ZADANIA DLA KLASY VII NA DNI 22-26 czerwca


PONIEDZIAŁEK


CHEMIA

Temat lekcji: Pisanie równań reakcji chemicznych.
Cele lekcji: zapisywanie równań reakcji chemicznych za pomocą wzorów związków i symboli chemicznych; dobieranie współczynników stechiometrycznych.

JĘZYK  POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt, długopis, ćwiczeniówkę. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 8:50

Temat: Rodzina wyrazów.
Cele lekcji:
– poznasz znaczenie pojęć: rodzina wyrazów, wyraz pokrewny,
– nauczysz się tworzyć wykres rodziny wyrazów

Przeczytacie informacje o rodzinie wyrazów na stronie 290 podręcznika, następnie wykonacie ćwiczenia językowe – będziecie wskazywali wyrazy pokrewne oraz narysujecie schemat rodziny wyrazów.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja przez Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 9:40

Temat: Powtarzamy wiadomości o czasownikach modalnych.
Cele lekcji:
– powtórzysz i utrwalisz wiadomości o czasownikach modalnych
– udoskonalisz umiejętność wypowiadania się w języku angielskim.

Na początku lekcji przypomnicie sobie czasowniki modalne oraz zasady tworzenia z nimi zdań. Wykonacie ćwiczenia gramatyczne i językowe. Stworzycie zbiór zasad, które powinny być przestrzegane podczas uprawiania różnych sportów.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

HISTORIA

Temat: Podsumowanie i powtórzenie wiadomości z klasy VII.

Cel lekcji: powtarzamy wiadomości z klasy VII.

RELIGIA

Temat 50 – Mieć autorytet od początku, albo na niego zapracować. Poszukiwanie autorytetów.
Cele:
– Poznasz rolę autorytetu w rozwoju człowieka.
– Będziesz się starać być autorytetem dla innych.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Proszę się wcielić w rolę producentów filmów animowanych dla dzieci. Następnie dobrać przykłady znanych postaci filmów animowanych i bajek do podanych określeń:
– Lider –
– Autorytet –
– Idol –
– Oszust –
– Mistrz –
Napisz widoczne i niewidoczne cechy autorytetu .
Lekcja na platformie TEAMS, g. 11:30.

FIZYKA

KOŁO MATEMATYCZNE

Temat:Obliczanie pierwiastków.

Cel: Na tej lekcji powtórzysz wiadomości dotyczące pierwiastków.

Wejdź a stronę podaną poniżej i rozwiąż zamieszczone tam zadania.

https://szaloneliczby.pl/obliczanie-pierwiastkow/

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com,  lub przez Messenger.

WDŻ

Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=eXFYkn3Rt20

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl)

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE


WTOREK


MATEMATYKA

Temat: Powtórzenie wiadomości – Twierdzenie Pitagorasa. (zapisz w zeszycie)

Cele: Na tej lekcji powtórzysz wiadomości dotyczące Twierdzenia Pitagorasa.

Rozwiąż zadnia z tej lekcji zamieszczone na LearningApps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

BIOLOGIA

TEMAT: Higiena i choroby układu rozrodczego.
Celem lekcji jest poznanie chorób i zasad higieny układu rozrodczego

Na podst.tekstu ze str.235-240 odpowiedz na pyt.1 ze str.240 a następnie po przeczytaniu podsumowania ze str.241 wykonaj samodzielnie test ze str.242

GEOGRAFIA

Temat: Moja mała ojczyzna.

Cele lekcji: Zdobędziesz najważniejsze informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, sytuacji demograficznej i gospodarki miejscowości, w której mieszkasz.

Proszę przeczytać temat ze stron 206 – 209  oraz zapoznać się z prezentacją  oraz z materiałami zamieszczonymi poniżej:

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 10:30

Temat: Pisownia przedrostków i przyrostków.
Cele lekcji:
– poznasz zasady ortograficzne pisania formantów s-, z-, -dztwo, -ctwo -dzki, -cki
– wykonasz ćwiczenia ortograficzne utrwalające zasady pisowni tych formantów.

Przeczytacie informacje o zasadach pisowni formantów s-, z-, -dztwo, -ctwo -dzki, -cki na stronie 292 podręcznika, wykonacie ćwiczenia ortograficzne.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Skoki w formie zabaw i gier – indywidualne.

Cel. Przygotowanie do samodzielnych zachowań utylitarnych. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.20

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina: 12:30

Temat: Dzień sportu. Tworzymy wpis na blog.

Cele lekcji:

– dowiesz się, jak prawidłowo napisać wpis na bloga,

– napiszesz tekst o dniu sportu.

