ZADANIA DLA KLASY VII (1-5 czerwca)


WTOREK


MATEMATYKA

Temat: Powtórzenie wiadomości – procenty.(zapisz w zeszycie)

Cele: Na tej lekcji uporządkujesz i utrwalisz wiadomości dotyczące procentów: obliczanie procentu danej liczby, wyznaczanie liczby, gdy dany jest procent, obliczenia procentowe.

1.Wspólnie rozwiążemy kartę pracy przesłaną podczas lekcji.

 1. Praca domowa zadania z karty pracy.

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 8.00

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

BIOLOGIA

Temat:Budowa i rola narządów rozrodczych człowieka.

Celem lekcji jest zapoznanie z budową i rolą układu rozrodczego człowieka

Na podstawie tekstu ze str.215-220 odpowiedz w zeszycie na pytania:
1.Wymień funkcje żeńskiego(str.218) i męskiego (str.215)układu rozrodczego.
2.Narysuj i opisz budowę plemnika i komórki jajowej.

GEOGRAFIA

Lekcja on-line we wtorek o godzinie 09:40

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu VII – „Relacje miedzy elementami srodowiska przyrodniczego

Cele lekcji: Utrwalenie i uzupełnienie widomości z działu VII.

Proszę przypomnieć sobie przerabiane tematy w celu przygotowania się do zajęć z podręcznika ze stron 170 – 194.
Praca domowa: Proszę, aby każdy z Was przygotował 10 pytań i odpowiedzi do tematów z tego działu na środę 03 czerwca.

Sprawdzian odbędzie się dnia 04 czerwca przez Messenngera.

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 10:30

Temat: Charakteryzujemy duchy z II części „Dziadów”

Cele lekcji:
– scharakteryzujesz duchy pojawiające się w dramacie Adama Mickiewicza i dokonasz ich oceny

Na lekcji scharakteryzujecie i ocenicie postępowanie duchów występujących w dramacie Mickiewicza. Sporządzicie w zeszycie notatkę w formie tabeli.
Tabela będzie zawierała trzy kolumny: Duchy, Opis winy i kary, Przestroga i nauka moralna.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Wieloskoki w formie zabaw i gier – indywidualne.

Cel. Przygotowanie do samodzielnych zachowań utylitarnych. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.20

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina: 12:30

Temat: Powtarzamy wiadomości o trybach warunkowych.

Cele lekcji:
– powtórzysz i utrwalisz informacje o trybach warunkowych.

Na początku lekcji powtórzycie informacje o 0, I i II trybie warunkowym, następnie będziecie układali zdania.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Zwierzątka w domu.

Cel lekcji: Uczeń zna nazwy zwierząt domowych oraz potrafi je opisać

1. Czytamy i tłumaczymy tekst w zadaniu 1 strona 126 w książce.
2. Dopasowujemy zdania w zadaniu 3 a czytamy regułkę o spójnikach wymagających szyku prostego (strona 136).
3. Rozwiązujemy zadania 4 i 5 ze strony 126-127 w książce.
4. Odgadujemy nazwy zwierzątek w zadaniu 6 (str. 127).

Praca domowa
Wykonaj ćwiczenia ze strony 94 w ćwiczeniówce

Lekcja przez komunikator Messenger wtorek, kontakt przez edziennik lub Messenger


ŚRODA


CHEMIA

Temat lekcji: Dysocjacja jonowa zasad.

Cele lekcji: przypomnienie pojęć zasada i wodorotlenek; wprowadzenie pojęcia dysocjacja; omówienie procesu dysocjacji zasad; ćwiczenia w pisaniu równań dysocjacji zasad.

1. Zasada a wodorotlenek.
2. Przykłady zasad.
3. Co to jest dysocjacja?
4. Dysocjacja zasad.
5. Ćwiczenia w pisaniu równań dysocjacji.

BIOLOGIA

Temat: Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego.

