ZADANIA DLA KLASY VIII

PONIEDZIAŁEK


HISTORIA

 • Powtórzyć rozdział IV ,,Polska po II wojnie światowej”, przeczytać z podręcznika do historii podsumowanie rozdziału IV str.198-199. Spróbować odpowiedzieć na pytania znajdujące się w podręczniku na stronie 200 (dotyczą rozdziału IV).
 • Dotyczy historii i wos-u:wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.

CHEMIA

 • Proszę o opracowanie tematu (sporządzenie notatki w zeszycie) SZEREG HOMOLOGICZNY ALKOHOLI.
  Proszę opracować ten temat zgodnie z punktami:
  1. Co to są alkohole?
  2. Szereg homologiczny alkoholi (tabelka z nazwami i wzorami alkoholi),
  3. Ogólny wzór alkoholi.
  Proszę o rozwiązanie dwóch pierwszych zadań pod tym tematem.

RELIGIA

Przeczytaj temat 33. Wykonaj w zeszycie plakat zachęcający do czytania Pisma Świętego, wykorzystując dowolną technikę.

MATEMATYKA

Temat: Powtarzamy wiadomości o procentach. (zapisz do zeszytu).
1. Wykonaj proszę zadania powtórzeniowe z podręcznika zad. 1-9 str. 231
2. Dla sprawdzenia swojej wiedzy wykonaj zadania na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

FIZYKA

 • Obejrzeć film https://www.youtube.com/watch?v=5D5asDYeEaQ
 • W zeszycie wpisać temat: Właściwości światła, przepisać do zeszytu notatkę z podręcznika „To najważniejsze” i przerysować 3 wiązki ze strony 215.
 • Zad. 1 i 2 str 217.

Proszę o kontakt mailowy nauczgm2@gmail.com – obowiązkowo

WOS

 • Przeczytać z podręcznika do wos-u temat pt. Organizacje obywatelskie, a następnie rozwiązać z podręcznika ćwiczenie 4,5 strona 157 wpisując odpowiedzi do zeszytu.
 • Dotyczy historii i wos-u:wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.

EDB

Temat: Postępowanie w czasie katastrof naturalnych. 
https://epodreczniki.pl/a/postepowanie-wobec-zagrozen-w-czasie-pokoju/D13PDwOEO
Uczeń: zapoznaj się zagadnieniami: powodzie, pożary, huragany i silne wiatry, śnieżyce, lawiny.
Praca domowa: naucz się numerów alarmowych do odpowiednich służb.


WTOREK


BIOLOGIA

Temat: Pasożytnictwo.

Przy pomocy podręcznika (str.107-110) odpowiedz na pytania:
1.Jakim rodzajem oddziaływania między organizmami jest pasożytnictwo?
2.Jak dzielimy pasożyty ?(podaj przykłady)
3.Jak pasożyty przystosowały się do swojego sposobu życia ?(przykłady)
4.Jaka jest rola pasożytów?

MATEMATYKA

 • Temat: Procenty w zadaniach. (zapisz do zeszytu).
  1. Wykonaj proszę zadania powtórzeniowe z podręcznika zad. 10-13 str. 232
  2. Dla sprawdzenia swojej wiedzy wykonaj zadania na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

JĘZYK ANGIELSKI

 • Proszę uzupełnić arkusz ćwiczeń egzaminacyjnych i przesłać zdjęcia wykonanej pracy poprzez aplikację Messenger do piątku 27 marca.

test arkusz        plik dźwiękowy test

 • Jeśli nie macie możliwości wydrukowania arkusza, odpowiedzi proszę zapisać w zeszycie. Oznaczacie numer ćwiczenia i podajecie odpowiedź np. 1.1. A , 1.2 B.
 • Przypominam, że w okresie zawieszenie zajęć powinniście przygotowywać się do egzaminu ósmoklasisty. Powtarzajcie materiał, korzystając ze stron, które podałam Wam w zeszłym tygodniu.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • Zaproponowane ćwiczenia można rozłożyć na kilka dni. Aby robić seriami, proponuję 30 minut dziennie, kilka ćwiczeń – na przykład na kanapie ?
 • ćwiczenia – burpees

JĘZYK NIEMIECKI

 • Proszę o uzupełnienie ćwiczeniówki na stronie 69 , wykonujemy zadanie 6 i 7 (w zadaniu 7 proszę pamiętać – czasownik na drugim miejscu w zdaniu).

