ZADANIA DLA KLASY VIII (11-15 maja)

PONIEDZIAŁEK


HISTORIA

Temat: Polska w Unii Europejskiej.

Cel lekcji: poznajemy w jaki sposób Polska przystąpiła do Unii Europejskiej.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 2 str. 256.

Proszę o zapoznanie się z filmem zamieszczonym pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=4gSJT9pN19E

Dotyczy historii i wos-u: Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

CHEMIA

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości- Pochodne węglowodorów.

Cele lekcji: Utrwalenie i powtórzenie wiadomości o pochodnych węglowodorów.

RELIGIA

Temat 45 – Oświecenie i rewolucja francuska.
Cele:
– Poznasz zagrożenia dla wiary w okresie oświecenia.
– Poznasz prawdę, że wiara i rozum wzajemnie się uzupełniają.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Napisz na podstawie wiadomości z podręcznika: Do czego prowadzi rozwój człowieka, jeżeli nie uwzględni się w nim Boga?

Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

MATEMATYKA

Lekcja on-line na Messengerze godz. 10.00

Temat: Oś symetrii środek symetrii w zadaniach. (zapisz w zeszycie)

Cele: Na tej lekcji udoskonalisz umiejętność rozpoznawania figur osiowosymetrycznych i wskazania ich osi symetrii, a także uzupełniania figury do figury osiowosymetrycznej przy danych: osi symetrii figury i części figury. Rozpoznawania figur środkowosymetrycznych i wskazania ich środka symetrii.

 1. Wspólnie wykonamy Zad. 7, 8, 9, 10 str. 290, 291podręcznik.
 2. Praca domowa Ćw. 4, 5, 6 str. 111 Zeszyt Ćwiczeń. (Proszę o przesłanie rozwiązanych ćwiczeń 1- 6 str. 110, 111)

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

FIZYKA

Temat: Otrzymywanie obrazu w zwierciadłach sferycznych.

Cel – nabycie umiejętności rysowania obrazów powstających w zwierciadle sferycznym
Zajęcia online, karta pracy.

WOS

Temat: Globalizacja.

Cel lekcji: poznajemy przyczyny i skutki globalizacji.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 3 str. 188.

Proszę o zapoznanie się z filmem zamieszczonym pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=Nw8kRPu0i-o

Dotyczy historii i wos-u: Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

EDB

KOŁO MATEMATYCZNE

Temat: Nowa Era i egzamin – zadania z arkuszy.

Cel: Na tej lekcji powtórzysz wiadomości z matematyki ze szkoły podstawowej poprzez rozwiązanie przykładowego arkusza.

Proszę o rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego zamieszczonego na grupowym Messengerze oraz przesłanie zdjęć.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.


WTOREK


BIOLOGIA

Temat: Sprawdzian wiadomości o ekosystemie.

celem lekcji jest utrwalenie i sprawdzenie wiadomości o ekosystemie i jego funkcjonowaniu.

Przypominam, że zgodnie z umową 12.05 o 14.00 spotykamy się na platformie office. Przygotujcie się z materiału zawartego na str.116-128.Wymagana jest kamerka. Osoby, które mają ochotę zaliczać zaległy materiał mogą się umawiać drogą mailową.

MATEMATYKA

Lekcja on-line na Messengerze godz. 10.00

Temat: Co to jest symetralna odcinka i dwusieczna kąta? (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji poznasz czym jest symetralna odcinka i dwusieczna kata, narysujesz symetralne trójkąta równobocznego oraz nauczysz się rozpoznawać symetralną i dwusieczną kąta.

 1. Wspólnie wykonamy Zad. 1, 2, 3, 4 str. 296 podręcznik.
 2. Praca domowa Ćw. 1, 2, 3, 4 str. 112 Zeszyt Ćwiczeń

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 13.00

Temat: Jedzenie – ćwiczenia w mówieniu.

Cele lekcji:
– udoskonalisz umiejętność wypowiadania się w języku angielskim,
– utrwalisz słownictwo związane z jedzeniem i gotowaniem,
– będziesz rozmawiał o jedzeniu,
– opiszesz fotografię.

 • Na początku lekcji odpowiecie na pytania dotyczące jedzenia i jego przygotowywania, które są zamieszczone w ćwiczeniu A na stronie 93.
 • Następnie wykonacie ćwiczenie C i zapoznacie się wyrażeniami , które będziecie mogli zastosować opisując fotografię.
 • Opiszecie zdjęcia, które znajdują się na stronie 93.
 • Praca domowa: Przerysuj do zeszytu tabelkę z ćwiczenia A na stronie 94 podręcznika. Zostaw pod każdym wyrazem miejsce na zapisanie jego tłumaczenia.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Dlaczego filozofia w sporcie?

Cel. Działania wychowawcze związane z kształtowaniem kreatywności. 

Godzina – 11.30 

Proszę o interpretację tekstu, który będzie wysłany na grupie messenger i w kilku zdaniach proszę wyrazić opinię/napisać swoimi słowami, co o tym myślicie lub jaką mielibyście koncepcję na rozwiązanie tego tematu. Tekst proszę wysłać mi na maila, który podałem Wam już wcześniej. W przypadku niejasności proszę o kontakt.

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu 5- Świat mody

Cel lekcji: Utrwalenie wiadomości gramatycznych i leksykalnych 

1. Utrwalenie słownictwa – odzież

2. Przypomnienie odmiany przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym

3. Przypomnienie odmiany zaimka wskazującego i pytającego

4. Rekcja czasownika

5. Szyk zdania po spójnikach ob, dass, weil

JĘZYK POLSKI

Temat: Jak napisać podanie?

Cele lekcji:
– dowiesz się jak napisać podanie,
Przeczytaj informacje dotyczące budowy podania na stronie 244 podręcznika

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 4 ze strony 245.
Wyślij zdjęcie napisanego przez siebie podania, twoja praca zostanie oceniona.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl


ŚRODA


RELIGIA

Temat 46 – Pokora i pycha w moim rozwoju.

Cele:
– Poznasz znaczenie pokory i pychy w relacji z Bogiem, samym sobą i innymi ludźmi.
– Będziesz przyjmował postawę pokory.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Przypisz dany synonim do odpowiedniej postaci: arogancja, zuchwałość, cichość serca, nadętość, potulność, duma, pyszałkowatość, oddanie, hardość, ważniactwo, prostota, przemądrzałość, zarozumiałość, wyniosłość, próżność, samochwalstwo, dyspozycyjność, posłuszeństwo, skromność, skrucha, umiar, zaufanie, zgodność.

Faryzeusz Celnik

Lekcja na platformie TEAMS godz. 8:30

CHEMIA

Temat lekcji: Sprawdzian wiadomości- Pochodne węglowodorów.

Cele lekcji: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy z działu ” Pochodne węglowodoru”.

FIZYKA

Temat: Zjawisko załamania światła.

Cel – zrozumienie zjawiska załamania światła,

Zajęcia online,karta pracy.

JĘZYK POLSKI

Lekcja online. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 12:00

Temat: Nauka chodzenia.

Cele lekcji:
– przeczytasz wiersz „Nauka chodzenia” Andrzeja Bursy i dokonasz jego analizy,
– dowiesz się, kim byli poeci przeklęci.

Na początku lekcji odczytacie zapoznacie się z biogramem Andrzeja Bursy, następnie odczytacie informację na temat poetów przeklętych. Odczytacie wiersz „Nauka chodzenia”, który jest zamieszczony na stronie 242 podręcznika, scharakteryzujecie podmiot liryczny, omówicie styl wiersza oraz porozmawiacie o jego przesłaniu.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Nadszedł zatem czas na chwilę namysłu i refleksji. Poznaj samego siebie. Kim jestem?

Cel. Działania wychowawcze związane z kształtowaniem samooceny. 

Godzina – 11.30 

Proszę o interpretację tekstu, który będzie wysłany na grupie messenger i w kilku zdaniach proszę wyrazić opinię/napisać swoimi słowami, co o tym myślicie lub jaką mielibyście koncepcję na rozwiązanie tego tematu. Tekst proszę wysłać mi na maila, który podałem Wam już wcześniej. W przypadku niejasności proszę o kontakt.

MATEMATYKA

Lekcja on-line na Messengerze godz. 14.00

Temat: Symetralna odcinka i dwusieczna kąta – zadania tekstowe.(zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji udoskonalisz umiejętność rozpoznawania symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta oraz zastosujesz podstawowe własności symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta w rozwiązywaniu zadań.

 1. Wspólnie wykonamy Zad. 5, 6, 7, 8 str. 296, 297 podręcznik.
 2. Praca domowa Ćw. 5, 6, 7, 8 str. 113, 114 Zeszyt Ćwiczeń (zdjęcia rozwiązanych ćwiczeń 1 – 8 str. 112 – 114 Zeszyt Ćwiczeń do oceny prześlij na Messengera lub maila edypawlik@gmail.com)

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

KOŁO JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

Cele lekcji:

– przygotujesz się do egzaminu ósmoklasisty, wykonując zadania z arkusza.

Uzupełnij arkusz, zdjęcia wykonanych ćwiczeń prześlij mi poprzez aplikację Messenger do środy 20 maja.

Arkusz: https://drive.google.com/open?id=1wdjFVHPuB2_BhCXeqN2Tc7kCvU6NBtvs


CZWARTEK


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Postrzeganie samego siebie w sporcie – poznawanie swojego JA. 

Cel. Działania wychowawcze związane z kształtowaniem nawyku samokontroli i samodyscypliny. 

Godzina – 10.40

Proszę o interpretację tekstu, który będzie wysłany na grupie messenger i w kilku zdaniach proszę wyrazić opinię/napisać swoimi słowami, co o tym myślicie lub jaką mielibyście koncepcję na rozwiązanie tego tematu. Tekst proszę wysłać mi na maila, który podałem Wam już wcześniej. W przypadku niejasności proszę o kontakt.

GEOGRAFIA

Lekcja on-line w czwartek o godzinie 12:00

Temat: Środowisko [przyrodnicze Australii i Oceanii.

Cele lekcji: Określisz położenie geograficzne Australii i Oceanii. Poznasz poszczególne elementy środowiska  przyrodniczego Australii oraz przeszłość geologiczna.

Proszę przeczytać temat z podręcznika ze stron 154-161 oraz zapoznaj się materiałami zamieszczonymi pod linkami:

Dla głodnych wiedzy:

Praca domowa:  Oblicz rozciągłość południkową i równoleżnikową Australii. Termin oddania –  20 maja

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

HISTORIA

Temat: Polska w NATO.

Cel lekcji: poznajemy drogę Polski do NATO.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 1,3 str. 256.

Proszę o zapoznanie się z filmem zamieszczonym pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=bdEY5JIuI_4

Dotyczy historii i wos-u: Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

JĘZYK POLSKI

Lekcja online. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 10:00

Temat: Internet jako przestrzeń, w której funkcjonuje współczesny człowiek.

Cele lekcji:
– poznasz historię Internetu,
– sformułujesz zasady bezpiecznego korzystania z Internetu,
– podzielisz się swoimi doświadczeniami dotyczącymi korzystania z Internetu.

Odczytacie tekst o Internecie ze stron 246 -249, a następnie porozmawiamy o roli Internetu w życiu współczesnego człowieka, powiemy jakie są plusy i minusy korzystania z siei oraz jak zachować bezpieczeństwo. Porozmawiamy o gatunkach wypowiedzi Internetowej.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WOS

Temat: Pomoc humanitarna.

