ZADANIA DLA KLASY VII (20-25 KWIETNIA)

PONIEDZIAŁEK


CHEMIA

Temat lekcji: Stężenie procentowe roztworu- zatężanie i rozcieńczanie.

CELE LEKCJI: Uczeń oblicza stężenie roztworu otrzymanego przez rozcieńczenie lub zatężenie z wykorzystaniem wzoru; oblicza masę substancji oraz masę roztworu. 

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań skorzystaj z :https://epodreczniki.pl/a/zmiana-stezenia-roztworu/D14mbxbzu

Rozwiąż zadania:

1. Do 80 gram 15 % kwasu octowego roztworu dodano 20 gram wody. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.

2. Do 5 kg 5% roztworu cukru dodano 100 g cukru. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu?

3. Z 200 g 5% roztworu odparowano 75 g wody. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.

Rozwiązania proszę przesłać na moją pocztę: malgorzata-cedro@wp.pl

JĘZYK  POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj kartkę i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina 13.00

Temat:  Zdania złożone współrzędnie  i podrzędnie – sprawdzian wiadomości.

Cele lekcji:

 • sprawdzisz w jakim stopniu opanowałeś wiadomości dotyczące budowy i typów zdań złożonych.

Na początku zajęć otrzymacie zadania, które będziecie musieli wykonać w określonym czasie. Od razu po ich wykonaniu prześlecie mi zdjęcia wykonanej przez was pracy. Osoba, która nie wyśle zdjęć w wyznaczonym czasie, nie otrzyma oceny – taki uczeń zostanie zapytany i oceniony na następnych zajęciach.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik , ćwiczeniówkę, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina 10:00

Temat: Duch Niedzicy. Praca z tekstem.

Cele lekcji:

 • udoskonalisz umiejętność czytania i wypowiadania się w języku angielskim,
 • powtórzysz nazwy miejsc w mieście,
 • dowiesz się, co oznaczają komunikaty zamieszczane na znakach stosowanych w przestrzeni publicznej.

Na początku lekcji powtórzymy nazwy miejsc znajdujących się w mieście.

Przyjrzymy się znakom zamieszczonym na stronie 90 podręcznika – wyjaśnimy ich znaczenie i zastanowimy się, w jakich miejscach mogą się one znajdować.  Wykonamy ćwiczenie D.

Wspólnie przeczytamy tekst o duchu  z zamku w Niedzicy. Wytłumaczymy nieznane słownictwo. Potem będziecie odpowiadać na pytania dotycząc przeczytanego tekstu.

Wykonamy ćwiczenie K ze strony 91.

Praca domowa. Naucz się czytać tekst z dzisiejszej lekcji.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

HISTORIA

Temat: Walka o granicę wschodnią.

Cel lekcji: poznajemy koncepcje i przebieg walk o granicę wschodnią Polski (konflikt z Ukraińcami i Litwinami, wojna polsko-bolszewicka, znaczenie Bitwy Warszawskiej i pokoju ryskiego).

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 1 str. 227.

Dotyczy historii i wos-u:wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.

RELIGIA

Temat 33 – Modlitwa w rodzinie i z rodziną.

Cele:
– Przypomnisz modlitwy, których nauczyłeś się w rodzinie.
– Będziesz modlił się za swoją rodzinę.

 • Zadanie: Przeczytaj temat z podręcznika i wpisz go do zeszytu.
 • Ułóż modlitwę za rodziców.
 • W zeszycie dokończ zdania:
  Modlitwa dla mnie to…
  Modlę się, ponieważ…
  Modlę się z rodziną, bo…
  Modlitwa rodzinna to…
  Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

FIZYKA

KOŁO MATEMATYCZNE

Temat: Twierdzenie Pitagorasa.
Cel: Na tej lekcji dowiesz się kim był Pitagoras, co to jest pitagorejska trójka, trójkąt pitagorejski, a także trójkąt egipski. Udoskonalisz umiejętność rozwiązywania różnorodnych zadań związanych z Twierdzeniem Pitagorasa.

