ZADANIA DLA KLASY VII (6-8 KWIETNIA)

PONIEDZIAŁEK


CHEMIA

Temat lekcji: Stężenie procentowe roztworu.
Cele lekcji: Uczeń poznaje pojęcie stężenia procentowego roztworu; oblicza stężenia procentowe roztworu z wykorzystaniem wzoru.

Temat opracuj zgodnie z punktami:
1.Co to jest stężenie procentowe roztwory?
2. Jak obliczamy stężenie procentowe roztworu (wzór na stężenie procentowe roztworu).
Rozwiąż zadania 1,2 str.191

Podczas pracy z tym tematem skorzystaj ze strony https://epodreczniki.pl/a/stezenie-proDBs4CnWwGcentowe-roztworu/

JĘZYK  POLSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 13:00

Temat: W świecie rzeźby.
Cele lekcji:
– poznasz historię rozwoju rzeźby,
-wyszukasz potrzebne informacje w tekście,
– dokonasz oceny dzieła rzeźbiarskiego.

W trakcie lekcji przeczytamy teks dotyczący rzeźby na stronach 188-190. Dowiesz się jak oceniać rzeźbę, a następnie opiszesz jedną z przedstawionych w tym rozdziale, wykorzystując zdobytą wiedzę.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik , zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Widzimy się o godzinie 10:00

Temat: Piszemy notatkę.
Cele lekcji:
– napiszesz notatkę na zadany temat.,
– udoskonalisz umiejętność czytania i wyszukiwania informacji w tekście.

Wspólnie wykonamy ćwiczenie D na stronie 84 podręcznika. Napiszemy modelową notatkę wykonując ćwiczenie E na stronie 84 podręcznika.

Praca domowa (na ocenę). Twoja mama poprosiła Cię, żebyś zrobił kilka rzeczy, kiedy nie będzie jej w domu. Napisz notatkę, w której uwzględnisz następujące punkty:
– sprzątanie pokoju (+)
– nakarmienie psa i wysłanie kartki urodzinowej do cioci Dominiki (+)
– kupienie chleba i masła ( – )

Wyjaśnij, dlaczego nie zrobiłeś zakupów. Twoja praca powinna liczyć od 50 do 100 słów. Zdjęcie notatki wyślij mi poprzez aplikację Messenger najpóźniej w środę wieczorem.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

HISTORIA

Temat: Podsumowanie wiadomości z rozdziału VI.
Cel lekcji: utrwalenie wiadomości z VI rozdziału ,,Świat w okresie międzywojennym”.
Przeczytaj z podręcznika podsumowanie rozdziału VI str. 214-215. Dla sprawdzenia swojej wiedzy spróbuj odpowiedzieć na ćwiczenia z podręcznika ze str. 216.

Dotyczy historii i wos-u:wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.

RELIGIA

Temat 31 –Jak świętować? Świętowanie w rodzinie.
Cele:
– Poznasz sens świętowania rodzinnych uroczystości.
– Będziesz pamiętał o swoich bliskich, szczególnie w dni, które są dla nich ważne.

Zadanie. Przeczytaj temat z książki i wpisz go do zeszytu. Napisz na czym polega świętowanie w rodzinie? Przy odpowiedzi uwzględnij fragment Pisma Św. (Kol 3, 12-16) oraz treści w podręczniku.
Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

FIZYKA

Temat: Dynamika w zadaniach.
Cel:
– doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań z dynamiki
– utrwalenie wiadomości.
Polecenia w karcie na dzienniku.
Lekcja online.

WDŻ

Polecenia wraz załącznikami znajdziesz przy przedmiocie WDŻ po zalogowaniu się do edziennika.

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)


WTOREK


MATEMATYKA

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 9.00
Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Równania”. (zapisz w zeszycie).
Cel: Na tej lekcji powtórzysz wiadomości dotyczące: sprawdzania która liczba spełnia równanie, rozwiązywania równań, zapisywania równań odpowiadających treści zadania, przekształcania wzorów.

1.Wspólnie rozwiążemy Zad. 1, 3, 4, 7, 8 str. 255 podręcznik.
2. Praca domowa Ćw. 1-8 str. 94 Zeszyt Ćwiczeń. (Proszę przesłać zdjęcia rozwiązanych zadań na adres edypawlik@gmail.com albo na Messengera).
3. Sprawdź swoje umiejętności na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

BIOLOGIA

Temat: Ucho-narząd słuchu i równowagi.
Celem lekcji jest zapoznanie się z budową ucha.

Na podstawie tekstu ze str.200-201 wymień elementy budowy ucha.Wykonaj to zadanie w postaci tabeli. (wyślij jak wcześniej)

Kontakt na e-mail: annafarmas21@gmail.com

GEOGRAFIA

Lekcja on-line w czwartek o godzinie 10:30

Temat: Sprawdzian wiadomości i umiejętności z działu „Rolnictwo i przemysł Polski”.

Cele lekcji: Badanie stopnia opanowania treści nauczania ujętych w podstawie programowej.

Proszę przygotować się do ustnego sprawdzianu z zakresu materiału z podręcznika ze stron 124-144. POWODZENIA!

Praca domowa: Proszę wykonać podsumowanie wiadomości z przesłanych kart pracy do dnia 06 kwietnia.