Cel lekcji: poznajemy komu i w jaki sposób organizacje humanitarne udzielają pomocy.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 4,5 str. 189.

Proszę o zapoznanie się z filmem zamieszczonym pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=8dJQJjOZUbo

Dotyczy historii i wos-u: Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 9:00

Temat: Cukiernia Koliber. Praca z tekstem

Cele lekcji:
– rozwiniesz zasób słownictwa,
– udoskonalisz umiejętność czytania i mówienia.

Na początku lekcji wspólnie wykonamy ćwiczenie A i B ze strony 94 podręcznika
Przeczytacie tekst o Cukierni Koliber i uzupełnicie obecne w nim luki. Odpowiecie na pytania dotyczące przeczytanego tekstu.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Test sprawdzający z działu 5.


PIĄTEK


WDŻ

Lekcja na platformie Taems o godz. 14.00

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Messenger)

JĘZYK POLSKI

Lekcja online. Przygotuj podręcznik, ćwiczeniówkę i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 9:00

Temat: Powtarzamy wiadomości o częściach zdania.

Cele lekcji:
– powtórzysz wiadomości o wypowiedzeniu i częściach zdania,
– wykonasz ćwiczenia utrwalające wiedzę o podmiocie, orzeczeniu, przydawce, dopełnieniu i okoliczniku.

Powtórzycie wiadomości o wypowiedzeniu oraz częściach zdania (podręcznik strona 208-209), następnie sporządzicie w zeszycie notatkę. Wspólnie będziecie wykonywać zadania z ćwiczeniówki, by utrwalić swoją wiedzę o podmiocie, orzeczeniu, dopełnieniu, przydawce i okoliczniku.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

MATEMATYKA

Lekcja on-line na Messengerze godz. 13.00

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Koła i okręgi. Symetralne”.(zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji powtórzysz wiadomości i utrwalisz umiejętności dotyczące długości okręgu i pola koła oraz symetrii.

 1. Wspólnie wykonamy Zad. 1 – 9 str. 298 podręcznik.
 2. Praca domowa Ćw. 1 – 8 str. 116, 117 Zeszyt Ćwiczeń.(Zdjęcia rozwiązanych ćwiczeń 1 – 8 str. 116, 117Zeszyt Ćwiczeń do oceny prześlij na Messengera lub maila edypawlik@gmail.com)

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Wybór stylu kierowania grupą. Trzy style kierowania…

Cel. Działania wychowawcze związane z kształtowaniem nawyku samokontroli i samodyscypliny i wzajemna współodpowiedzialność. 

Godzina – 11.30 

Proszę o interpretację tekstu, który będzie wysłany na grupie messenger i w kilku zdaniach proszę wyrazić opinię/napisać swoimi słowami, co o tym myślicie lub jaką mielibyście koncepcję na rozwiązanie tego tematu. Tekst proszę wysłać mi na maila, który podałem Wam już wcześniej. W przypadku niejasności proszę o kontakt.

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 11:00

Temat: Tworzymy zdania z wyrażeniami „used to”, would”, „be used to i„get used to”,

Cele lekcji:
– rozwiniesz umiejętność mówienia,
– dowiesz się, jak prawidłowo stosować konstrukcje „used to”, would”, „be used to i„get used to” w zdaniach.

Przeczytacie zdania, w których pojawiają się wyrażenia „used to”, would”, „be used to i„get used to”,
Na ich podstawie uzupełnicie reguły dotyczące stosowania tych wyrażeń w zdaniach.
Będziecie układali zdania z wyrażeniami, które pojawiły się na lekcji.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

INFORMATYKA

Temat: Co to są systemy zarządzania treścią i jak tworzymy bloga w systemie WordPress. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji dowiesz się jak założyć blog, czym są systemy zarządzania treścią, a także czym jest system WordPress i jak tworzyć w nim blog.

 1. Przeczytaj temat str. 198 – 205 podręcznik.
 2. Wykonaj ćw. 1 str. 199 podręcznik.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.