1.Wejdź na stronę https://www.medianauka.pl/twierdzenie-Pitagorasa.
2. Przeczytaj zamieszczone tam informacje oraz spróbuj rozwiązać nieco trudniejsze zadania związane z Twierdzeniem Pitagorasa.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

WDŻ

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=vxXHiz3RTsA

Pozostałe polecenia wraz załącznikami znajdziesz przy przedmiocie WDŻ po zalogowaniu się do edziennika.

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

Zadania do wykonania na bieżący tydzień: ZADANIA


WTOREK


MATEMATYKA

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 9.00

Temat: Poprawa pracy klasowej z działu „Równania”. (zapisz w zeszycie).
Cel: Na tej lekcji będziesz miał możliwość poprawy pracy klasowej.

1.Zadania z poprawy pracy klasowej otrzymacie na początku lekcji online, po rozwiązaniu zadań zdjęcie napisanej pracy klasowej przesyłacie na adres edypawlik@gmail.com lub na Messengera.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

BIOLOGIA

Temat:Higiena oka i ucha(cz.1)

Celem lekcji jest zapoznanie się z wadami i chorobami oczu oraz zasadami higieny narządu wzroku i słuchu.

Na podstawie tekstu ze str.203-204 odpowiedz na pytania 2 i 3 ze str.207. Odpowiedzi przemyśl (mają być krótkie ale na temat,nie przepisuj bezmyślnie tekstu )-zostaną ocenione.

GEOGRAFIA

Lekcja on-line we wtorek o godzinie 10:30

Temat: Turystyka w Polsce

Cele lekcji: Poznasz rodzaje turystyki wyróżnione ze względu n acel wyjazdu. Poznasz walory przyrodnicze i kulturowe Polski i swojego regionu. Dowiesz się, które obiekty zostały wpisane na „Listę Światowego dziedzictwa UNESCO”

Proszę przeczytać temat ze stron 153 -157 oraz zapoznać się z prezentacją multimedialną:

https://drive.google.com/file/d/1LIDn4C8NTTcMQ1zZxjN1iS-M3-pgqNsv/view?fbclid=IwAR3uRpHoMLhGh5ck8g2ttUtLGYEi3FKJsgJgm0PTmR2ank_V3unAXTD8GIA

oraz z polskimi obiektami na liście UNESCO:

https://www.youtube.com/watch?v=aAM5GZkZK6g

Dla jeszcze bardziej zainteresowanych podsyłam link:

https://epodreczniki.pl/a/turystyczne-walory-polski/DGhDMp3gr

Praca domowa:  Opisz w zeszycie jeden wybrany przez siebie polski obiekt figurujący na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Prace należy przesłać na maila do 22  kwietnia.

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK POLSKI

Temat: Twórca i jego czasy –  Henryk Sienkiewicz.

Cele lekcji:

 • zapoznasz się z biografią Henryka Sienkiewicza,
 • dowiesz się, co zainspirowało pisarza do napisania „Latarnika”,
 • dokonasz selekcji wiadomości i napiszesz notatkę dotyczącą życia oraz twórczości Henryka Sienkiewicza.

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi życia i twórczości Henryka Sienkiewicza, które znajdują się na stornach 165-166 podręcznika. Napisz w zeszycie notatkę o pisarzu, w której uwzględnisz najważniejsze informacje dotyczące pisarza.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Piłka koszykowa – doskonalenie rzutu do kosza – zaliczenie na ocenę. Cel. Podporządkowanie się określonym regułom gry. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.00.

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik , ćwiczeniówkę, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina: 10:00

Temat: Miejsca w mieście – ćwiczenia leksykalne.

Cele lekcji:

 • powtórzycie i utrwalicie nazwy miejsc w mieście,
 • poznacie nowe czasowniki .   

