ZADANIA DLA KLASY VII (11-15 maja)

PONIEDZIAŁEK


CHEMIA

Temat lekcji: Wodorotlenek sodu. wodorotlenku sodu.

Cele lekcji: Uczeń poznaje sposoby otrzymywania, właściwości oraz zastosowanie wodorotlenku sodu.

Ten temat opracowujemy zgodnie z punktami:

1. Budowa cząsteczki wodorotlenku sodu.

2. Otrzymywanie wodorotlenku sodu.

3. Właściwości wodorotlenku sodu.

4. Zastosowanie wodorotlenku sodu.

Opracowując ten temat skorzystajcie z pliku https://epodreczniki.pl/a/wodorotlenki—ich-budowa-i-otrzymywanie/D1F3LscyE

JĘZYK  POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 13.00

Temat: Sprawdzian z rozdziału „Ojczyzna”.

Cele lekcji:
– sprawdzisz w jakim zakresie opanowałeś wiadomości z rozdziału „Ojczyzna”.

Na początku zajęć otrzymacie link do arkusza. Zaraz po jego uzupełnieniu wyślecie do mnie zdjęcia swojej pracy.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja przez Teams. Przygotuj ćwiczeniówkę, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 10:00

Temat: Życie mongolskich nomadów.

Cele lekcji:
– rozwiniesz umiejętność słuchania i wypowiadania się w języku obcym,
– poznasz ciekawostki dotyczące życia mongolskich nomadów,
– obejrzysz film.

Obejrzymy film „The Horse Nomads of Mongolia”, następnie wykonamy ćwiczenia na stronie 106 ćwiczeniówki.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

HISTORIA

Temat: Społeczeństwo odrodzonej Polski.

Cel lekcji: poznajemy podział narodowościowy mieszkańców II RP.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 2 str. 254.

Proszę o zapoznanie się z filmem zamieszczonym pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=1ojRvlwelbg

Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

RELIGIA

Temat 39 – Królewskie insygnia z drewna i skóry.

Cele:
– Poznasz historię chrześcijaństwa w Polsce za Jagiellonów oraz rolę jaką odegrała królowa Jadwiga.
– Postarasz się naśladować zalety królowej Jadwigi.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Odpowiadając na pytania napisz charakterystykę królowej Jadwigi.
1. Co zrobiła królowa Jadwiga dla narodu polskiego?
2. Kto dzięki Jadwidze przyjął chrzest?
3. W jaki sposób Jadwiga wspierała uniwersytet?
4. Jakie duchowe zalety miała Jadwiga?
5. W jaki sposób królowa Jadwiga realizowała dzieła miłosierdzia?
Można wkleić ilustrację przedstawiającą królową Jadwigę.

Lekcja na platformie TEAMS godz. 11:20

FIZYKA

Temat: Energia kinetyczna.

Cel – wprowadzenie pojęcia energia kinetyczna

Zajęcia online, karta pracy.

KOŁO MATEMATYCZNE

Temat:Współrzędne kartezjańskie – Kartezjusz

Cel: Na tej lekcji dowiesz się kim był Kartezjusz, a także poznasz ciekawostki na temat współrzędnych punktu.

 1. Wejdź na stronę:

http://matematykainnegowymiaru.pl/open/lekcje_z_historii_matematyki.php?mode=pokaz&id=168

 1. Przeczytaj zamieszczone tam informacje.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com lub przez Messenger.

WDŻ

Lekcja na platformie Taems o godz. 14.00

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Messenger)

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

ZADANIE


WTOREK


MATEMATYKA

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 9.00

Temat: Geometria kartki w kratkę. (zapisz w zeszycie).

Cel: Na tej lekcji nauczysz się rysować figury, odcinki, odcinki równoległe i prostopadłe, przy użyciu kratek.

1.Wspólnie rozwiążemy Zad.1, 2, 3, 4 str. 305, 306 podręcznik.

 1. Praca domowa Ćw. 1, 2, 3, 4, 5 str. 112, 113 Zeszyt Ćwiczeń.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

BIOLOGIA

temat:Mechanizmy regulacji homeostazy w organizmie.

celem lekcji jest zrozumienie  mechanizmów regulacji równowagi wewn.org.

Na podstawie tekstu ze str.245 (schemat regulacji glukozy) oraz ze str.246 (schemat regulacji temperatury ciała) zapoznaj się z mechanizmami regulacyjnymi równowagi.W zeszycie zapisujecie tylko definicję termoregulacji. Nie wysyłacie informacji zwrotnej. Waszym zadaniem jest przygotowanie się do powtórzenia z układu  nerwowego i narządów zmysłów. Zgodnie z umową spotykamy się na platformie w środę o12.00.

Wymagana kamerka. Jeżeli ktoś chce zaliczac np.w poniedziałek lub we wtorek proszę się umawiać drogą mailową.

GEOGRAFIA

Lekcja on-line we wtorek o godzinie 10:30

Temat: Warunki produkcji energii z różnych źródeł

Cele lekcji: Dowiesz się, z jakich źródeł uzyskuje się energię w Polsce.

Proszę przeczytać temat ze stron 175 – 177 oraz zapoznać się z prezentacją  oraz z materiałami zamieszczonymi poniżej:

dla zainteresowanych:

Praca domowa: Wykonaj pisemnie w zeszycie zadanie 2 z podręcznika str. 177. Termin oddania – 13 maja

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 8:20

Temat: Na skrzydłach wyobraźni.

Cele lekcji:
– przeczytasz wiersz Leopalda Staffa „Prośba o skrzydła”,
– dokonasz analizy utworu poetyckiego.

Na początku lekcji odczytacie na głos wiersz „Prośba na skrzydła” Następnie dokonacie jego analizy i interpretacji, odpowiadając na pytania zawarte w ćwiczeniach pod tekstem, wskażecie obecne w utworze środki poetyckie. W ramach podsumowania porozmawiamy na temat sztuki i procesu twórczego.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Dlaczego filozofia w sporcie?

Cel. Działania wychowawcze związane z kształtowaniem kreatywności. 

Godzina – 11.00 

Proszę o interpretację tekstu, który będzie wysłany na grupie messenger i w kilku zdaniach proszę wyrazić opinię/napisać swoimi słowami, co o tym myślicie lub jaką mielibyście koncepcję na rozwiązanie tego tematu. Tekst proszę wysłać mi na maila, który podałem Wam już wcześniej. W przypadku niejasności proszę o kontakt.

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina: 10:00

Temat: Polskie wynalazki i odkrycia. Praca z tekstem.

Cele lekcji:
– rozwiniesz umiejętność czytania i wypowiadania się w języku angielskim,
– poznasz nazwiska sławnych, polskich wynalazców i dowiesz się, co stworzyli.

Na początku lekcji porozmawiacie o urządzeniach, z których najczęściej korzystacie i o takich, z których nigdy nie korzystacie.
Przeczytacie tekst o polskich wynalazcach na stronie 102 podręcznika, wyjaśnimy nieznane słówka, następnie będziecie odpowiadali na pytania dotyczące tekstu. Wykonacie ćwiczenia D i E.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu 5- Sport i rekordy.

Cel lekcji: Utrwalenie wiadomości gramatycznych i leksykalnych

1. Utrwalenie słownictwa z dyscyplin oraz sprzętu sportowego
2. Przypomnienie odmiany czasowników modalnych
3. Przypomnienie stopniowania przymiotników i przysłówków


ŚRODA


CHEMIA

Temat lekcji: Wodorotlenek potasu.

Cele lekcji: Uczeń poznaje sposoby otrzymywania, właściwości oraz zastosowanie wodorotlenku potasu.

Ten temat opracowujemy zgodnie z punktami:
1. Budowa cząsteczki wodorotlenku potasu.
2. Otrzymywanie wodorotlenku potasu.
3. Właściwości wodorotlenku potasu.
4. Zastosowanie wodorotlenku potasu.

BIOLOGIA

Temat: Mechanizmy homeostazy-regulacja zawartości wody w organizmie.

Na podstawie tekstu ze str.245 odpowiedz na pyt.2 ze str.246

MATEMATYKA

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 11.30

Temat: Geometria kartki w kratkę – zadania tekstowe. (zapisz w zeszycie).

Cel: Na tej lekcji udoskonalisz umiejętność rysować figur, odcinków przy użyciu kratek.

1.Wspólnie rozwiążemy Zad.5, 6, 7, 8 str. 306 podręcznik.

 1. Praca domowa Ćw. 6, 7, 8 str. 113, 114 Zeszyt Ćwiczeń. (Proszę o przesłanie zdjęć rozwiązanych ćw. 1 – 8 str. 112 – 114 Zeszyt Ćwiczeń).

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

FIZYKA

Temat: Przemiana energii – zasada zachowania energii.

Cel – wyjaśnienie zmian zachodzących w środowisku na podstawie zasady zachowania energii.

Zajęcia online,karta pracy.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Nadszedł zatem czas na chwilę namysłu i refleksji. Poznaj samego siebie. Kim jestem?

Cel. Działania wychowawcze związane z kształtowaniem samooceny. 

Godzina – 11.00 

Proszę o interpretację tekstu, który będzie wysłany na grupie messenger i w kilku zdaniach proszę wyrazić opinię/napisać swoimi słowami, co o tym myślicie lub jaką mielibyście koncepcję na rozwiązanie tego tematu. Tekst proszę wysłać mi na maila, który podałem Wam już wcześniej. W przypadku niejasności proszę o kontakt.

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 13.10

Temat: Co się może wydarzyć, gdy śpisz?

Cele lekcji:
– przeczytasz „Dusiołka” Bolesława Leśmiana
– dokonasz analizy utworu poetyckiego
– wskażesz w wierszu środki stylistyczne.

Na początku lekcji odczytamy wiersz „Dusiołek” Bolesława Leśmiana z 2182 strony w podręczniku. Sporządzicie notatkę w formie tabelki, w której zapiszecie najważniejsze informacje dotyczące świata przedstawionego w utworze.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

DORADZTWO ZAWODOWE

Temat:Rekrutacja do szkół średnich.

Cel: Na tej lekcji dowiesz się jak wygląda rekrutacja do szkół średnich, jakie warunki trzeb spełnić aby dostać się do danej szkoły.

 1. Obejrzyj prezentację:

https://drive.google.com/open?id=10ujqb0-f0HUdIpLzkAExngoI1E0-4Akz

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

RELIGIA

Temat 40 – Rzeczpospolita Obojga Narodów krajem tolerancji religijnej.

Cele:
– Poznasz prawdę, że Polska była i jest krajem tolerancji religijnej.
– Wyrazisz szacunek względem ludzi innych wyznań i religii.

Przeczytaj temat z podręcznika.
Odpowiedz na pytania:
Jakie mamy w Polsce religie i wyznania? Można skorzystać ze strony:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bcio%C5%82y_i_inne_zwi%C4%85zki_wyznaniowe_w_Polsce (Wspólnoty religijne w Polsce po 1997 r. oraz Kościoły i inne związki wyznaniowe liczące od 1000 do 10000 wiernych )

Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl


CZWARTEK


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Postrzeganie samego siebie w sporcie – poznawanie swojego JA. 

Cel. Działania wychowawcze związane z kształtowaniem nawyku samokontroli i samodyscypliny. 

Godzina – 09.30

Proszę o interpretację tekstu, który będzie wysłany na grupie messenger i w kilku zdaniach proszę wyrazić opinię/napisać swoimi słowami, co o tym myślicie lub jaką mielibyście koncepcję na rozwiązanie tego tematu. Tekst proszę wysłać mi na maila, który podałem Wam już wcześniej. W przypadku niejasności proszę o kontakt.

JĘZYK POLSKI

Temat: Przyjaciel z wyobraźni.

Cele lekcji:
– przeczytasz fragment powieści „Marzycielki” autorstwa Katarzyny Majgier,
– dokonasz analizy utwory literackiego.

Przeczytaj fragment powieści „Marzycielki” na stronach 221-223.
Odpowiedz w zeszycie na pytania:
• Kim są główne bohaterki tekstu?
• Gdzie rozgrywają się wydarzenia?
• W jakiej sytuacji znalazła się rodzina narratorki?
• Kiedy w rodzinie głównej bohaterki zaszła zmiana?
• Jaki problem opisano w przeczytanym fragmencie tekstu?

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

MATEMATYKA

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 11.30

Temat: Odczytujemy i wyznaczamy punkty w układzie współrzędnych. (zapisz w zeszycie).

Cel: Na tej lekcji nauczysz się jak odczytywać i zaznaczać punkty w układzie współrzędnych.

1.Wspólnie rozwiążemy Zad. 1, 2, 3, 5, 6, 7 str. 312, 313 podręcznik.

 1. Praca domowa Ćw. 1, 2, 3, 4 str. 116, 117 Zeszyt Ćwiczeń. (Zdęcia rozwiązanych ćwiczeń proszę przesłać na adres edypawlik@gmail.com)

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

HISTORIA

Temat: Osiągnięcia II Rzeczypospolitej.

Cel lekcji: poznajemy osiągnięcia polskiej nauki, techniki, literatury oraz sztuki w II RP.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 3 str. 259.

Proszę o zapoznanie się z filmem zamieszczonym pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=uMd61L-vkP4

Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

GEOGRAFIA

Lekcja on-line w czwartek o godzinie 10:30

Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich.

Cele lekcji: Poznasz przyczyny i skutki migracji wielu mieszkańców dużych miast do stref podmiejskich.

Proszę przeczytać temat ze stron 178-180 oraz zapoznać się z prezentacją:

dodatkowy film dla chętnych:

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Test sprawdzający z działu 5.


PIĄTEK


PLASTYKA

Temat: Pejzaż w dziełach sztuki.

Cel: Na tej lekcji poznasz sposoby ujmowania rzeczywistości w sztuce

 1. Przeczytaj temat w podręczniku str 72 – 75
 2. Napisz notatkę z tej części materiału.
 3. ,,Widok z okna” – narysuj pejzaż, który codziennie obserwujesz z okna swojego pokoju.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: renata.basag@gmail.com

Zdjęcia pracy oraz tytuły bardzo proszę o przesłanie na maila.

MATEMATYKA

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 11.45

Temat:Obliczamy długość odcinka i pola figur w układzie współrzędnych.(zapisz w zeszycie).

Cel: Na tej lekcji nauczysz się jak obliczać długość odcinka oraz pola figur narysowanych w układzie współrzędnych.

1.Wspólnie rozwiążemy Zad. 1 poziom A, B, C, z każdego poziomu podpunkty a), b), c), Zad, 2, 3 str. 318 podręcznik.

 1. Praca domowa Ćw. 1, 2, 3 str. 118, 119 Zeszyt Ćwiczeń.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

INFORMATYKA

Temat: Wstawiamy stopkę i nagłówek, wyszukujemy słowa i znaki w dokumencie. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcjidowiesz się jak wstawić stopkę i nagłówek, jak szybko wyszukiwać słów i znaków zapisanych w edytorze tekstu

 1. Przeczytaj temat str. 217 – 220 podręcznik.
 2. Wykonaj Ćw. 3 str. 218 podręcznik i prześlij na adres mailowy: edypawlik@gmail.com

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com lub przez Messenger.

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik , ćwiczeniówkę, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 13:00

Temat: Jak napisać e-amail formalny?

Cele lekcji:
– dowiesz się, jak napisać e-mail formalny,
– rozwiniesz zasób słownictwa.

Na początku lekcji przypomnicie poznacie schemat budowy e-maila formalnego. Omówimy jakie słownictwo powinno być używane podczas pisania takiej wiadomości.
Poznacie wyrażenie, które służą przedstawianiu wydarzeń w odpowiedniej kolejności.
Wykonamy ćwiczenia, które przygotują Was do samodzielnego napisania e-maila formalnego.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Wybór stylu kierowania grupą. Trzy style kierowania…

Cel. Działania wychowawcze związane z kształtowaniem nawyku samokontroli i samodyscypliny i wzajemna współodpowiedzialność. 

Godzina – 11.00 

Proszę o interpretację tekstu, który będzie wysłany na grupie messenger i w kilku zdaniach proszę wyrazić opinię/napisać swoimi słowami, co o tym myślicie lub jaką mielibyście koncepcję na rozwiązanie tego tematu. Tekst proszę wysłać mi na maila, który podałem Wam już wcześniej. W przypadku niejasności proszę o kontakt.

MUZYKA

Temat: Temat: Geniusze klasycyzmu – W. A. Mozart

 Cel: Poznajemy twórczość W. A. Mozarta

 1. A. Mozart (1756-1791) mimo krótkiego (35 lat) życia, pozostawił ogromny dorobek twórczy. Był geniuszem, który dał o sobie znać już od najwcześniejszych, dziecięcych lat. Podróże, podczas których koncertował uczyniły go sławnym już za życia. Jednak rozwiązły tryb życia, ludzka zawiść, trudności finansowe sprawiły, że zmarł w skrajnej nędzy, pochowany anonimowo w zbiorowej mogile.

Poszerzcie swoją wiedzę na temat W. A. Mozarta w oparciu o dostępne źródła internetowe (np. Wikipedia). Pamiętaj, że musisz porównać wiadomości z co najmniej dwóch „źródeł”, by mieć pewność co do ich wiarygodności. To, czego się dowiedziałeś/łaś zapisz w zeszycie przedmiotowym.

 Wysłuchaj na YouTube następujących przykładów muzycznych z twórczości W. A. Mozarta:

Obejrzyjcie zabawny filmik: https://www.youtube.com/watch?v=-ciFTP_KRy4

Na pracę wykonaj prezentację na temat życia i twórczości Mozarta, prace proszę przesłać na mojego maila do poniedziałku

https://www.youtube.com/watch?v=7NSXXttiwHw  – na koniec warto też  zobaczyć.

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj ze podręcznik, ćwiczeniówkę zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 10:00

Temat: Szkoła mówienia i pisania – rozprawka.

Cele lekcji:
– dowiesz się, jak poprawnie napisać rozprawkę,
– udoskonalisz umiejętność argumentowania.

Na początku zajęć dowiecie się czym jest rozprawka i jaką ma budowę. Wykonamy ćwiczenia przygotowujące Was do samodzielnego napisania rozprawki.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

Lekcja on-line na Messengerze dla uczniów biorących udział w zajęciach wyrównawczych godz. 14.00

Temat: Geometria kartki w kratkę.

Cel: Na tej lekcji uzupełnisz wiadomości dotyczące rysowania figur i odcinków przy pomocy kratek.

 1. Razem przeanalizujemy zadania rozwiązane podczas lekcji oraz wykonamy zadania z karty pracy przesłanej przez Messengera.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com lub przez Messenger.