ZADANIA DLA KLASY VIII (18-22 maja)

PONIEDZIAŁEK


HISTORIA

Temat: Świat w erze globalizacji.

Cel lekcji: poznajemy różne przejawy globalizacji oraz cele ruchów antyglobalistycznych.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 1,2 str. 261.

Proszę o zapoznanie się z filmem zamieszczonym pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=iYQ0029FbC0

Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie. W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

CHEMIA

Temat lekcji: Tłuszcze- budowa cząsteczki i otrzymywanie.

Cele lekcji: wyjaśnienie pojęcia tłuszcze; poznanie budowy i reakcji otrzymywania tłuszczy.

RELIGIA

Temat: „Jezus mnie chroni” – film.

Cele:
– Dowiesz się, że Jezus jest zawsze blisko Ciebie.

Zadanie:
Obejrzyj film ze strony:
https://youtu.be/40OS6dhYxGU
W zeszycie napisz swoje przemyślenia na temat filmu. (min. pół strony a kto chce szóstkę musi więcej)
Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

MATEMATYKA

Lekcja on-line na Messengerze godz. 10.00

Temat: Praca klasowa z działu „Koła i okręgi. Symetrie”. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji poprzez pracę klasową sprawdzisz stopień opanowanych treści ujętych w podstawie programowej.

 1. Zadania z pracy klasowej otrzymacie na początku lekcji online, po rozwiązaniu zadań zdjęcie pracy klasowej przesyłacie na adres: edypawlik@gmail.com

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

FIZYKA

Temat: Soczewki i właściwości.

Cel – zapoznanie z rodzajami soczewek i ich właściwościami

Zajęcia online, karta pracy.

WOS

Temat: Konflikty zbrojne na świecie.

Cel lekcji: poznajemy przyczyny konfliktów oraz najważniejsze konflikty na świecie.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 2,3,4 str. 194.

Proszę o zapoznanie się z filmem zamieszczonym pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=wvPLEnQk3hM

Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie. W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

EDB

KOŁO MATEMATYCZNE

Temat: Egzamin ósmoklasisty zadania z arkuszy.

Cel: Na tej lekcji powtórzysz wiadomości z matematyki ze szkoły podstawowej poprzez rozwiązanie przykładowego arkusza.

Proszę o rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego zamieszczonego na grupowym Messengerze oraz przesłanie zdjęć.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.


WTOREK


BIOLOGIA

Temat: Pojęcie i poziomy różnorodności biologicznej

Celem lekcji jest zdefiniowanie pojęcia różnorodności biologicznej oraz zapoznanie się z poziomami różnorodności.

Na podstawie tekstu ze strony 137-139 odpowiedz na pytania:

1. Co to jest różnorodność biologiczna?
2. Wymień trzy poziomy różnorodności biologicznej z przykładami
3. Podaj przykłady każdego z poziomów rożnorodności występujących w Polsce

Spotkanie na platformie 19 maja o godzinie 14:00

MATEMATYKA

Lekcja on-line na Messengerze godz. 10.00

Temat: Diagnoza przedmiotowa z matematyki na zakończenie roku szkolnego. (zapisz w zeszycie)

Cele: Na tej lekcji sprawdzisz stopień opanowanych treści ujętych w podstawie programowej.

 1. Zadania otrzymacie na początku lekcji online. Zdjęcia rozwiązań proszę przesłać na adres edypawlik@gmail.com.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.comlub przez Messenger.

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 13.00

Temat: Ile wiem o czasach przeszłych Past Simple i Past Continuous?

Cele lekcji:
– sprawdzisz w jakim stopniu opanowałeś wiadomości o czasach przeszłych.

W trakcie lekcji napiszecie kartkówkę, która sprawdzi waszą umiejętność posługiwania się czasami przeszłymi.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Przesuwanie różnych przedmiotów po podłodze, ćwiczenia gimnastyczne

Cel. Przygotowanie do samodzielnych zachowań utylitarnych. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.30 

JĘZYK NIEMIECKI

Thema: Zarezerwowaliśmy bilety w internecie.

Cel lekcji: Uczniowie poznają zasady tworzenia czasu przeszłego czasowników regularnych

1. Czytamy regułkę gramatyczną na stronie 134, następnie zapisujemy do zeszytu odmianę czasownika malen- malować.
2. Wykonujemy ćwiczenie 1 ze strony 90 w ćwiczeniówce.
3. Dopasowujemy czasownik do zdania- zadanie 4 strona 121 książka.
4. Próbujemy zdania w zadaniu 6 strona 121 (książka) napisać w czasie przeszłym.

Praca domowa
Ćwiczenie 2 i 3 ze strony 90 w ćwiczeniówce.

JĘZYK POLSKI

Temat: Części zdania – ćwiczenia gramatyczne.

Cele lekcji:
– wykonasz ćwiczenia utrwalające wiedzę o podmiocie, orzeczeniu, przydawce, dopełnieniu i okoliczniku.

Będziecie kontynuowali wykonywanie zadań z ćwiczeniówki, by utrwalić swoją wiedzę o podmiocie, orzeczeniu, dopełnieniu, przydawce i okoliczniku. Będziecie tworzyli zdania i równoważniki zdań

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl


ŚRODA


RELIGIA

Temat 47 – Modlitwa Pańska jako program drogi chrześcijanina.
Cele:
– Wymienisz prośby zawarte w Modlitwie Pańskiej.
– Będziesz potrafił sformułować własną modlitwę, wzorując się na Modlitwie Pańskiej.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Wypisz prośby zawarte w Modlitwie Pańskiej.
Wybierz jedną z próśb z „Ojcze nasz” i wyjaśnij krótko jej znaczenie.

Lekcja na platformie TEAMS godz.8:30.

CHEMIA

Temat lekcji: Tłuszcze- właściwości i rola tłuszczów.

Cele lekcji: poznanie rodzajów, właściwości i zastosowań tłuszczów.

FIZYKA

Temat: Otrzymywanie obrazu za pomocą soczewek.

Cel – analiza i zrozumienie zjawiska powstawania obrazu w soczewce.

Zajęcia online,karta pracy.

JĘZYK POLSKI

Lekcja online. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 12:00

Temat: Powtarzamy wiadomości z fonetyki

Cele lekcji:
– przypomnisz sobie informacje o głosce, jej typach z uwzględnieniem zasad ortograficznych związanych ze zróżnicowaniem głosek,
– przypomnisz sobie, jak prawidłowo dzielić wyrazy.

Na początku lekcji przypomnicie sobie, czym zajmuje się fonetyka i jak może przydać się poza szkołą. Następnie powtórzycie wiadomości o głoskach, czytając informacje zawarte na stronie 250 podręcznika i wykonacie ćwiczenia sprawdzające waszą wiedzę o głoskach.
Powtórzycie informacje o dzieleniu wyrazów. Odczytacie tekst o kuchni włoskiej i wskażecie miejsca, w których wyrazy zostały przeniesione w niewłaściwy sposób.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Gimnastyka podstawowa – ćwiczenia na kręgosłup.

Cel. Praca nad własna sylwetką ciała.

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.30 

MATEMATYKA

Lekcja on-line na Messengerze godz. 14.00

Temat: Co to jest reguła mnożenia? (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji poznasz czym jest reguła mnożenia i jak ją wykorzystać przy rozwiązywaniu zadań.

 1. Wspólnie wykonamy Zad. 1, 2, 3, 4 str. 307 podręcznik.
 2. Praca domowa Ćw. 1, 2, 3 str. 118, 119 Zeszyt ćwiczeń.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

KOŁO JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

Cele lekcji:
– przygotujesz się do egzaminu ósmoklasisty,
– powtórzysz wiadomości o lekturze „Kamienie na szaniec”,
– utrwalisz zasady pisania rozprawki.

Obejrzyj film, by powtórzyć wiadomości o „Kamieniach na Szaniec” Aleksandra Kamińskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=OkLxzuRXVcw

Przeczytaj o rozprawce w e-podręczniku:
https://epodreczniki.pl/a/uczymy-sie-redagowac-rozprawke/DCu4zaFrO


CZWARTEK


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Wyzwalanie estetyki, harmonii i piękna ruchu w ćwiczeniach gimnastycznych.

Cel. Praca nad własną sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina – 10.40

GEOGRAFIA

Lekcja on-line w czwartek o godzinie 12:00

Temat: Ludność i gospodarka Australii.

Cele lekcji: Poznasz rozmieszczenie i  zróżnicowanie ludności Australii. Dowiesz się, jakie są cechy charakterystyczne gospodarki australijskiej.

Proszę przeczytać temat z podręcznika ze stron 162 – 167 oraz zapoznaj się materiałami zamieszczonymi pod linkami:

Dla głodnych wiedzy:

Praca domowa: Uzasadnij, dlaczego Australia jest krajem atrakcyjnym dla imigrantów. Wypisz w zeszycie dziesięć argumentów świadczących o tym zjawisku. Termin oddania 27 maja.

Ponadto proszę przygotować się do ustnego sprawdzianu (28 maja) z zakresu materiału z podręcznika ze stron 152 – 167.

W ramach treningu przed sprawdzianem wykonajcie sami dla siebie  zadania „”Sprawdź się” z podręcznika ze strony 168. POWODZENIA!

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

HISTORIA

Temat: Wyzwania współczesnego świata.

Cel lekcji: poznajemy problemy współczesnego świata i próby ich rozwiązania.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 1,2 str. 265.

Proszę o zapoznanie się z filmem zamieszczonym pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=VyxaF5tHEQQ

Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie. W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

JĘZYK POLSKI

Lekcja online. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 10:00

Temat: Akcent wyrazowy – powtórzenie wiadomości.

Cele lekcji:
– powtórzysz i utrwalisz wiadomości dotyczące akcentu wyrazowego.

Przypomnicie sobie, jak prawidłowo akcentować wyrazy w języku polskim. Przygotujecie wypowiedź dotyczącą klasowej wycieczki i przedstawicie ją na forum klasy, zwracając w swojej wypowiedzi uwagę na właściwe akcentowanie wyrazów.
Wskażecie miejsce, na które pada akcent w przykładowych wyrazach.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WOS

Temat: Terroryzm.

Cel lekcji: poznajemy co to jest terroryzm i jego rodzaje.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 1,5,6,8 str. 194-195.

Proszę o zapoznanie się z filmem zamieszczonym pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=jR1EruWecqI

Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie. W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 9:00

Temat: Uczymy się pisać recenzję.

Cele lekcji:
– dowiesz się, jak napisać recenzję,
– utrwalisz wiadomości o kolejności przymiotników w zdaniu,
– udoskonalisz umiejętność czytania i mówienia w języku angielskim.

Na początku lekcji poznacie schemat budowy recenzji oraz przypomnicie sobie, w jakiej kolejności powinniście zapisać w zdaniu przymiotniki. Wykonacie ćwiczenia przygotowujące do samodzielnego napisania recenzji.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Thema: Lubiłem czytać „Alicję w krainie czarów”

Cel lekcji: Uczniowie poznają zasady tworzenia czasu przeszłego czasowników nieregularnych.

 1. Czytamy regułkę gramatyczną na stronie 134, następnie zapisujemy do zeszytu odmianę czasownika fahren- jechać w czasie przeszłym.
 2. Wykonujemy zadanie 3 i 4 w książce na stronie 122.
 3. Rozwiązujemy krzyżówkę – ćwiczenie 2 strona 91 w ćwiczeniówce.

Praca domowa

 1. Zadanie 6 strona 123 w książce, napisać w zeszycie zdania w czasie przeszłym.
 2. Uzupełnić ćwiczenie  1 i 3 strona 91 w ćwiczeniówce.

PIĄTEK


WDŻ

Lekcja na platformie Taems o godz. 14.00

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Messenger)

JĘZYK POLSKI

Lekcja online. Przygotuj podręcznik, ćwiczeniówkę i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 9:00

Temat: Upodobnienia głosek i uproszczenia grup spółgłoskowych– powtórzenie wiadomości

Cele lekcji:
– powtórzysz i utrwalisz wiadomości upodobnieniach głosek,
– powtórzysz i utrwalisz wiadomości o uproszczeniach grup spółgłoskowych,

 • Przypomnicie sobie, czym są upodobnienia głosek oraz uproszczenia grup spółgłoskowych.
 • Porozmawiamy o tym, jakie problemy mogą sprawiać uczniom te zjawiska fonetyczne.
 • Wykonacie ćwiczenia sprawdzające waszą wiedzę o upodobnieniach głosek i uproszczeniach grup spółgłoskowych.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

MATEMATYKA

Lekcja on-line na Messengerze godz. 13.00

Temat: Reguł mnożenia w zadaniach. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji utrwalisz umiejętność zastosowania reguły mnożenia przy rozwiązywaniu zadań.

 1. Wspólnie wykonamy Zad. 5, 6, 7 str. 307, 308podręcznik.
 2. Praca domowa Ćw. 4, 5 str. 119Zeszyt Ćwiczeń.(Zdjęcia rozwiązanych ćwiczeń 1 – 5 str. 118, 119 Zeszyt Ćwiczeń prześlij na Messengera lub maila edypawlik@gmail.com)

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 Temat: Wieloskoki w formie zabaw.

Cel. Praca nad własna sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina – 11.30 

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line przez aplikację Trams. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 11:00

Temat: Piszemy recenzję.

Cele lekcji:
– poznasz słownictwo przydatne w pisaniu recenzji,
– napiszesz recenzję restauracji.

Na początku lekcji zostaniecie zapoznani ze słownictwem przydatnym podczas pisania recenzji. Wspólnie zredagujemy tekst recenzji restauracji, uwzględniając: wystrój, jakość jedzenia, opinię o lokalu oraz informację o tym, czy polecamy ją innym.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

INFORMATYKA

Temat: Praca w chmurze.(zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji dowiesz się czym jest chmura internetowa i jak w niej pracować.

 1. Przeczytaj temat str. 207 – 210 podręcznik.
 2. Wykonaj ćw. 1 str. 208 podręcznik.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.