Na podstawie tekstu ze str.221-223 odpowiedz na pyt.3 ze str.223

MATEMATYKA

Temat: Powtórzenie wiadomości – wyrażenia algebraiczne.(zapisz w zeszycie).

Cel: Na tej lekcji utrwalisz wiadomości dotyczące wyrażeń algebraicznych: redukcja wyrazów podobnych, mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian.

1.Wspólnie rozwiążemy kartę pracy przesłaną podczas lekcji.

 1. Praca domowa zadania z karty pracy.

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 9.40

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

FIZYKA

Temat: Sposoby przepływu ciepła.

W środę nie ma lekcji on line

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Wykorzystanie możliwości motorycznych.

Cel. Praca nad własna sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.10 

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 12:30

Temat: Romantyczny dramat pełen zagadek.

Cele lekcji:
– dokonasz interpretacji utworu literackiego,
– udoskonalisz umiejętność argumentowania.

Na dzisiejszej lekcji skupicie się na scharakteryzowaniu tajemniczej postaci, która pojawia się w finale II części „Dziadów”. Dokonacie analizy dramatu, odpowiadając na pytania zamieszczone na stronie 261 podręcznika.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

DORADZTWO ZAWODOWE

Temat: Kształcenie na odległość.

Cel: Na tej lekcji dowiesz się czym jest kształcenie na odległość i jak może ono pomóc w podnoszeniu swoich kwalifikacji.

 1. Obejrzyj prezentację:

https://drive.google.com/file/d/1GBmAAty9-cC883f9Q7lQbh9IpUEj6V8F/view?usp=sharing

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

RELIGIA

Temat 61 – Daj mi Panie dobre myśli. Zesłanie Ducha świętego w moim domu.
Cele:
– Pogłębisz wiadomości o Duchu Świętym.
– Porozmawiasz o sprawach wiary w swojej rodzinie.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Zapoznaj się z fragmentem Dziejów Apostolskich (Dz 2, 1-12)
Odpowiedz w zeszycie: W jaki sposób w domu i rodzinie można świadczyć o Jezusie?
Napisz krótką modlitwę, w której zaprosisz Jezusa do swojego życia.
Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl


CZWARTEK


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Ćwiczenia rytmiczne w miejscu i z przemieszczeniem się w inne miejsca.

Cel. Praca nad własną sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina – 07.40

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 8:50

Temat: Świat, który zachwyca.

Cele lekcji:
-dokonasz analizy i interpretacji wiersza Jana Twardowskiego „Podziękowanie”

Odczytacie wiersz „Podziękowanie” ze strony 266 podręcznika. Następnie dokonamy jego analizy i interpretacji. Porozmawiamy o podmiocie lirycznym, sposobie ukazania w wierszu przyrody, określimy przesłanie utworu.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

MATEMATYKA

Temat: Powtarzamy wiadomości – wyrażenia algebraiczne i procenty. (zapisz w zeszycie).

Cel: Na tej lekcji powtórzysz wiadomości dotyczące wyrażeń algebraicznych i procentów: procent procentu, o ile procent mniej, o ile procent więcej.

1.Wspólnie rozwiążemy kartę pracy przesłaną podczas lekcji.

 1. Praca domowa zadania z karty pracy.

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 9.40

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

HISTORIA

Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianów.

Cel lekcji: Omówienie i poprawa sprawdzianów z rozdziału VII ,,Polska w okresie międzywojennym”.

GEOGRAFIA

Lekcja on-line w czwartek o godzinie 11:30

Temat: Sprawdzian wiadomości i umiejętności z działu „Relacje miedzy elementami środowiska przyrodniczego”

Cele lekcji: Badanie stopnia opanowania treści nauczania ujętych w podstawie programowej.

Proszę przygotować się do ustnego sprawdzianu z zakresu materiału z podręcznika ze stron 195 – 196.
W ramach treningu przed sprawdzianem wykonajcie sami dla siebie zadania „”Sprawdź się” z podręcznika ze stron 162 i 168. POWODZENIA!

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Życie psa jest interesujące.

Cel lekcji: Uczeń zna nazwy wybranych ras psów oraz potrafi tworzyć zdania wymagające szyku przestawnego.

 1. Czytamy zadanie 1 strona 128 w książce oraz odpowiadamy na pytania z zadania 3.
 2. Poznajemy spójniki wymagające użycia szyku przestawnego- zadanie 2 strona 128.
 3. Ćwiczymy użycie szyku przestawnego oraz prostego- zadania 4, 5 i 6 strona 129.

Praca domowa
Wykonaj ćwiczenia ze strony 95 w ćwiczeniówce

Lekcja przez komunikator Messenger czwartek, kontakt przez edziennik lub Messenger

 


PIĄTEK


PLASTYKA

Temat: Projekt artystyczno – edukacyjny.

Cel: Na tej lekcji poznasz propozycje działań w poszczególnych etapach realizacji projektu.

 1. Przeczytaj temat str. 80 – 83.
 2. Napisz notatkę z tego zakresu materiału.
 3. Podaj swój pomysł na projekt artystyczno – edukacyjny.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: renata.basag@gmail.com

Zrób zdjęcie notatki i prześlij na maila.

MATEMATYKA

Temat: Powtórzenie wiadomości – równania. (zapisz w zeszycie).

Cel: Na tej lekcji utrwalisz umiejętność rozwiązywania równań oraz rozwiązywania zadań tekstowych z procentami.

1.Wspólnie rozwiążemy kartę pracy przesłaną podczas lekcji.

 1. Praca domowa zadania z karty pracy.

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 8.50

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com,  lub przez Messenger.

INFORMATYKA

Temat: Poznajemy podstawowe informacje, polecenia języka Logo. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji dowiesz się co to jest język Logo, jak wygląda okno programu Logomocja oraz poznasz podstawowe polecenia języka Logo.

 1. Przeczytaj temat str. 157 – 161 podręcznik.
 2. Zapoznaj się z podstawowymi poleceniami języka Logo na str. 159, 160

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com lub przez Messenger.

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik , ćwiczeniówkę, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 10:30

Temat: Tryby warunkowe – ćwiczenia gramatyczne.

Cele lekcji:
– utrwalisz wiadomości o trybach warunkowych,
– udoskonalisz umiejętność czytania.

W trakcie lekcji będziecie wykonywali ćwiczenia gramatyczne, by sprawdzić w jakim stopniu opanowaliście wiedzę o trybach warunkowych.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Ćwiczenia w swobodnym leżeniu – gimnastyka podstawowa.

Cel. Praca nad własna sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina – 11.20

MUZYKA

Temat: Z muzyką dalej w świat

Cel: Utrwalamy wybrane terminy poznane w trakcie roku szkolnego

Podręcznik – lekcja 30: „Z muzyką dalej w świat”

Naucz się śpiewać tą piosenkę.

Anna Jantar – Radość najpiękniejszych lat:

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj ze podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 13:20

Temat: Zła strona dobrej sławy.

Cele lekcji:
– weźmiesz udział w dyskusji na temat hejtu,
– odczytasz fragment powieści „Zapomnieć Różę” Ewy Barańskiej i dokonasz jego analizy.

Na początku lekcji porozmawiamy o tym, czym jest zjawisko hejtu oraz jak mu zapobiegać. Odczytacie fragment powieści Ewy Barańskiej ze strony 268. Porozmawiamy o sytuacji przedstawionej w przeczytanym tekście, omówimy motywy kierujące bohaterami.
Podyskutujemy o tym, jaki wpływ na zachowanie jednostki może mieć grupa.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

Temat: Odcinki w układzie współrzędnych.

Cel: Na tej lekcji uzupełnisz wiadomości dotyczące odcinków w układzie współrzędnych.

 1. Razem przeanalizujemy zadania rozwiązane podczas lekcji oraz wykonamy zadania z karty pracy przesłanej przez Messengera.

Lekcja on-line na Messengerze dla uczniów biorących udział w zajęciach godz. 14.00

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.comlub przez Messenger.