ZADANIA DLA KLASY VII (27- 30 KWIETNIA)

PONIEDZIAŁEK


CHEMIA

Temat lekcji: Sprawdzian wiadomości z działu ” Woda i roztwory wodne” .

Cele lekcji: Sprawdzenie wiadomości uczniów omówionych w dziale ” Woda i roztwory wodne”.

Bardzo proszę o rozwiązanie sprawdzianu, który znajdziecie przy pracy domowej zawartej w e-dzienniku. Wybierz jedną z grup, rozwiąż ją i prześlij  w poniedziałek na mojego maila malgorzata-cedro@wp.pl

JĘZYK  POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 13.00

Temat: Tułaczka i wieczna podróż jako metafory życia – symbole w noweli Henryka Sienkiewicza.
Cele lekcji:
– przypomnisz sobie, co oznacza pojęcie symbol,
– wskażesz symbole w noweli „Latarnik” i wyjaśnisz ich znaczenie,
– dokonasz analizy tekstu literackiego.

Wspólnie omówimy znaczenie symboli w noweli Sienkiewicza oraz dokonamy analizy tekstu literackiego, odpowiadając na pytania zawarte w ćwiczeniach 1-6 na stronie 170 podręcznika.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik , ćwiczeniówkę, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 10:00

Temat: Zaimki wskazujące – powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
Cele lekcji:
– powtórzysz i utrwalisz wiedzę o zaimkach wskazujących,
– utrwalisz nazwy miejsc znajdujących się w mieście
– udoskonalisz umiejętność komunikowania się w języku obcym.

 • Na początku lekcji przypomnicie sobie zasady stosowania zaimków wskazujących this, these, that, those.
 • Wykonam ćwiczenia gramatyczno-komunikacyjna na stronie 94 podręcznika.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

HISTORIA

Temat: Rządy parlamentarne.

Cel lekcji: poznajemy na czym polegały rządy parlamentarne w II RP w latach 1919-1926, jakie były najważniejsze zapisy w konstytucji marcowej.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 1 str. 239.

Proszę o zapoznanie się z filmem zamieszczonym pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=UjelEHB3J_M

Dotyczy historii wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

RELIGIA

Temat 35- Kościół – dom duchowy.
Cele:
– Zrozumiesz, że Kościół jest „domem duchowym”.
– Zrozumiesz, że trzeba troszczyć się o stan materialny kościoła parafialnego oraz o jego wystrój.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
W zeszycie odpowiedz na pytanie: Jakich określeń Kościoła użył autor piosenki „Kościół to nie tylko dom”(str.116)
Przedstaw graficznie treść jednej ze zwrotek.

Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

FIZYKA

Temat: Praca – wszystko o pracy. – spotkanie na skaypie wg planu lekcji.
cel:
– wprowadzenie fizycznego sensu pracy, wzoru, jednostki
– zastosowanie wzorów do rozwiązywania zadań.
Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=1mgL63oCXqs
Karta pracy.

KOŁO MATEMATYCZNE

Temat:Magiczny kwadrat.

Cel: Na tej lekcji dowiesz się co to jest magiczny kwadrat, magiczne sumy oaz poznasz wzór na magiczna sumę. Będziesz mógł również sam ułożyć magiczny kwadrat oraz poznasz zasady budowania takich kwadratów.

 1. Wejdź na stronę http://matematykainnegowymiaru.pl/open/lekcje.php?mode=pokaz&id=62
 2. Przeczytaj zamieszczone tam informacje.
 3. Spróbuj rozwiązać zamieszczone interaktywne zadania.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com lub przez Messenger.

WDŻ

Polecenia wraz załącznikami znajdziesz przy przedmiocie WDŻ po zalogowaniu się do edziennika.

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

ZADANIA


WTOREK


MATEMATYKA

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 9.00

Temat: Kwadrat i jego połowa. (zapisz w zeszycie).

Cel: Na tej lekcji dowiesz się jak obliczać przekątną kwadratu mając jego bok oraz jak obliczyć przyprostokątne oraz przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego równoramiennego korzystając z połowy kwadratu.

1.Wspólnie rozwiążemy Zad.1 – 4  str. 280, 281 podręcznik.

 1. Praca domowa Ćw. 1, 2, 3 str. 104 Zeszyt Ćwiczeń.
 2. Sprawdź swoje umiejętności na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

BIOLOGIA

Temat: Zmysł smaku,węchu i dotyku.

Celem dzisiejszej lekcji jest zapoznanie się z lokalizacją i rolą zmysłów smaku, węchu i dotyku

Dzisiejsze zadanie będzie wymagało od Was trochę inwencji twórczej. Przeczytajcie tekst zawarty na str.208-210 dotyczący wymienionych zmysłów.Jako notatkę wykonajcie schematyczny rysunek lokalizacji zmysłu węchu ze str.208.Następnie w dostępnych źródłach znajdźcie lokalizację smaków na języku.Rysunki zamieśćcie w zeszycie i wyślijcie  -zostaną ocenione.

