ZADANIA DLA KLASY VII NA DNI 8-10 czerwca

PONIEDZIAŁEK

CHEMIA
 Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości- Tlenki i wodorotlenki.
Cele lekcji: usystematyzowanie wiedzy z omówionego materiału.

Rozwiązywanie zadań z serii Sprawdź, czy wiesz… str.226

JĘZYK  POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 8:50

Temat: Co wydarzyło się w Orient Expressie?
Cele lekcji:
– dowiesz się, kim była Agatha Christie,
– przeczytasz fragment powieści „Morderstwo w Orient Expressie”,
– dowiesz się, co charakteryzuje powieść kryminalną,
– ocenisz postępowanie bohaterów występujących w przytoczonym fragmencie.

Na początku lekcji podyskutujemy o powieściach kryminalnych. Zastanowicie się, dlaczego ten typ powieści jest popularny.
Odczytacie notatkę biograficzną Agathy Christie i fragment powieści „Morderstwo w Orient Expressie”, odpowiecie na pytania dotyczące przeczytanego tekstu.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja przez Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 9:40

Temat: II tryby warunkowy – ćwiczenia gramatyczne.
Cele lekcji:
– utrwalisz wiadomości o II trybie warunkowym,
– udoskonalisz umiejętność czytania.

W trakcie lekcji będziecie wykonywali ćwiczenia gramatyczne, by utrwalić wiedzę o trybach warunkowych.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

HISTORIA

Temat: Utrwalenie wiadomości z II półrocza.

Cel lekcji: powtarzamy wiadomości z II półrocza.

RELIGIA

Temat 47 – Mówić prawdę i dotrzymać słowa.
Cele:
– Ukształtujesz relacje oparte na prawdzie.
– Poznasz pojęcia: obmowa, oszczerstwo, krzywoprzysięstwo, wiarołomstwo.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Wyjaśnij pojęcia: obmowa, oszczerstwo, krzywoprzysięstwo, wiarołomstwo.

OBMOWA OSZCZERSTWO KRZYWOPRZYSIĘSTWO WIAROŁOMSTWO

Lekcja na platformie TEAMS godz. 11:30 – 12:00

FIZYKA

Temat: Ciepło właściwe.

Lekcja – online

Filmy: https://www.youtube.com/watch?v=9-7R5g1dof8 – objaśnienia zadań

https://www.youtube.com/watch?v=AGgZ9E48xjs – zagadnienia problemowe

https://www.youtube.com/watch?v=ZAn0VlPQ54A – zadania i doświadczenia

KOŁO MATEMATYCZNE

Temat:Rozwiązujemy zadania z przykładowego arkusza egzaminacyjnego dla klas VII.

Cel: Na tej lekcji utrwalisz wiadomości z matematyki poprzez rozwiązanie przykładowego arkusza egzaminacyjnego dla klas VII.

  1. Zadania z arkusza zostaną przesłane przez edzienik. Spróbujcie je rozwiązać.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com,  lub przez Messenger.

WDŻ

Lekcja na platformie Taems o godz. 14.00

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Messenger)

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE


WTOREK


MATEMATYKA

Temat: Zadania tekstowe – powtórzenie.(zapisz w zeszycie)

Cele: Na tej lekcji uporządkujesz i utrwalisz wiadomości dotyczące rozwiązywania zadań tekstowych.

1.Wspólnie rozwiążemy kartę pracy przesłaną podczas lekcji.

  1. Praca domowa zadania z karty pracy.

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 8.00

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

BIOLOGIA

Temat:Rozwój człowieka od poczęcia do starości.
Celem lekcji jest zapoznanie się z pojęciami: zapłodnienie,błony płodowe,łożysko oraz z charakterystyką okresów rozwoju ontogenetycznego
człowieka

Na podstawie tekstu ze str.224-234 odpowiedz w zeszycie na pytania:
1.Wyjaśnij pojęcia:zapłodnienie,łożysko.
2.Wymień i krótko opisz błony płodowe.
3.Określ czas trwania okresu zarodkowego i płodowego.
4.Co to jest ciaża?
5.Wyjaśnij pojęcie połogu.
6.wymień kolejno etapy rozwoju człowieka od narodzin do starosci.

GEOGRAFIA

Temat: Poznaję region, w którym mieszkam

Cele lekcji: Zdobędziesz najważniejsze informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, sytuacji demograficznej i gospodarki regionu, w którym mieszkasz. Przećwiczysz  umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

Proszę przeczytać temat ze stron 198 – 202  oraz zapoznać się z prezentacją  oraz z materiałami zamieszczonymi poniżej:

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 10:30

Temat: Człowiek zagrożeniem czy wsparciem dla natury?
Cele lekcji:
– dowiesz się czym jest reportaż,
– zapoznasz się z notatką biograficzną Ryszarda Kapuścińskiego,
– przeczytacie fragment reportażu „Imperium”,
– weźmiesz udział w dyskusji,
– udoskonalisz umiejętność argumentowania.