JĘZYK POLSKI

 • Napisz przemówienie na wybrany temat:

TEMAT  1 Napisz przemówienie, w który zachęcisz rówieśników do czytanie książek. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej i innego utworu literackiego.

TEMAT 2 Ogólnopolski Dzień głośnego Czytania jest w Twojej szkole okazją do zorganizowania spotkania promującego czytanie „Syzyfowych prac” Stefana Żeromskiego. Napisz przemówienie, w którym uzasadnisz wybór tej powieści.

TEMAT 3 Napisz przemówienie, w którym przekonasz rówieśników, że warto znaleźć w sobie siłę, by mierzyć się z trudnościami. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej i innego utworu literackiego.

Praca powinna liczyć minimum 200 słów.


ŚRODA


RELIGIA

Przeczytaj temat 34. Zwróć uwagę na fragment Dz 8, 27-31.35. Odpowiedz w zeszycie na pytania:

 1. Jaka księgę czytał Etiop?

CHEMIA

Bardzo proszę o opracowanie, wykorzystując podręcznik  następujących tematów:

1.Szereg homologiczny alkoholi. Opracowanie wykonać według następujących punktów: 

 • co to są alkohole?
 • szereg homologiczny alkoholi (tabelka z nazwami i wzorami alkoholi),
 • ogólny wzór alkoholi.

2. Metanol i etanol. Opracowanie tematu wykonać według następujących punktów:

 • budowa cząsteczek alkoholi (wzory alkoholi),
 • otrzymywanie metanolu i etanolu,
 • właściwości metanolu,
 • właściwości etanolu,
 • zastosowanie metanolu i etanolu.

Z wymienionych tematów należy sporządzić notatkę do zeszytu.

Bardzo proszę o wykonanie prezentacji na temat: Właściwości etanolu lub Wpływ etanolu na organizm człowieka. Proszę o wybór tematu i wysłanie prezentacji na e-maila malgorzata-cedro@wp.pl

FIZYKA

Uwaga uczniowie, dla łatwiejszego przepływu informacji między Wami a mną i odwrotnie, wprowadzam zeszyt w postaci arkuszy worda. Należy zapisać temat, datę i polecenia nauczyciela i wykonać pracę domową. Można kopiować! Każdą lekcję należy przesłać a w nazwie podać nr lekcji. Zadania będziecie rachunkowo wykonywać w zeszycie papierowym a wynik podawać w arkuszu przesyłanym przez dziennik elektroniczny, który już niebawem. Można zawsze zadzwonić 602 507 591 lub napisać: nauczgm2@gmail.com

Temat: Światło i jego właściwości cd
Cel: Dowiesz się, jakie są podstawowe właściwości światła oraz jak światło rozchodzi się w ośrodkach jednorodnych i niejednorodnych.

Przypomnijcie sobie ostatnią lekcję i na jej podstawie wykonajcie ćwiczenia 1, 2 str 89 i ćw. 3, 4, 5 str. 90 z zeszytu ćwiczeń, który przesyłam na maila.
ćw. 3 przerysujcie tabelkę a w 5 ćw. uzupełniamy ostatnie zdanie.
Jeżeli masz pytania, wątpliwości możesz zadzwonić, napisać.

JĘZYK POLSKI

Temat: W komiksowym świecie.

Cele lekcji:

 • poznasz historię rozwoju komiksu na świecie,
 • udoskonalisz umiejętność formułowania opinii i jej uzasadniania,

Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi komiksu na stronach 166-169 podręcznika.
Proszę wykonać ćwiczenie 1, 3 oraz 4 ze trony 169.
UWAGA Jeśli ktoś nie czyta komiksów, może opisać bohatera na podstawie filmu.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • Zaproponowane ćwiczenia można rozłożyć na kilka dni. Aby robić seriami, proponuję 30 minut dziennie, kilka ćwiczeń – na przykład na kanapie 😉
 • ćwiczenia – burpees

MATEMATYKA

Bardzo proszę na ile to możliwe zainstalować sobie program Skype aby możliwa była komunikacja (lekcje on-line) za jego pośrednictwem.
Temat: Powtarzamy wiadomości o potęgach. (zapisz do zeszytu).

Cele: Na tej lekcji utrwalisz wiadomości dotyczące potęg: podnoszenia liczby do potęgi, własności potęg o tych samych podstawach i o tych samych wykładnikach, obliczenia z związane potęgami.

1. Wykonaj proszę zadania powtórzeniowe z podręcznika zad. 1-8 str. 234,235
2. Dla sprawdzenia swojej wiedzy wykonaj zadania na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.


CZWARTEK


WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • Zaproponowane ćwiczenia można rozłożyć na kilka dni. Aby robić seriami, proponuję 30 minut dziennie, kilka ćwiczeń – na przykład na kanapie 😉
 • ćwiczenia – burpees

GEOGRAFIA

Lekcja on-line w czwartek o godzinie 13:00

Temat: Ludność Ameryki

Cele lekcji: Dowiesz się. Jak się zmienia liczba ludności ameryki na przestrzeni wieków. Określisz przyczyny etnicznego i kulturowego zróżnicowania ludności ameryki. Poznasz sytuację rdzennej ludności w Ameryce oraz przyczyny  i skutki zanikania  na tym kontynencie kultur pierwotnych.

Proszę przeczytać temat z podręcznika ze stron 122-125  oraz obejrzeć film:

https://www.youtube.com/watch?v=GD3dgiDreGc&fbclid=IwAR3w5XFhublsdjW4WgqfeHSQqyF9qBbPbPKJLPxR8UhwoB1eQLj7VNrM2QE

Dodatkowe informacje dla chętnych w punkcie 2 i 3 pod linkiem:

https://epodreczniki.pl/a/ameryka-polnocna-i-ameryka-poludniowa—zroznicowanie-ludnosci/DdifsCgpe

Praca domowa: Pisemnie w zeszycie wskaż po dwie przyczyny i skutki zanikania

pierwotnych kultur w Ameryce. Proszę o zdjęcie wykonanego zadania na  maila lub przez osobiste konto na facebooku

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

HISTORIA

Przeczytać z podręcznika do historii temat pt. Początki opozycji demokratycznej w Polsce, a następnie rozwiązać z podręcznika ćwiczenie 1 strona 206 wpisując odpowiedzi do zeszytu.

JĘZYK POLSKI

Temat: Wykonujemy komiks.Cele lekcji:

Cele lekcji:

 • wykorzystasz wiedzę zdobytą na poprzedniej lekcji, by stworzyć komiks,
 • rozwiniesz swoje zainteresowania.

Stwórz krótki komiks (maksymalnie 3 strony) przedstawiający spójną opowieść o przygodzie wymyślonego przez Ciebie superbohatera. Twoja praca może zawierać szkicowe rysunki. Dajcie ponieść się wyobraźni!

Uwaga. Praca zostanie oceniona, pod uwagę będzie brany wkład pracy włożony w stworzenie komiksu, estetyka pracy, poprawność zapisu.

Zdjęcie wykonanej pracy należy przesłać do poniedziałku 30 marca.

WOS

Przeczytać z podręcznika do wos-u temat pt. Media i opinia publiczna, a następnie rozwiązać z podręcznika ćwiczenie 2,3 strona 162 wpisując odpowiedzi do zeszytu.

Dotyczy historii i wos-u:wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.

JĘZYK ANGIELSKI

Cele lekcji:

 • przygotujesz się do egzaminu ósmoklasisty,
 • rozwiniesz umiejętność pisania w języku obcym.