GEOGRAFIA

Lekcja on-line we wtorek o godzinie 10:30

Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.

Cele lekcji: Dowiesz się jakie są źródła zanieczyszczenia środowiska w Polsce. Wymienisz najważniejsze skutki tego zjawiska i zaproponujesz działania na rzecz ochrony środowiska. .

Proszę przeczytać temat ze stron 164 – 167  oraz zapoznać się z prezentacją (prześlę przez Messenger) oraz z materiałami zamieszczonymi poniżej:

https://padlet.com/annafik/h6k3ermhp1c6?fbclid=IwAR0QbldD9QjunKah9qZ6fCUcgW4GQMH19Q_qp7n89wuhyPhLVuPaz010QuQ

https://epodreczniki.pl/a/ochrona-srodowiska-w-polsce/D2RFi6mwe

Praca domowa: Odpowiedź pisemnie w zeszycie na zadanie 3 z podręcznika str. 167. Termin oddania – 29 kwietnia.

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK POLSKI

Temat: Czy życie każdego człowieka jest wędrówką?
Cele lekcji:
– napiszesz wypracowanie na zadany temat,
– udoskonalisz umiejętność argumentowania.

Czy życie każdego człowieka jest wędrówką? Napisz pracę, w której odpowiesz na to pytanie. Swoje argumenty zilustruj przykładami z „Latarnika” i różnych tekstów kultury.
Praca będzie podlegała ocenie. Proszę o przesłanie zdjęcia napisanego wypracowania najpóźniej do czwartku 30 maja.
W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Omówienie oraz podsumowanie zasad gry w piłce ręcznej – zaliczenie na ocenę.

Cel. Podporządkowanie się określonym regułom gry. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) – godz.11.00. 

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik , ćwiczeniówkę, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina: 10:00

Temat: Przedimki- powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
Cele lekcji:
– powtórzysz zasady stosowania przedimków a/an, the przed rzeczownikami,
– udoskonalisz umiejętność czytania ze zrozumieniem,
– dowiesz się kim był Aleksandra Doba.

 • Na początku lekcji przypomnicie sobie zasady stosowania przedimków a/an, the.
 • Następnie wykonamy ćwiczenia J oraz K ze strony 95 podręcznika.
 • Przeczytacie tekst o Aleksandrze Dobie –słynnym, polskim kajakarzu. Wyszukacie dodatkowe informacje o mężczyźnie korzystając z Internetu, następnie dopiszecie do artykułu kilka zdań.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Liczby do miliona.

Cel lekcji: Poznanie zasad tworzenia i pisania liczb do miliona

1. Poznajemy zasady tworzenia liczb.
2. Wykonujemy zadanie 2 strona 110 w książce- zapisujemy liczby w zeszycie.
3. Wykonujemy zadanie 1 i 2 strona 78 w ćwiczeniówce.

Praca domowa

 • Zadanie 3 strona 78 w ćwiczeniówce
 • Napisz w zeszycie 6 przykładów liczb powyżej 100.

Lekcja na komunikatorze Messenger

Kontakt przez grupę na Messengerze, edziennik  lub mail edyta.niemiecki@gmail.com


ŚRODA


CHEMIA

Temat lekcji:Tlenki metali i niemetali.
Cele lekcji: Uczeń poznaje wzory sumaryczne, sposoby otrzymywania, właściwości fizyczne i zastosowanie wybranych tlenków

Temat ten opracuj zgodnie z podanymi punktami:
1. Najbardziej rozpowszechnione tlenki w przyrodzie(tlenek wodoru, tlenek węgla(IV), tlenek węgla(II), tlenek krzemu(IV)).
2. podział tlenków i ich przykłady(tlenki metali i niemetali).
3. Budowa tlenków i ich ogólny wzór.
4. Wiązania występujące w tlenkach.

BIOLOGIA

Temat: Powtórzenie wiadomości o narządach zmysłów.

Celem lekcji jest utrwalenie wiadomości o narządach zmysłów człowieka   

Przeczytaj podsumowanie ze str.211 a następnie samodzielnie wykonaj test zawarty na str.212 i dokonaj samooceny przy pomocy zawartej tam punktacji.

MATEMATYKA

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 11.30

Temat: Kwadrat i jego połowa w zadaniach.(zapisz w zeszycie).

Cel: Na tej lekcji udoskonalisz umiejętność zastosowania połowy kwadratu przy rozwiązywaniu zadań tekstowych.

1.Wspólnie rozwiążemy Zad.5 – 9 str. 281, 282 podręcznik.

