ZADANIA DLA KLASY VII (18-22 maja)

PONIEDZIAŁEK


CHEMIA

Temat lekcji: Wodorotlenek wapnia.

Cele lekcji: poznanie sposobów otrzymywania, właściwości oraz zastosowań wodorotlenku wapnia.

JĘZYK  POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 13.00

Temat: Jak właściwie formułować tezę, hipotezę, argumenty i przykłady?

Cele lekcji:
– przygotujesz się do pisania rozprawki.

W trakcie lekcji będziecie wykonywali ćwiczenia przygotowujące do napisania rozprawki – będziecie ćwiczyć umiejętności formułowania tezy i hipotezy, argumentów oraz przykładów.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja przez Teams. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 10:00

Temat: Piszemy e-mail oficjalny.

Cele lekcji:
– nauczysz się wyrażeń przydatnych podczas pisania e-maila oficjalnego,
– napiszesz e-mail oficjalny,
– opiszesz, jak dotrzeć we wskazane miejsce.

W trakcie lekcji wspólnie zredagujecie e-mail oficjalny, w który odpowiecie, w jaki sposób dotrzeć do hotelu.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

HISTORIA

Temat: II Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej.

Cel lekcji: poznajemy relacje II RP z innymi państwami na arenie międzynarodowej.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 1,3 str. 263.

Proszę o zapoznanie się z filmem zamieszczonym pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=KeynPH3mbFk

Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie. W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

RELIGIA

Temat 43 – Sprawy Ojczyzny traktuję jak własne.

Cele:
– Poznasz postać kardynała Stefana Wyszyńskiego.
– Będziesz ofiarny w służbie dla Ojczyzny.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Napisz w zeszycie pytania do quizu o kard. S. Wyszyńskim.
W zeszycie odpowiedz na pytanie:
Jakie są moje zadania wobec Ojczyzny?

Lekcja na platformie TEAMS godz. 11:20

FIZYKA

Temat: Powtórzenie wiadomości: Praca, moc, energia.

Cel: Utrwalenie wiedzy z działu.

Zajęcia online, karta pracy

KOŁO MATEMATYCZNE

Temat:Obwód figury w układzie współrzędnych.

Cel: Na tej lekcji utrwalisz umiejętność obliczania długości odcinków przy obliczaniu obwodu figury w układzie współrzędnych.

 1. Wejdź na stronę:

https://www.youtube.com/watch?v=Ooeqmak07eI

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com lub przez Messenger.

WDŻ

Lekcja na platformie Taems o godz. 14.00

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Messenger)

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

ZADANIE


WTOREK


MATEMATYKA

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 9.00

Temat: Diagnoza przedmiotowa z matematyki na zakończenie roku szkolnego. (zapisz w zeszycie)

Cele: Na tej lekcji sprawdzisz stopień opanowanych treści ujętych w podstawie programowej.

 1. Zadania otrzymacie na początku lekcji online. Zdjęcia rozwiązań proszę przesłać na adres edypawlik@gmail.com.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

BIOLOGIA

Temat: Choroba – zaburzenie homeostazy.

Celem lekcji jest zapoznanie z definicją zdrowia i choroby,poznanie czynników wpływających na rozwój chorób i dróg ich szerzenia się.

Na podstawie tekstu ze strony 247-250 odpowiedz w zeszycie na pytania:
1. Podaj definicję zdrowia
2. Co składa się na zdrowie organizmu?
3. jakie czynniki wpływają na nasze zdrowie?
4. Co to jest profilaktyka?
5. Podaj definicję choroby.
6. Jakimi drogami rozprzestrzeniają się choroby zakaźne.
7. Wymień choroby wirusowe i bakteryjne

Spotkanie na platformie 20 maja o godzinie 12:00

GEOGRAFIA

Lekcja on-line we wtorek o godzinie 10:30

Temat: Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich

Cele lekcji: Dowiesz się, jakie kierunki przybiera obecnie migracja wewnętrzna polaków oraz jaki to ma wpływ zaludnienie i strukturę wieku  ludności obszarów wiejskich.

Proszę przeczytać temat ze stron 181 – 183  oraz zapoznać się z prezentacją  oraz z materiałami zamieszczonymi poniżej:

https://view.genial.ly/5eb2b681ed67d20d80621f06/interactive-image-wplyw-migracji-na-strukture-demograficzna-wsi?fbclid=IwAR1VUnuRi9Z2_VqwSmp9akOdNoSv5mt-59YPzU3HB7ypHXXNuicjXJy0te0

dla zainteresowanych:

https://www.youtube.com/watch?v=vcDipCrNvHs

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 8:20

Temat: Kształcenie kulturowe – o grafice

Cele lekcji:
– poznasz historię rozwoju grafiki w sztuce,
– poznasz najważniejsze techniki graficzne,
– opiszesz i ocenisz wybrane dzieło graficzne.

Odczytacie informacje dotyczące grafiki na stronach 228-230 w podręczniku. Porozmawiamy o zastosowaniu grafiki w codziennym życiu. Opiszemy wybrane dzieło graficzne zamieszczone w podręczniku i dokonamy jego oceny.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Przesuwanie różnych przedmiotów po podłodze, ćwiczenia gimnastyczne

Cel. Przygotowanie do samodzielnych zachowań utylitarnych. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.00 

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj ćwiczeniówkę i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina: 10:00

Temat: Powtarzamy wiadomości z rozdziału „Miejsce do zobaczenia” – słownictwo.

Cele lekcji:
– powtórzysz i utrwalisz słownictwo z rozdziału.

Na początku lekcji przypomnicie sobie słownictwo, którego uczyliście się w rozdziale – nazwy miejsc w mieście, wyrażenia służące do opisywania drogi. Wykonacie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Thema: Miesiące i pory roku

Cel lekcji: Poznajemy nazwy miesięcy i pór roku

1. Piszemy w zeszycie nazwy miesięcy we właściwej kolejności.
2. Poznajemy nazwy pór roku.
3. Uzupełniamy zadanie 3 (strona 122 książka).
4. Mówimy co można robić latem- zadanie 4 strona 122 w książce.

Praca domowa
Uzupełnić ćwiczenia 1,2, 3 i 4 strona 90 w ćwiczeniówce.


ŚRODA


CHEMIA

Temat lekcji: Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnymi w wodzie.

Cele lekcji: poznanie pojęcia zasada; odróżniania zasad od wodorotlenków; poznanie wodorotlenków trudno rozpuszczalnych i praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie.

BIOLOGIA

Temat: Choroby cywilizacyjne

Celem lekcji jest poznanie definicji chorób cywilizacyjnych, ich przykładów i sposobów w leczenia

Na podstawie tekstu ze strony 251-252 odpowiedz w zeszycie na pytania:

1. Podaj definicję chorób cywilizacyjnych
2. Wymień czynniki powodujące rozwój chorób cywilizacyjnych
3. Wymień choroby cywilizacyjne.

MATEMATYKA

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 11.30

Temat: Długości i pola w układzie współrzędnych – ćwiczenia. (zapisz w zeszycie).

Cel: Na tej lekcji udoskonalisz umiejętnośćobliczania długości odcinka oraz pola figur narysowanych w układzie współrzędnych.

1.Wspólnie rozwiążemy Zad. 4, 5, 6, 7, 8 str. 318, 319 podręcznik.

 1. Praca domowa Ćw. 4, 5, 6, 7 str. 119 – 121Zeszyt Ćwiczeń. (Proszę o przesłanie zdjęć rozwiązanych ćw. 1 – 7 str. 118 – 121 Zeszyt Ćwiczeń).

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

FIZYKA

Temat: Sprawdzian wiadomości: Praca, moc, energia.

Cel – Sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy.

Zajęcia online,karta pracy.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Gimnastyka podstawowa – ćwiczenia na kręgosłup.

Cel. Praca nad własna sylwetką ciała.

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.00 

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Teams. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 13.10

Temat: Piszemy rozprawkę.

Cele lekcji:
– napiszesz rozprawkę,
– rozwiniesz umiejętność formułowania argumentów.

Wspólnie wybierzecie temat rozprawki, a następnie zredagujecie jej tekst

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

DORADZTWO ZAWODOWE

Temat:Współczesny rynek pracy.

Cel: Na tej lekcji dowiesz się jak wygląda współczesny rynek pracy oraz na jakie zawody może być w przyszłości zapotrzebowanie.

 1. Obejrzyj filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=TUrrCf4NoVc

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

RELIGIA

Temat 44 – Kult współczesnych świętych Polaków.

Cele:
-Poznasz wielkich świętych: św. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszkę.
– Będziesz starał się naśladować ich zalety.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Opisz jedną z wybranych postaci oraz wklej jej fotografię.
Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl


CZWARTEK


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Wyzwalanie estetyki, harmonii i piękna ruchu w ćwiczeniach gimnastycznych.

Cel. Praca nad własną sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina – 09.30

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 8:20

Temat: O wypowiedzeniu wielokrotnie złożonym.

Cele lekcji:
– dowiesz się, czym jest wypowiedzenie wielokrotnie złożone.
– podzielisz wypowiedzenie wielokrotnie złożone na zdania składowe.

Przeczytacie informacje o wypowiedzeniu wielokrotnie złożonym na stornie 232 podręcznika. Narysujecie wykres składniowy wypowiedzenia wielokrotnie złożonego, wskazując zdania składowe,

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

MATEMATYKA

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 11.30

Temat: Odcinki równe i równoległe oraz odcinki równe i prostopadłe. (zapisz w zeszycie).

Cel: Na tej lekcji nauczysz się rysowania odcinków równych i równoległych oraz równych i prostopadłych w układzie współrzędnych

1.Wspólnie rozwiążemy Zad. 1, 2 str. 324podręcznik.

 1. Praca domowa Ćw. 1, 2 str. 122 Zeszyt Ćwiczeń.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

HISTORIA

Temat: Polska w przededniu II wojny światowej.

Cel lekcji: poznajemy międzynarodowe położenie Polski w latach 30. XX wieku.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie2,3 str. 267.

Proszę o zapoznanie się z filmem zamieszczonym pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=ARYjS45qmww

Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie. W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

GEOGRAFIA

Lekcja on-line w czwartek o godzinie 10:30

Temat: Wpływ zamian politycznych i gospodarczych po 1989 roku na strukturę zatrudnienia.

Cele lekcji: Poznasz różnice między gospodarką centralnie sterowaną a gospodarką rynkową. Poznasz zmiany w strukturze przemysłu i zatrudnienia po 1989 roku w aglomeracji łódzkiej i konurbacji katowickiej.

Proszę przeczytać temat ze stron 184-186 oraz zapoznać się z filmami:

dodatkowe materiały dla chętnych:

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Thema: Jaka jest pogoda?

Cel lekcji: Poznajemy słownictwo opisujące pogodę

1. Zapoznajemy się ze słówkami w zadaniu 1 strona 123 w książce.
2. Wykonujemy ćwiczenie 2 strona 91 w ćwiczeniówce.
3. Mówimy jaka jest pogoda latem i zimą.
4. Opisujemy rysunek w zadaniu 4 strona 123 w książce.

Praca domowa
Wykonać zadania 1, 3 i 4 strona 91 w ćwiczeniówce


PIĄTEK


PLASTYKA

Temat: Portret i autoportret.

Cel: Na tej lekcji poznasz sposoby ujmowania rzeczywistości w sztuce

 1. Przeczytaj temat w podręczniku str 76 – 79
 2. Napisz notatkę z tej części materiału.
 3. ,,Mój pomysł na portret” – wykonaj portret w wybrany przez Ciebie sposób. Możesz skorzystać z podpowiedzi i wyjaśnień na str 78.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: renata.basag@gmail.com

Zdjęcia pracy oraz tytuły bardzo proszę o przesłanie na maila.

MATEMATYKA

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 11.45

Temat:Odcinki w układzie współrzędnych – zadania.(zapisz w zeszycie).

Cel: Na tej lekcji utrwalisz umiejętność rysowania odcinków równych i równoległych oraz równych i prostopadłych w układzie współrzędnych

1.Wspólnie rozwiążemy zad. 3, 4, I, II, III str. 325 podręcznik.

 1. Praca domowa Ćw. 3, 4 str. 123Zeszyt Ćwiczeń. (Zdjęcia rozwiązanych ćwiczeń 1 – 4 str. 122 – 123 Zeszyt ćwiczeń proszę przesłać na adres edypawlik@gmail.com)

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

INFORMATYKA

Temat: Tworzymy przypisy, dzielimy na kolumny, statystyka dokumentu. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji dowiesz się jak tworzyć przypisy, podzielić stronę na kolumny oraz jak sprawdzić ilość wyrazów zawartych w dokumencie.

 1. Przeczytaj temat str. 220 – 222 podręcznik.
 2. Wykonaj Ćw. 7 str. 220 podręcznik.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com lub przez Messenger.

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik , ćwiczeniówkę, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 13:00

Temat: Powtarzamy wiadomości z rozdziału „Miejsce do zobaczenia” – gramatyka.

Cele lekcji:
– powtórzysz i utrwalisz wiadomości o czasach Present Simple i Present Continuous, zaimkach wskazujących i przedimkach.

 • Na początku lekcji powtórzycie wiadomości o zagadnieniach gramatycznych omawianych w rozdziale
 • Wykonacie ćwiczenia przygotowujące Was do napisania sprawdzianu.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 Temat: Wieloskoki w formie zabaw.

Cel. Praca nad własna sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina – 11.00 

MUZYKA

Temat: Na estradzie –  muzyka rozrywkowa

Cel:  Potrafimy scharakteryzować   muzykę rozrywkową  i omówić zagadnienia dotyczące muzyki rozrywkowej

Utrwalcie wiadomości na temat muzyki rozrywkowej.

 • rodzaje muzyki,
 • cech charakterystyczne,

 Zbliża się Dzień Matki, Nauczcie się piosenki i zaśpiewajcie mamie. https://www.youtube.com/watch?v=M0CeBf0VXnk&list=RDS8wjPm8wv-w&index=5

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj ze podręcznik, ćwiczeniówkę, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 10:00

Temat: Wypowiedzenie wielokrotnie złożone – ćwiczenia gramatyczne.

Cele lekcji:
– utrwalisz wiedzę o wypowiedzeniach wielokrotnie złożonych,
– poznasz zasady stosowania przecinka w wypowiedzeniach wielokrotnie złożonych.

W trakcie lekcji będziecie wykonywali ćwiczenia, które pomogą utrwalić wiedzę o wypowiedzeniach wielokrotnie złożonych

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

Lekcja on-line na Messengerze dla uczniów biorących udział w zajęciach wyrównawczych godz. 14.00

Temat: Odczytywanie i wyznaczanie punktów w układzie współrzędnych.

Cel: Na tej lekcji uzupełnisz wiadomości dotyczące odczytywania i wyznaczania punktów w układzie współrzędnych.

 1. Razem przeanalizujemy zadania rozwiązane podczas lekcji oraz wykonamy zadania z karty pracy przesłanej przez Messengera.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com lub przez Messenger.