Zapoznacie się z przykładowymi wpisami blogowymi dotyczącymi sportu oraz słownictwem, które możecie wykorzystać w tej formie wypowiedzi. Wspólnie zredagujecie wpis o dniu sportu, uwzględniając elementy wskazane w ćwiczeniu G na stronie 129 podręcznika.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

 

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
Cel lekcji: Utrwalenie poznanych wiadomości

Wykonujemy zadania powtórzeniowe ze strony 98 i 99 z zeszytu ćwiczeń.


ŚRODA


CHEMIA

Temat lekcji: Ćwiczenia w uzupełnianiu równań reakcji chemicznych.
Cele lekcji: Ćwiczenia w dobieraniu współczynników stechiometrycznych równań reakcji chemicznych.

BIOLOGIA

MATEMATYKA

Temat: Powtórzenie wiadomości – kwadrat i jego połowa (zapisz w zeszycie)

Cele: Na tej lekcji powtórzysz wiadomości dotyczące kwadratu i jego połowy.

Rozwiąż zadnia z tej lekcji zamieszczone na LearningApps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

FIZYKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Wykorzystanie możliwości motorycznych.

Cel. Praca nad własna sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.10 

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj ćwiczeniówkę, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 12:30

Temat: Skróty i skrótowce.
Cele lekcji:
– dowiesz się, czym są skróty i skrótowce oraz jak poprawnie je zapisywać.

Przeczytacie artykuł dotyczący skrótów i skrótowców na stronie:
https://www.ortograf.pl/zasady-pisowni/skroty-i-skrotowce-zasady-pisowni-reguly-skracania

Wykonacie wybrane ćwiczenia ortograficzne w rozdziale „Skróty i skrótowce” w ćwiczeniówce.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

DORADZTWO ZAWODOWE

Temat: Zawody moich najbliższych.

Cel: Na tej lekcji zapoznasz się z zawodami jakie wykonują Twoi najbliżsi.

Przeprowadź wywiad z członkiem Twojej rodziny na temat zawodu jaki wykonuje.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger

RELIGIA

Temat 51 – Jak pozwolić innym, by do nas dotarli. Konflikty w okresie dorastania.
Cele:
– Poznasz źródła, znaczenie i sposoby rozwiązywania konfliktów właściwych okresowi dorastania.
– Będziesz się starał pokojowo rozwiązywać konflikty rodzinne i koleżeńskie.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Napisz w punktach jak unikać konfliktów z rodzicami i nie tylko?
Prace można przesłać na maila: biedor@op.pl


CZWARTEK


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Ćwiczenia rytmiczne w miejscu i z przemieszczeniem się w inne miejsca.

Cel. Praca nad własną sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina – 07.40

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 8:50

Temat: Składamy wyrazy.
Cele lekcji:
– dowiesz się czym są wyrazy złożone i zrosty, przyporządkujesz do tych kategorii przykładowe wyrazy,

Wyszukacie w Internecie informacje na temat wyrazów złożonych i zrostów. Wykonacie ćwiczenia językowe w ćwiczeniówce – będziecie wskazywać złożenia i zrosty w zdaniach oraz uzupełniać luki wyrazami we właściwej formie.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

MATEMATYKA

Temat: Powtórzenie wiadomości – odcinki w układzie współrzędnych. (zapisz w zeszycie)

Cele: Na tej lekcji powtórzysz wiadomości dotyczące odcinków w układzie współrzędnych.

Rozwiąż zadnia z tej lekcji zamieszczone na LearningApps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

HISTORIA

Temat: Prelekcja nt. Narodowego Dnia Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 obchodzonego 28 czerwca.

Cel lekcji: poznajemy genezę i znaczenie obchodzonych wydarzeń w Polsce w czerwcu 1956 roku.

Proszę o zapoznanie się z filmami zamieszczonymi pod linkami:

GEOGRAFIA

Temat: Projektujemy wycieczkę po regionie.

Cele lekcji: Poznasz ciekawe i godne uwagi miejsca w twojej najbliższej okolicy, które warto odwiedzić.

Proszę przeczytać temat ze stron 203 – 205 i 210-211  oraz zapoznać się z prezentacją  oraz z materiałami zamieszczonymi poniżej:

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Czytanka „Uwielbiam wakacje”
Cel lekcji: Doskonalenie umiejętności rozumienia, tworzenia wypowiedzi oraz reagowania na nie.

1. Czytamy i tłumaczymy czytankę ze strony 133 w książce (skan na edzienniku)
2. Uzupełniamy ćwiczenie 1 pod tekstem.
3. Dyskutujemy o mojej ulubionej porze roku.


PIĄTEK


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO