ZADANIA DLA KLASY VII

JĘZYK  POLSKI

Proszę przeczytać „Latarnika” Henryka Sienkiewicza

Ćwiczenia wykonujecie pisemnie w zeszycie.

Poniedziałek 16. 03.
Temat: Czy pragnienie bez tęsknoty jest możliwe do spełnienia?
Proszę zapoznać się z biogramem Cypriana Norwida oraz przeczytać wiersz „Moja piosnka” ze strony 162 podręcznika.
Wykonaj ćwiczenia 1, 2, 3, 8 na stronie 163

Wtorek 17. 03.
Wykonaj ćwiczenie 9 i 12 ze strony 163.
Plakat wykonujecie indywidualnie na kartce formatu A3 (duży blok).

Środa 18.03. Czwartek 19.03
Temat: Kim jestem? Czym się wyróżniam? Co mogę zaoferować innym? – pytania współczesnego Polaka.
Proszę zapoznać się z tekstem na stronie 171, a następnie wykonać ćwiczenia 1,2, 3.

Czwartek 19.03
Proszę wykonać ćwiczenia 4,5,6 ze strony 171.
Ćwiczenie 6 proszę wykonać w miarę możliwości wspólnie – zalecam kontakt przez któryś z komunikatorów internetowych.

Piątek 20.03
Temat: Jaki powinien być patriota XXI wieku
Napisz wypracowanie, w którym odpowiesz na pytanie: „Jaki powinien być patriota XXI wieku?”.

JĘZYK ANGIELSKI

Wtorek 17.03.
Powtórzenie wiadomości o czasie Present Perfect.
Proszę ponownie zapoznać się z wiadomościami dotyczącymi czasu Present Perfect na stronie 80 podręcznika, w sekcji gramatycznej, która znajduje się z tyłu podręcznika lub ze strony internetowej:

Czwartek 19. 03.
Czas Present Perfect – ćwiczenia gramatyczne.
Proszę wykonać ćwiczenia: A,B, C, E na stronie 67 ćwiczeniówki.

MATEMATYKA

Zadania z matematyki będą dostępne na stroniewww.learningapps.org, instrukcja do zalogowania dostępna jest poniżej. Zadania będą dodawane systematycznie, więc proszę zaglądać na platformę learningapps w dni w które macie planowo matematykę oraz  proszę o systematyczne  ich rozwiązywanie. Pierwsze zadania dla klasy VI i VIII z dzisiejszego dnia (PONIEDZIAŁEK) są już dostępne na platformie learningapps.

INSTRUKCJA DO LOGOWANIA

  1. Wejdź na stronę https://learningapps.org
  2. Zaloguj się. Login i hasło otrzymasz od wychowawcy.
  3. Kliknij w Moja Klasa (prawy róg).
  4. Kliknij w zadania.
  5. Rozwiąż zadania i naciśnij w prawym dolnym rogu „ptaszek”.

Jeżeli zadania zostaną rozwiązane źle podświetlą się na czerwono, jeżeli dobrze na zielono.

  1. Po poprawnym rozwiązaniu wszystkich zadań naciśnij strzałkę wstecz na pasku w lewym górnym rogu.
  2. Twoje poprawne rozwiązania zostaną przesłane nauczycielowi i odnotowane jako zrobione.
  3. Jeżeli coś jest nie jasne możesz napisać wiadomość. Po zalogowaniu na stronie, kliknij w Moje klasy, następnie naciśnij na kopertę obok nazwiska Edyta Sopel.

HISTORIA

16 marca – przeczytać z podręcznika do historii temat pt. Sprawa polska w czasie I wojny światowej, a następnie rozwiązać z podręcznika ćwiczenie 1 strona 183 wpisując odpowiedź do zeszytu.

19 marca – przeczytać z podręcznika do historii temat pt. Świat po I wojnie światowej, a następnie rozwiązać z podręcznika ćwiczenie 1 strona 191 wpisując odpowiedzi do zeszytu.

GEOGRAFIA

Wtorek 17 marca
Proszę opracujcie temat „Warunki rozwoju rolnictwa” i wpiszcie go do zeszytu. Jako notatkę punkt 1-3 ze strony 145 – podręcznik. Odpowiedzcie pisemnie w zeszycie na ćw. 3/127 również z podręcznika.
Obejrzyjcie film:

Czwartek 19 marca
Proszę opracujcie temat „Produkcja roślinna” i zapiszcie go do zeszytu. Jako notatkę przepiszcie:

Użytki rolne – 60%
Lasy – 30%
Pozostałe grunty – 10%
Razem: Powierzchnia Polski – 100 %

Podział użytków rolnych:

– grunty orne – 44%
– łąki – 7%
– pastwiska – 5%
– sady 1%
– pozostałe użytki rolne – 3 %
Całość użytków rolnych, czyli 60%

Odpowiedzcie pisemnie w zeszycie na ćw. 3/130 z podręcznika.
Następnie przeanalizuj informacje zawarte w prezentacji

W przypadku pytań lub trudności zachęcam do kontaktu sobieszczanska606@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Proszę o zapoznanie się ze słówkami dotyczącymi dyscyplin sportu w książce na stronie 104 w zadaniu 1.
Ponadto proszę odpowiedzieć pełnymi zdaniami na pytania z ćwiczenia 5 na stronie 104 (książka).
Jeżeli pytanie brzmi gdzie trenujesz?
proszę odpowiedzieć -Ja trenuję ……(tu wybieramy jedno wyrażenie podane w zadaniu)
Zadanie można wykonać w zeszycie.
Proszę pamiętać o odpowiedniej odmianie czasownika
Po zapoznaniu się ze słówkami proszę wykonać zadanie 1 w zeszycie ćwiczeń na stronie 74.

czwartek 19.03.2020
Proszę o przeczytanie oraz przetłumaczenie dialogu z książki na stronie 96.
Ponadto proszę uzupełnić zdania w ćwiczeniu 1 pod tym dialogiem.
Zadanie proszę wykonać w zeszycie.

CHEMIA

  • opracować tematy: Prawo stałości składu związku chemicznego oraz rozwiązać zadania 1, 2 ze strony 141. Przykładowe rozwiązania zadań są przedstawione w podręczniku przykład 28 i przykład 31;
  • opracować temat: Prawo zachowania masy strona 148 oraz rozwiązać zadania 1, 2 ze strony 150. Podane zadania rozwiązać na podstawie przykładów podanych w podręczniku strona 149 i 150.

FIZYKA

Proszę obejrzeć filmy i odpowiedzieć w zeszycie na pytania:

– Na czym polega bezwładność?
– Podaj 2 przykłady bezwładności ciał.
– Co jest miarą bezwładności?

– Na czym polega 2 zasada dynamiki Newtona?
– Co to jest 1N?
– Zad. 1 i 2 str. 172

– Kiedy ciało spada swobodnie?
– Od czego zależy swobodne spadanie ciała a co nie ma wpływu na nie?

– Jak brzmi 3 zasada dynamiki Newtona?
– Na czym polega zjawisko odrzutu? (podaj przykłady).
Można korzystać z podręcznika i innych materiałów dostępnych w internecie.

Zadanie dodatkowe: Wykonaj doświadczenie (może być kilka) ukazujące słuszność jednej z 3 zasad dynamiki Newtona. Opisz lub nagraj np. telefonem, kamerką w laptopie i przynieś na lekcje. Przykłady doświadczeń znajdziesz w podręczniku lub internecie.

W razie potrzeby kontakt mailowy: nauczgm2@gmail.com

BIOLOGIA

TEMAT: Budowa i rola obwodowego układu nerwowego.
Odpowiedz na pytania:
1.Jaka jest rola obwodowego układu nerwowego?
2.Jakie elementy budują ten układ?
3 Definicja odruchu i łuku odruchowego. Z jakich elementów składa się łuk odruchowy?
4.Jak dzielimy odruchy? (przykłady).

TEMAT: Higiena i choroby układu nerwowego.
Na podstawie podręcznika napisz krótką notatkę jak dbać o układ nerwowy oraz jakie dolegliwości są z nim związane.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Przesyłam Wam zestaw ćwiczeń rozciągających oraz relaksujących ciało. Zasób ćwiczeń można sobie zrobić zarówno przy ścianie w domu jak i przy barierkach. Przy okazji proszę zapoznać się ze szczegółowymi partiami mięśni i techniki wykonywania ćwiczenia w danej pozycji.

https://motywatordietetyczny.pl/2016/06/100-cwiczenia-ktore-rozciagna-wszystkie-miesnie/