Na lekcji powtórzymy nazwy miejsc w mieście. Poznacie nowe czasowniki związane z wykonywaniem różnych działań w przestrzeni miejskiej, następnie będziecie układali z nimi zdania.

Wspólnie wykonamy  ćwiczenia A, C,  E, F  ze stron  92 – 93.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Zasady stopniowania przymiotników i przysłówków.

Cel lekcji: Zapoznanie z wiadomościami o stopniowaniu przymiotników i przysłówków

1. Przeczytać w książce regułkę gramatyczną ze stron 118-119

2. Napisać zdania (zad. 1 str. 108 książka) w odpowiedniej kolejności -stopień równy- wyższy i najwyższy

3. Wykonać zadania 1 i 2 ze strony 77 w zeszycie ćwiczeń.

Praca domowa: Nauczyć się zasad stopniowania

Lekcja na komunikatorze Messenger

Kontakt przez grupę na Messengerze  lub mail edyta.niemiecki@gmail.com


ŚRODA


CHEMIA

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości- Woda i roztwory wodne.
CELE LEKCJI: utrwalenie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy z działu woda i roztwory wodne.

BIOLOGIA

Temat:Higiena oka i ucha(cz.2)

Na podstawie tekstu ze str.205-207 odpowiedz na pytania4 i 5 ze str. 207.Odpowiedzi napisz pod tematem z 21.04 i prześlij razem z poprzednimi w środę.

MATEMATYKA

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 11.30

Temat: Twierdzenie Pitagorasa w zadaniach.(zapisz w zeszycie).
Cel: Na tej lekcji udoskonalisz umiejętność zastosowania Twierdzenia Pitagorasa przy rozwiązywaniu zadań tekstowych.

1.Wspólnie rozwiążemy Zad.1, 2, 3, 4 str. 273, 274 podręcznik.
2. Praca domowa Ćw. 1 2, 3 str. 100 Zeszyt Ćwiczeń.
2. Sprawdź swoje umiejętności na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

FIZYKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Zapoznanie się z zasadami oraz regulaminu gry w piłkę ręczną. Wiedza z tego zakresu będzie podlegać ocenie.

Cel. Poznanie oraz utrwalenie wiedzy na temat zasad gier w danej dyscyplinie. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.00

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina 13.10

Temat: „Latarnik” – trudny los emigranta.

Cele lekcji:

 • określisz sposób narracji w „Latarniku”,
 • scharakteryzujesz postać głównego bohatera,
 • dokonasz analizy tekstu literackiego,
 • zinterpretujesz treść noweli w kontekście historycznym.

Przeczytaj przed lekcją fragment noweli Sienkiewicza zamieszczony na stronach 166-167.

W trakcie zajęć dokonamy analizy przeczytanego fragmentu, wykorzystując pytania zamieszczone na  stronach 167-168 w  podręczniku. Na tej lekcji skupimy się przede wszystkim na scharakteryzowaniu głównego bohatera, Omówimy jego losy.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

DORADZTWO ZAWODOWE

Temat:Zawody przyszłości.
Cel: Na tej lekcji dowiesz się jakie są nowe zawody i czym zajmują się jego przedstawiciele oraz poznasz zawody przyszłości i dowiesz się co to jest klasyfikacja zawodów i specjalności.

1. Obejrzyj prezentacje:
https://drive.google.com/file/d/1hdi0v7SNgwqBrmIDTjC-PvhRbxC70VT5/view?usp=sharing
W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

RELIGIA

Temat 34 – Świadectwo wiary mojej rodziny.

Cele:
– Podasz przykłady świadczenia o Jezusie w ramach rodziny.
– Będziesz chętnie spełniał uczynki miłosierdzia oraz praktyki religijne, dając dobry przykład swoim bliskim.

Zadanie: Przeczytaj temat z książki i wpisz go do zeszytu.
Dokończ zdanie: Daję dobry przykład najbliższym, gdy…( należy wymienić kilka przykładów)

Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl


CZWARTEK


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Piłka ręczna – chwyty oraz podania piłki.

Cel. Współdziałanie w grupie oraz podporządkowanie się określonym regułom gier.

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina – 09.30

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina 8.10

Temat: „Latarnik” – tworzymy plan wydarzeń.

Cele lekcji:

 • dokonasz analizy tekstu literackiego,
 • dowiesz się czym jest akcja i fabuła,
 • sporządzisz plan wydarzeń „Latarnika”,
 • udoskonalisz umiejętność argumentowania.

Na początku zajęć dowiecie się czym są akcja i fabuła w utworze literackim, następnie wspólnie sporządzimy plan wydarzeń składający się na akcję „Latarnika”.

Zapoznacie się z definicją noweli i poznacie główne wyznaczniki tego gatunku literackiego. W oparciu o zdobytą wiedzę uzasadnicie, że „Latarnik” jest nowelą.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

MATEMATYKA

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 11.30

Temat: Rozwiązujemy zadania tekstowe z wykorzystaniem Twierdzenia Pitagorasa.(zapisz w zeszycie).
Cel: Na tej lekcji udoskonalisz umiejętność zastosowania Twierdzenia Pitagorasa przy rozwiązywaniu zadań tekstowych.

1.Wspólnie rozwiążemy Zad. 5, 6, 7, 8 str. 274 podręcznik.
2. Praca domowa Ćw. 4, 5, 6 str. 101, 102 Zeszyt Ćwiczeń.
2. Sprawdź swoje umiejętności na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

HISTORIA

Temat: Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej.

Cel lekcji: poznajemy przebieg walk o granicę zachodnią i południową Polski (powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, spór o Śląsk Cieszyński).

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 1 str. 234.

Dotyczy historii i wos-u:wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.

GEOGRAFIA

Lekcja on-line w czwartek o godzinie 10:30

Temat: Handel w Polsce.

Cele lekcji: Dowiesz się jakie znaczenie ma handel zagraniczny dla polskiej gospodarki. Nauczysz się obliczać saldo bilansu zagranicznego.

Proszę przeczytać temat ze stron 158-160 oraz zapoznać się z prezentacją (prześlę przez messengera) oraz obejrzeć poniższy film:

https://www.youtube.com/watch?v=OFmZ-wNcJKo&fbclid=IwAR2gFyROEPtfEaAYbkEuas_xFx8mzkdi5ZbLqIOnqcy1F-rEm9KkCnX5suw

Praca domowa: Odpowiedź pisemnie w zeszycie na zadanie 3 z podręcznika str. 160.

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Kto jest najlepszy?- ćwiczenia gramatyczne.

Cel lekcji: Uczeń sprawdza nabyte wiadomości o stopniowaniu przymiotników i przysłówków

1. Uczniowie wykonują zadanie 5 strona 109 w książce.

2. Uczniowie wykonują zadanie 4 strona 108 w książce.

3. Zapisujemy kilka zdań w zeszycie- kto jest najszybszy w klasie (zadanie 7 strona 109 książka)

Praca domowa: Zadanie 3 i 4 ze strony 77 w ćwiczeniówce.

Lekcja na komunikatorze Messenger

Kontakt przez grupę na Messengerze  lub mail edyta.niemiecki@gmail.com


PIĄTEK


PLASTYKA

Temat: Moje dzieło.

Cel: Na tej lekcji Wykonasz pracę we wskazanej technice plastycznej, podejmując próbę samodzielnej i twórczej interpretacji zadania.

 1. Skonstruuj kompozycję przestrzenną, w której będzie dominować jeden wybrany przez Ciebie środek wyrazu, np. faktura, kompozycja lub barwa. Użyj dowolnych narzędzi i technik.
 2. Nadaj swojej pracy dwa tytuły: jeden nawiązujący do tematu i drugi, który będzie zabawą słowną, efektem skojarzeń.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: renata.basag@gmail.com

Zdjęcia pracy oraz tytuły bardzo proszę o przesłanie na maila.

