ZADANIA DLA KLASY VI

JĘZYK POLSKI

Drodzy Uczniowie klasy VI! Przed Wami długi okres bez szkoły, ale nie bez nauki. Zapraszam do lektury. Wiem, że wszystkim nie udało się wypożyczyć książki, znajdziecie ją  pod adresem: www.stypendiada.pl › files › Szatan z siódmej klasy

Każdego dnia proszę o przeczytanie minimum 30 stron.( poniedziałek, wtorek, środa). Po zapoznaniu się z lekturą zachęcam do obejrzenia filmu Szatan z siódmej klasy ( 1960 r.)     i wypisania  różnic między przeczytaną książką , a wersją filmową. Życzę ciekawej lektury.

JĘZYK ANGIELSKI

Poniedziałek 16.03.
Temat: Wprowadzenie do rozdziału 6.

Proszę przetłumaczyć w zeszycie słownictwo z ćwiczenia 1 na stronie 74. Możecie korzystać ze słowników internetowych.Wykonajcie ćwiczenie 2. Nagranie możecie znaleźć skanując kod QR z pierwszej strony podręcznika lub wchodząc na podaną w książce stronę internetową.

Wtorek 17.03
Temat: Niebo nocą. Praca z tekstem.

Przeczytaj dialog ze strony 76. Przetłumacz niezrozumiałe zdania za pomocą translatora internetowego.

Czwartek 19. 03
Przeczytaj dialog ponownie. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 2 i 3 ze strony 76.

Ćwiczenie 2. Odpowiedz w zeszycie na pytania dotyczące przeczytanego tekstu. Jeżli masz problem ze zrozumieniem pytań, użyj translatora.

Ćwiczenie 3. Uzupełnij luki w zdaniach na podstawie przeczytanego dialogu.

MATEMATYKA

Zadania z matematyki będą dostępne na stroniewww.learningapps.org, instrukcja do zalogowania dostępna jest poniżej. Zadania będą dodawane systematycznie, więc proszę zaglądać na platformę learningapps w dni w które macie planowo matematykę oraz  proszę o systematyczne  ich rozwiązywanie. Pierwsze zadania dla klasy VI i VIII z dzisiejszego dnia (PONIEDZIAŁEK) są już dostępne na platformie learningapps.

INSTRUKCJA DO LOGOWANIA

  1. Wejdź na stronę https://learningapps.org
  2. Zaloguj się. Login i hasło otrzymasz od wychowawcy.
  3. Kliknij w Moja Klasa (prawy róg).
  4. Kliknij w zadania.
  5. Rozwiąż zadania i naciśnij w prawym dolnym rogu „ptaszek”.

Jeżeli zadania zostaną rozwiązane źle podświetlą się na czerwono, jeżeli dobrze na zielono.

  1. Po poprawnym rozwiązaniu wszystkich zadań naciśnij strzałkę wstecz na pasku w lewym górnym rogu.
  2. Twoje poprawne rozwiązania zostaną przesłane nauczycielowi i odnotowane jako zrobione.
  3. Jeżeli coś jest nie jasne możesz napisać wiadomość. Po zalogowaniu na stronie, kliknij w Moje klasy, następnie naciśnij na kopertę obok nazwiska Edyta Sopel.

HISTORIA

16 marzec – przeczytać z podręcznika do historii temat pt. Pierwszy rozbiór Polski, a następnie rozwiązać z podręcznika ćwiczenie 1 strona 162 wpisując odpowiedź do zeszytu.

19 marzec – przeczytać z podręcznika do historii temat pt. Kultura polskiego oświecenia, a następnie rozwiązać z podręcznika ćwiczenie 1 i 2 strona 162 wpisując odpowiedzi do zeszytu.

GEOGRAFIA

Czwartek 19 marca
Proszę o opracowanie z podręcznika (str.96 – 103) tematu „Rolnictwo Węgier i Danii” i zapisanie go do zeszytu. Następnie pisemnie odpowiedzcie na zadanie 3/103 – podręcznik, co stanowić będzie notatkę z lekcji.

W przypadku pytań lub trudności zachęcam do kontaktu sobieszczanska606@wp.pl

BIOLOGIA

TEMAT: Gady – zwierzęta, które opanowały ląd.
Przy pomocy podręcznika odpowiedz na pytania:
1.Gdzie żyją gady?
2.Jak radzą sobie gady żyjące w klimacie umiarkowanym w związku ze swoją zmiennocieplnością?
3.Jak oddychają gady? Jaka jest różnica między nimi a płazami?
4.Przystosowania gadów do życia na lądzie.
Sporządź krótką notatkę.

TEMAT: Rozmnażanie i rozwój gadów.
Przy pomocy podręcznika odpowiedz na pytania:
1.Jakie pod względem rozmnażania są gady?
2.Co to są i do czego służą błony płodowe?
Sporządź krótką notatkę.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Przesyłam Wam zestaw ćwiczeń rozciągających oraz relaksujących ciało. Zasób ćwiczeń można sobie zrobić zarówno przy ścianie w domu jak i przy barierkach. Przy okazji proszę zapoznać się ze szczegółowymi partiami mięśni i techniki wykonywania ćwiczenia w danej pozycji.

RELIGIA

Piątek 20. marca

Przeczytaj temat 31. Uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń.