ZADANIA DLA KLASY VIII (15-18 KWIETNIA)


ŚRODA


RELIGIA

Temat 38 – Święty Benedykt i benedyktyni.
Cele:
– Poznasz życie i działalność w. Benedykta oraz charakterystyczne cechy zakonu benedyktynów.
– Poznasz znaczenie sentencji:”Ora et labora”
– Będziesz konsekwentnie walczył z lenistwem i bezczynnością.

Zadanie:

  • Wyjaśnij znaczenie wyrażeń związanych z zakonem benedyktynów: „Ora et labora – módl się i pracuj” oraz „benedyktyńska praca”.
  • Napisz jakie reguły obowiązywały w zakonie benedyktyńskim. ( jest ich 7-w podręczniku).
  • Zadanie dla Oli: Przepisz do zeszytu słowa: „ Módl się i pracuj”.Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

CHEMIA

Temat lekcji: Kwas metanowy.

Temat ten opracuj zgodnie z punktami:
1. Budowa cząsteczki kwasu metanowego (wzory sumaryczny, strukturalny kwasu),
2. Właściwości kwasu metanowego.
3. Zastosowanie kwasu metanowego.

Proszę o rozwiązanie zadań 1,2,3 str.163

FIZYKA

Temat: Zjawisko cienia i półcienia

Cel: poznanie i badanie zjawiska cienia i półcienia

Film http://httpbe.com/watch?v=Lg5O1u8e8-Es://www.youtu

Dyskusja online, karta pracy.

JĘZYK POLSKI

Temat: Nieodmienne części mowy.
Cele lekcji:
– wyszukasz w tekście potrzebne informacje,
– powtórzysz wiadomości o nieodmiennych częściach mowy.,
– utrwalisz zasady stawiania przecinków przed spójnikami.

Przeczytaj informacje o nieodmiennych częściach mowy na stronie 175 oraz o stawianiu przecinków przed spójnikami na stronie 176. Zapamiętaj, które części mowy są nieodmienne.
W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: „Omówienie zasad oraz regulaminu gry – piłka koszykowa”. Znajomość zasad w tej dyscyplinie będzie podlegać ocenie. 

Cel – znajomość zasad gry w poszczególnych dziedzinach dyscyplin sportowych.

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa).

MATEMATYKA

Lekcja on-line na Messengerze godz. 14.00

Temat: Wielościany – powtórzenie. (zapisz w zeszycie)
Cele: Na tej lekcji powtórzysz wiadomości dotyczące wielościanów – ilość ścian, wierzchołków, siatki wielościanów, obliczanie objętości, pola powierzchni bocznej i pola powierzchni całkowitej.

1. Wspólnie wykonamy Zad. 1-9 str. 250, 251 podręcznik.
2. Praca domowa Zad. 10, 11 str. 251 podręcznik (zdjęcia rozwiązanych zadań prześlij na Messengera lub maila edypawlik@gmail.com )
Dla sprawdzenia swojej wiedzy wykonaj zadania na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.


CZWARTEK


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: ” Omówienie zasad oraz regulaminu – ciąg dalszy – piłka koszykowa”. Znajomość zasad w tej dyscyplinie będzie podlegać ocenie.

Cel – znajomość zasad gry w poszczególnych dziedzinach dyscyplin sportowych.

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa)

GEOGRAFIA

Lekcja on-line w czwartek o godzinie 12:00

Temat: Kanada – środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa.

Cele lekcji: Poznasz cechy klimatu i ich wpływ na zasięg lasów i rolnictwa Kanady.

Proszę przeczytać temat z podręcznika ze stron 132-137 oraz zapoznaj SIĘ Z FILMEM zamieszczonym pod linkami:

https://www.youtube.com/watch?v=6gvsxXWntRo

Prezentacja multimedialna jako materiał do lekcji zostanie przesłana poprzez Messenger

Praca domowa:  Odpowiedź pisemnie w zeszycie na zadanie 3 z podręcznika str. 137.

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

HISTORIA
Temat: Początek III Rzeczypospolitej.
Cel lekcji: poznajemy okoliczności powołania w Polsce pierwszego niekomunistycznego rządu.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 2 str. 229.

Dotyczy historii i wos-u:wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.

JĘZYK POLSKI

Temat: Nieodmienne części mowy – ćwiczenia gramatyczne.
Cele lekcji:
– utrwalisz wiadomości o nieodmiennych częściach mowy.
– wskażesz w zdaniach nieodmienne części mowy i podasz ich nazwy.

Wykonaj ćwiczenia: 1, 2 ze strony 40, 6 ze strony 42 i 7 ze strony 43 ćwiczeniówki.
Zdjęcia wykonanych zadań wyślij mi poprzez aplikację Messenger lub na e-mail m.willow@wp.pl

WOS

Temat: Polska w organizacjach międzynarodowych.
Cel lekcji: poznajemy organizacje międzynarodowe do których należy Polska(ONZ, NATO, Rada Europy, Grupa Wyszehradzka, Rada Państw Morza Bałtyckiego) oraz ich zadania.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 1,5 str. 172-173.

Dotyczy historii i wos-u:wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik , ćwiczeniówkę, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 10:00

Temat: Powtarzamy wiadomości o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych. (zapisz w zeszycie)
Cele lekcji:
– powtórzysz wiadomości o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych,
– przypomnisz sobie określniki ilościowe,
– rozwiniesz umiejętność mówienia w języku angielskim.

Na początku zajęć powtórzymy informacje o liczebnikach policzalnych i niepoliczalnych w języku angielskim oraz określnikach ilościowych.
Wspólnie wykonamy ćwiczenie E i H na stronie 81 podręcznika oraz ćwiczenia A i B na 59 stronie podręcznika.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Ćwiczenia sprawdzające wiadomości z odmiany przymiotnika.

Cel lekcji: Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości z odmiany przymiotników.

Sprawdzian pisemny z ćwiczeń gramatycznych dotyczących odmiany przymiotnika po rodzajniku określonym oraz po rodzajniku nieokreślonym.

Lekcja na komunikatorze Messenger godz. 13.30

Kontakt przez grupę na Messegerze, edziennik lub mail edyta.niemiecki@gmail.com


PIĄTEK


WDŻ

Polecenia wraz załącznikami znajdziesz przy przedmiocie WDŻ po zalogowaniu się do edziennika.

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

JĘZYK POLSKI

Temat: Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy.

Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi pisowni „nie” z różnymi częściami mowy na stronach 177 i 178 podręcznika – naucz się ich.

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 2 i 3 ze strony 177 oraz 5 ze strony 178 podręcznika.

Zdjęcia wykonanych zadań wyślij mi poprzez aplikację Messenger lub na e-mail m.willow@wp.pl

MATEMATYKA

Lekcja on-line na Messengerze godz. 13.00

Temat: Wielościany – ćwiczenia. (zapisz w zeszycie)
Cel: na tej lekcji utrwalisz wiadomości dotyczące wielościanów: obliczanie objętości, pola powierzchni bocznej i pola powierzchni całkowitej.

1. Wspólnie wykonamy Zad. 12-18str. 252, 253 podręcznik.
2. Praca domowa zad. 20, 21 str. 253 podręcznik (zdjęcia rozwiązanych zadań prześlij na Messengera lub maila edypawlik@gmail.com )
Dla sprawdzenia swojej wiedzy wykonaj zadania na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: „Omówienie zasad oraz regulaminu oraz technika rzutu do kosza- piłka koszykowa”.  

Cel – znajomość zasad gry w poszczególnych dziedzinach dyscyplin sportowych, a także współdziałanie w zespole. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa)

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik , zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 11:00

Temat: Przygotowujemy się do pisania życzeń. (zapisz w zeszycie)
Cele lekcji:
– dowiesz się, jak napisać kartkę z życzeniami,
– poznasz słownictwo i wyrażenia przydatne podczas składania życzeń,
– wykonasz ćwiczenia przygotowujące cię do napisania kartki z życzeniami.

Na początku lekcji zapoznacie się z informacjami dotyczącymi tworzenia życzeń w formie pisemnej, następnie przeczytacie przykładowe kartki z życzeniami i wypiszecie z nich charakterystyczne dla tej formy pisemnej zwroty.

Wspólnie wykonamy ćwiczenia B, C, F ze stron 82-83 podręcznika.
Praca domowa: Naucz się słownictwa oraz zwrotów używanych do składaniu życzeń.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

INFORMATYKA

Temat: Wykonujemy projekt „Historia i rozwój informatyki”. (zapisz w zeszycie)
Cel: Na tej lekcji zapoznasz się z historią informatyki oraz wykonasz prezentację na temat historii i rozwoju informatyki, wykorzystując cechy dobrej prezentacji.

1. Przeczytaj temat str. 230 – 241, podręcznik.
2. Wykonaj prezentacje pt. „Historia i rozwój informatyki”, wykorzystując informacje zamieszczone w podręczniku. Pamiętaj o cechach dobrej prezentacji oraz o tym aby prezentacja była ciekawa atrakcyjna.
Gotową prezentację do oceny, prześlij na adres mailowy: edypawlik@gmail.com

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.