MATEMATYKA

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 11.45

Temat:Doskonalimy umiejętność wykorzystania Twierdzenia Pitagorasa.(zapisz w zeszycie).
Cel: Na tej lekcji udoskonalisz umiejętność zastosowania Twierdzenia Pitagorasa przy rozwiązywaniu zadań tekstowych.

1.Wspólnie rozwiążemy Zad. 9, 10, 11 str. 274 podręcznik.
2. Praca domowa Ćw. 7, 8 str. 103 Zeszyt Ćwiczeń. (Zdjęcia rozwiązanych ćwiczeń 1-8 str. 100-103 Zeszyt Ćwiczeń proszę przesłać na adres edypawlik@gmail.com albo na Messengera)
3. Sprawdź swoje umiejętności na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

INFORMATYKA

Temat: Poznajemy edytor równań i zrzuty ekranu. (zapisz w zeszycie)
Cel: Na tej lekcji nauczysz się jak osadza obraz w dokumencie tekstowym a także jak korzystać z edytora równań oraz czym jest zrzut ekranu i jak go wykonać.

1. Przeczytaj temat str. 195 – 202 podręcznik.
2. Wykonaj Ćw. 8 str. 201. Gotowy dokument do oceny prześlij na adres mailowy: edypawlik@gmail.com

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik , ćwiczeniówkę, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina 13:00

Temat: Przyimki ruchu – ćwiczenia leksykalne.

Cele lekcji:

 • powtórzysz przyimki ruchu,
 • nauczysz się wskazywać komuś drogę.

Na lekcji przypomnicie sobie przyimki kierunku. Wykonamy ćwiczenia I, J z 93 strony podręcznika oraz ćwiczenie A ze strony 76 ćwiczeniówki. Korzystając z mapy zamieszczonej w ćwiczeniu D na stornie 76 ćwiczeniówki, będziecie tłumaczyli, jak dotrzeć do wybranych miejsc w mieście.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Piłka ręczna – poruszanie się po boisku kozłując piłkę oraz omówienie zasad gry.

Cel. Ćwiczenia doskonalenie orientacji przestrzennej oraz utrwalenie wiedzy na temat zasad gry. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina – 11.00

MUZYKA

Temat: Jazz, czyli wielka improwizacja

Cel: Potrafimy omawiać muzykę jazzową.

Zapoznaj się z tematem z podręcznika, a następnie wykonaj notatkę w zeszycie.

https://www.youtube.com/watch?v=Cp1e_O67X1s Posłuchaj

https://www.youtube.com/watch?v=YdXr6epIwF0 Spróbuj zaśpiewać razem z wykonawcami tej popularnej piosenki.

Wykonaj prezentację  na temat Jazzu. Prześlij ją do oceny.

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina 13:00

Temat: Literatura i sen o ojczyźnie.

 • dokonasz analizy utworu literackiego,
 • omówisz rolę „Pana Tadeusza” A, Micekiewicza w „Latarniku”,
 • weźmiesz udział w dyskusji dotyczącej roli literatury w życiu,
 • udoskonalisz umiejętność formułowania argumentów.

Na początku lekcji odczytamy fragment, w którym Skawiński czyta „Pana Tadeusza”. Omówimy rolę tego poematu w utworze Sienkiewicza. Porozmawiamy o tym, dlaczego lektura polskiej książki wstrząsnęła bohaterem, następnie porozmawiamy o roli literatury w życiu ludzi.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

Lekcja on-line na Messengerze dla uczniów biorących udział w zajęciach wyrównawczych godz. 14.00

Temat: Twierdzenie Pitagorasa w zadaniach.
Cel: Na tej lekcji uzupełnisz wiadomości dotyczące zastosowania Twierdzenia Pitagorasa w rozwiązywaniu zadań.

1. Razem przeanalizujemy zadania rozwiązane podczas lekcji oraz wykonamy zadania z karty pracy przesłanej przez Messengera.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.