 1. Praca domowa Ćw. 4 – 6 str. 105, 106 Zeszyt Ćwiczeń. (Zdjęcia rozwiązanych ćw. 1- 6 str. 104 -106 proszę przesłać do oceny)
 2. Sprawdź swoje umiejętności na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

FIZYKA

Temat: Moc i jej jednostki

Cel:

– wprowadzenie pojęcia mocy, jednostki, wzory.

Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=vo-frne8Faw

Karta pracy – skayp

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 Temat: Zapoznanie się z zasadami oraz regulaminu gry w piłkę nożną. Wiedza z tego zakresu będzie podlegać ocenie.

Cel. Poznanie oraz utrwalenie wiedzy na temat zasad gier w danej dyscyplinie.

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) – godz.11.00.

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 13.10

Temat: Ile wiemy, co umiemy, na jakie tematy możemy podjąć dyskusje?
Cele lekcji:
– podsumujesz zdobytą przez siebie wiedzę,
– udoskonalisz umiejętność argumentowania,

Na lekcji przypomnicie sobie, jakie utwory zawierające motyw ojczyzny przeczytaliście w rozdziale. Będziemy dyskutować na temat tego, czym dla współczesnego Polaka jest ojczyzna.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

DORADZTWO ZAWODOWE

Temat:Lokalny, polski i europejski rynek pracy. Baza pracodawców.

Cel: Na tej lekcji dowiesz się co to jest rynek pracy oraz czym różni się rynek lokalny od polskiego i europejskiego.

 1. Obejrzyj prezentacje:

https://drive.google.com/file/d/1rAWJqd-fE-2XtfLqEf2X2o50LJUi8ppJ/view?usp=sharing

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com lub przez Messenger.

RELIGIA

Temat 36 – Potrzebna pamięć, żeby zachować tożsamość.
Cele:
– Dowiesz się, w czym wyraża się patriotyzm i kto to jest patriota.
– Wzmocnisz poczucie polskości w życiu codziennym.

Zadanie:
Przeczytaj temat.
Napisz, który z Polaków jest dla ciebie autorytetem. Uzasadnij swoją odpowiedź.
(np. J. Piłsudski, T. Kościuszko, J. Popiełuszko, T. Reytan, K.K. Baczyński lub inni)

Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl


CZWARTEK


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Piłka nożna – zagranie wewnętrzną częścią stopy.

Cel. Współdziałanie w grupie oraz podporządkowanie się określonym regułom gier. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) godz.9.30.

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 8:20

Temat: Tajemnice lochów wyobraźni.

Cele lekcji:

 • dokonasz analizy opowiadania „Zagłada domu Usherów”.

Na lekcji dokonamy analizy utworu Edgara Allana Poe, odpowiadając na pytania zawarte w ćwiczeniach 1-5 na stornie 216 podręcznika.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

MATEMATYKA

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 11.30

Temat: Trójkąt równoboczny i jego połowa. (zapisz w zeszycie).

Cel: Na tej lekcji nauczysz się jak obliczać wysokość trójkąta równobocznego, pole trójkąta równobocznego oraz dowiesz się czym jest połowa trójkąta równobocznego.

1.Wspólnie rozwiążemy Zad 1 poziom A, B, C, D z każdego poziomu podpunkty a), b), c) zad. 2 str. 289, 290 podręcznik.

 1. Praca domowa Ćw. 1 – 3 str. 108Zeszyt Ćwiczeń.
 2. Sprawdź swoje umiejętności na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

HISTORIA

Temat: Zamach majowy.

Cel lekcji: poznajemy przyczyny i przebieg zamachu majowego.

 • Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 1 str. 244.
 • Proszę o zapoznanie się z filmem zamieszczonym pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=PYdFkgpi2jc

Dotyczy historii: wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

GEOGRAFIA

Lekcja on-line w czwartek o godzinie 10:30

Temat: Powtórzenie wiadomości  działu „Usługi w Polsce” i „Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski”

Cele lekcji: Utrwalenie i uzupełnienie widomości z działu V i VI.

Proszę przypomnieć sobie przerabiane tematy w celu przygotowania się do zajęć z podręcznika ze stron 148 – 168.

Praca domowa:  Proszę wykonać podsumowanie wiadomości strona 100 i 101 (dok. 16-17)  dostępna pod poniżej linkiem. Termin do 4 maja.

file:///C:/Users/Start/Downloads/zeszyt-cwiczen-planeta-nowa-klasa-7-zadania-czesc-1.pdf

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Zdania porównawcze.

Cel lekcji: Uczeń utrwala wiadomości dotyczące stopniowania przymiotników i przysłówków

1. Czytamy regułkę ze strony 119 w książce.

2. Wykonujemy zadanie 3 i 4 strona 111 w książce.

Praca domowa

 • Zadanie 3 i 4 ze strony 79 w ćwiczeniówce.
 • Przygotować się na 10 minutową kartkówkę ze stopniowania

Lekcja na komunikatorze Messenger

Kontakt przez grupę na Messengerze, edzienniku  lub mail edyta.niemiecki@gmail.com