Odczytacie notatkę biograficzną Ryszarda Kapuścińskiego i definicję reportażu. Odczytacie fragment „imperium” i odpowiecie na pytania dotyczące tekstu.
Weźmiecie udział w dyskusji „Ekologia – moda czy konieczność?”

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Mini gry i zabawy z pomocą różnych przyborów.

Cel. Przygotowanie do samodzielnych zachowań utylitarnych.

 Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.20

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina: 12:30

Temat: Rzeczowniki odczasownikowe i bezokoliczniki – powtórzenie wiadomości.
Cele lekcji:
– powtórzysz wiadomości o rzeczownikach odczasownikowych i bezokolicznikach,
– przeczytasz tekst dotyczący hobby.

  • Powtórzycie wiadomości o rzeczownikach odczasownikowych i bezokolicznikach, zapoznając się z informacjami na stronie 111 podręcznika. Wykonacie ćwiczenia gramatyczne.
  • Odczytacie tekst o hobby i uzupełnicie obecne w nim luki właściwym wyrazem.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Zwiedzamy ogrody zoologiczne w krajach DACHL. Piszemy pocztówkę.
Cel lekcji: Znam ogrody zoologiczne w krajach niemieckojęzycznych, potrafię napisać pocztówkę.

1. Czytamy zadanie 1 strona 131 w książce oraz wskazujemy opisane ogrody zoologiczne na mapie. Następnie uzupełniamy i przepisujemy do zeszytu zadanie 2 (str. 131)w książce.
2. Wykonujemy zadanie 2 ze strony 130 w książce, pracujemy ze słownikiem – szukamy nazw zwierząt żyjących w zoo.
3. Zapoznajemy się z pocztówką z wakacji Luisy- zadanie1 strona 130.

Praca domowa
Wykonaj ćwiczenie 3 z ćwiczeniówki strona 96 a następnie napisz w zeszycie pocztówkę z wakacji.


ŚRODA


CHEMIA

Temat lekcji: Utrwalenie wiadomości- Tlenki i wodorotlenki.
Cele lekcji: utrwalenie wiadomości z działu „Tlenki i wodorotlenki”.

Rozwiązywanie zadań z serii- Sprawdź, czy wiesz… str. 226

BIOLOGIA

MATEMATYKA

Temat: Zadania tekstowe z procentami – powtórzenie wiadomości.(zapisz w zeszycie).

Cel: Na tej lekcji uporządkujesz i utrwalisz wiadomości dotyczące rozwiązywania zadań tekstowych z procentami.

1.Wspólnie rozwiążemy kartę pracy przesłaną podczas lekcji.

  1. Praca domowa zadania z karty pracy.

Lekcja za pośrednictwem Messengera godz. 9.40

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

FIZYKA

Temat: Zmiany stanu skupienia ciał.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=C3xtDKhvQSs – podstawowe doświadczenie i wiadomości

https://www.youtube.com/watch?v=_-mPM7Vj3Xc – wiadomości i przykłady

Lekcja – online

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Wykorzystanie możliwości motorycznych oraz stabilizacyjnych – ćwiczenia.

Cel. Praca nad własna sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.10 

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez aplikację Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 12:30

Temat: Każdy odpowiada za krzywdę na świecie.
Cele lekcji:
– przeczytasz fragment wywiadu z Wojciechem Szumowskim o wojnie w Syrii,
– weźmiesz udział w dyskusji.

Odczytacie fragment artykułu na stronie 280 podręcznika, następnie będziecie odpowiadali na pytania dotyczące tekstu.

Weźmiecie udział w dyskusji dotyczącej konfliktów zbrojnych na świecie i sposobach ich zapobiegania.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

DORADZTWO ZAWODOWE

Temat: Zawody rzemieślnicze.

Cel: Na tej lekcji dowiesz się co to są zawody rzemieślnicze.

  1. Wejdź na stronę i obejrzyj filmiki związane z zawodami rzemieślniczymi: https://doradztwo.ore.edu.pl/zawody-rzemieslnicze/

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

RELIGIA

Temat 48 – Raz lubię, raz nie. Ambiwalencja uczuć.
Cele:
– Określisz, czym są uczucia i wymienisz najważniejsze.
– Będziesz pracował nad rozwojem pozytywnych uczuć.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
W wybranych fragmentach Pisma świętego (podręcznik str. 154) odczytaj zachowanie i stany emocjonalne występujących w nich postaci.

Postacie biblijne Jezus Piotr Bogaty młodzieniec
Zachowania i stany emocjonalne

Dokończ zdania:
Jestem radosna, gdy…
Gdy jestem w dołku…
Czuję się nieszczęśliwy…
Jestem zły, gdy…
Jestem zadowolony, gdy…
Boję się, gdy…
Prace proszę przesłać: biedor@op.pl