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK POLSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 13:00

Temat: Zdanie złożone – powtórzenie wiadomości.

Cele lekcji:
– powtórzysz budowę składniową zdania złożonego ,
– nauczysz się rozróżniać zdania złożone współrzędnie i podrzędnie.

Na lekcji przypomnicie sobie wiadomości o budowie zdań złożonych ze strony 192.
Wspólnie wykonamy ćwiczenia 1,2,3 ze strony 193 podręcznika.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: „Piłka siatkowa – doskonalenie zbicia piłki przez siatkę”, zaliczenie. Ćwiczenie to będzie podlegać ocenie (technika oraz poprawność wykonania ćwiczenia).

Cel – podporządkowanie się określonym regułom działania w zespole. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa).

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik , zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Widzimy się o godzinie 10:00

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5 – słownictwo.
Cele lekcji:
– powtórzysz słownictwo i wyrażenia związane z domem oraz obowiązkami domowymi,
– udoskonalisz umiejętność czytania.

Wspólnie będziemy wykonywali ćwiczenia ze strony 66 w ćwiczeniówce.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Skąd pochodzi zajączek wielkanocny?
Cel- uczniowie poznają słownictwo oraz zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi

1. Zapoznanie się ze słownictwem.
2. Praca z tekstem o Wielkanocy.

Praca domowa
1. Odpowiedz na pytania do tekstu.
2. Uzupełnij kartę pracy (podanymi wyrazami).

Lekcja zdalna godzina 13.30


ŚRODA


CHEMIA

Temat lekcji: Stężenie procentowe roztworu- zadania.
Cele lekcji: Uczeń wykonuje obliczenia stężenie procentowe roztworu z wykorzystaniem wzoru oraz proporcji.

Rozwiąż kartę pracy stężenie procentowe roztworu (wybierz jedną z grup A lub B, rozwiąż zadania i wyślij na mojego maila malgorzata-cedro@wp.pl)

BIOLOGIA

Temat: Funkcjonowanie ucha.

Celem lekcji jest zapoznanie z mechanizmem funkcjonowania ucha jako narządu słuchu i równowagi.

Na podstawie tekstu ze str.201 przedstaw w punktach kolejność przebiegu bodźca słuchowego (informacja w punkcie”Odbieranie dźwięków”).

Na podstawie tekstu ze str.202 zapoznaj się z mechanizmem funkcjonowania ucha jako narządu równowagi.

Kontakt na e-mail: annafarmas21@gmail.com

MATEMATYKA

Temat: Praca klasowa z działu „Równania”.(zapisz w zeszycie).
Cel: Na tej lekcji poprzez pracę klasową sprawdzisz stopień opanowania treści ujętych w podstawie programowej.
Lekcja za pośrednictwem Skype o godz. 11.30

1. Zadania z pracy klasowej otrzymacie na grupowego Messengera na początku lekcji, po rozwiązaniu zadań zdjęcie napisanej pracy klasowej przesyłacie na adres edypawlik@gmail.com lub na Messengera.
2. Sprawdź swoje umiejętności na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

FIZYKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: „Omówienie zasad gry oraz regulaminu w piłce ręcznej”.

Znajomość wiedzy z tego tematu będzie podlegać ocenie. Cel – znajomość zasad gry w poszczególnych dyscyplinach sportowych. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa).

JĘZYK POLSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik, ćwiczeniówkę, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 13:00

Temat: Wykres składniowy zdania złożonego.
Cele lekcji:
– nauczysz się tworzyć wykres składniowy zdania złożonego współrzędnie i podrzędnie,
– będziesz układać zdania złożone współrzędnie i podrzędnie.

Zapoznasz się z informacjami dotyczącymi tworzenia wykresów zdań złożonych, następnie wspólnie wykonamy ćwiczenia 4 ze strony 194 podręcznika oraz ćwiczenie 3,4 ze strony 32 i ćwiczenie 8 ze strony 34 ćwiczeniówki.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

DORADZTWO ZAWODOWE

Temat: Czym się kierować w wyborze zawodu i przy wyborze szkoły?
Cel: Dowiesz się czym kierować się przy wyborze szkoły i zawodu. Na jakie pytania m. in. trzeba sobie odpowiedzieć wybierając szkołę i zawód.

1. Obejrzyj prezentację:
https://drive.google.com/file/d/1VhUatD-8sxJiftEselHMakgwvLqXA6tm/view?usp=sharing
2. Odpowiedz na pytania zamieszczone na końcu prezentacji.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

RELIGIA

Temat 60 – Wielkanoc – szatan pokonany.
Cele:
– Poznasz znaczenie zmartwychwstania Jezusa oraz znaków i symboli liturgii paschalnej.
– Dowiesz się na czym polega chrześcijańskie świętowanie Wielkanocy.

Zadanie: Przeczytaj temat z podręcznika i wpisz go do zeszytu. Na podstawie fragmentu Ewangelii odpowiedz na pytania:
1. Jaką prawdę poznajemy z przeczytanego fragmentu?
2. Jakie znaczenie ma dla nas zmartwychwstanie Jezusa?
3. Co to znaczy świętować Wielkanoc/ ( tekst ze str. 195)
Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl