 118 – 119
 2. Dobierzcie się w pary ewentualnie trzyosobowe zespoły i stwórzcie projekt „Czar szkolnych lat”, opisany w tym temacie. Kontaktujcie się ze sobą przez Internet. Gotowe projekty prześlijcie na adres edypawlik@gmail.com

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

MUZYKA

Temat: Kalendarz muzyczny

Cel: Poznajemy twórczość i postać  Krzysztofa Pendereckiego

 Zapoznajcie się z Internetu o życiu i twórczości  Krzysztofa Pendereckiego. Kompozytor zmarł niedawno bo 29 marca 2020 r. w Krakowie. Zróbcie notatkę do zeszytu. Zobaczcie film o kompozytorze:

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Rzuty różnymi przyborami do celu.

Cel. Wspieranie i rozwijanie aktywności fizycznej. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 13.20 i 14.00 (klasa podzielona na grupy)


ŚRODA


BIOLOGIA

Temat:Znaczenie i ochrona ssaków.
Celem lekcji jest zapoznanie się ze znaczeniem gromady ssaków w przyrodzie i życiu człowieka oraz zagrożeniami i ochroną ssaków

Na podstawie tekstu ze str.140-142 odpowiedz w zeszycie:
1.Wymień w punktach znaczenie ssaków w przyrodzie i życiu człowieka.
2.Wymień zagrożenia i sposoby ochrony ssaków.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Gimnastyka podstawowa – ćwiczenia na drabince koordynacyjnej.

Cel. Praca nad własna sylwetką. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 08.50 i 09.40 (podział na grupy)

MATEMATYKA

Temat: Rozwiązujemy zadania z wykorzystaniem mapy i planu.(zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji utrwalisz umiejętność wyszukiwania informacji na mapie, planie i ogłoszeniach, obliczania czasu przejazdu, odległości w rzeczywistości przy danej skali.

 1. Wspólnie rozwiążemy zad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 str. 205, 206 podręcznik.
 2. Praca domowa ćw. 1, 2, 3, 4, 5 str. 156, 157Zeszyt ćwiczeń. (Zdjęcia rozwiązanych ćw. 1 – 5 str. 156, 157 Zeszyt ćwiczeń prześlij na adres edypawlik@gmail.com)

Lekcja on-line na Messengerze gr. I godz. 11.20, gr. II godz. 12.00

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

JĘZYK POLSKI

Temat: Jak się odnaleźć w ortograficznej dżungli?

Cel: Potrafimy zapisywać poprawnie wyrazy zawierające różne trudności ortograficzne, wzbogacamy słownictwo.

Skorzystaj z podanej niżej strony internetowej i wykonaj ćwiczenia na komputerze lub w zeszycie.

Przypomnijcie sobie reguły pisowni wyrazów z literami ó, u, rz, ż, h, ch (podręcznik strona 312- 315 ) Wykonajcie ćwiczenie 1,2,3 str. 312-313 do zeszytu

Skorzystajcie z podanej niżej strony internetowej i wykonajcie ćwiczenia:

https://epodreczniki.pl/a/diabel-tkwi-w-szczegolach-czyli-o-o-i-u/DpZhNLY2s

RELIGIA

Temat 44 – Fast food – na co wydaję zaoszczędzony czas.
Cele:
– Poznasz zagrożenia płynące z niewłaściwego korzystania z nowoczesnych środków komunikowania się.
– Wymienisz zalety kontaktów międzyludzkich bez pomocy mediów.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń.
Prace proszę przesłać: biedor@op.pl