Kontynuujecie wypełnianie arkusza, który przesłałam Wam w poniedziałek.

JĘZYK NIEMIECKI

Zaczynamy rozdział dotyczący świata mody- czyli ubrania

Temat lekcji : Ich habe einen Pulli an./ Mam na sobie pulower.

Cel lekcji
Uczeń poznaje słownictwo dotyczące odzieży.

1. Poćwiczymy wymowę dotyczącą nazw ubrań, na początku książki macie podaną stronę docwiczenia.pl i kod, wpisujecie go i wchodzicie w numer 35, w zeszycie proszę objaśnić znaczenie wyrazów der Rock, das Kleid, der Mantel, das Hemd, die Hose, die Weste, die Schuhe oraz die Handschuhe

2. Proszę na podstawie wyrażeń z zadania drugiego uzupełnić zdania w ćwiczeniu 4. Proszę je zapisać w zeszycie.

Praca domowa : Proszę o wykonanie zadania 3 strona 74 w zeszycie ćwiczeń


PIĄTEK


WDŻ

Obejrzyj prezentację i przeczytaj zamieszczone treści z podręcznika https://drive.google.com/drive/folders/18XhSyIVIJ6Tpv392LfxewLAKxAmNMGOa?usp=sharing

Miłej lektury 🙂

JĘZYK POLSKI

Temat: Powtarzamy wiadomości o odmiennych częściach mowy.

Cele lekcji:

 • utrwalisz wiedzę o odmiennych częściach mowy,
 • powtórzysz wiadomości o formach przypadków, liczby, osoby, czasu, trybu i rodzaju gramatycznego: rzeczownika, przymiotnika, liczebnika, czasownika.

Proszę powtórzyć sobie wiadomości o odmiennych częściach mowy ze strony 170 – 174 (białe tabelki).

MATEMATYKA

Lekcja za pośrednictwem Skype godz. 13.00
Temat: Pierwiastki – powtórzenia. (zapisz w zeszycie).

Cele: Na tej lekcji utrwalisz wiadomości dotyczące pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia: obliczenia wartości pierwiastków, włączanie liczby pod pierwiastek, wyłączanie liczy spod pierwiastka, działania na pierwiastkach kwadratowych i sześciennych.

1. Wykonamy wspólnie zadania powtórzeniowe z podręcznika zad. 1 -10 str. 236, 237
2. Dla sprawdzenia swojej wiedzy wykonaj zadania na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • Zaproponowane ćwiczenia można rozłożyć na kilka dni. Aby robić seriami, proponuję 30 minut dziennie, kilka ćwiczeń – na przykład na kanapie 😉
 • ćwiczenia – burpees

JĘZYK ANGIELSKI

Temat: Meet the ancestors – poznaj przodków. Pracujemy z tekstem.

Cele lekcji:

 • powtórzysz i utrwalisz nazwy członków rodziny,
 • rozwiniesz swój zasób słownictwa,
 • udoskonalisz umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Przypomnij sobie nazwy członków rodziny.

Przeczytaj tekst na stronie 74 podręcznika. Wpisz do zeszytu i wytłumacz nieznane słówka.

Wykonaj ćwiczenie C ze strony  74. Dopasuj nagłówki do odpowiednich akapitów tekstu. Ćwiczenie wykonaj w zeszycie, odpowiedzi zapisz w skrócie np. 1. A, 2. B.

UWAGA. Dzisiaj przesyłacie mi uzupełniony arkusz z poniedziałku.

INFORMATYKA

Temat: Poznajemy i wykorzystujemy cechy dobrej prezentacji multimedialnej do stworzenia własnej prezentacji. (zapisz w zeszycie)

Cele: Na tej lekcji poznasz jakie są cechy dobrej prezentacji. Nauczysz się jak stworzyć prezentacje z wykorzystaniem: strony tytułowej, listy wypunktowanej, wstawienia obrazów, dodania animacji i przejścia między slajdami oraz wstawienia hiperłącza.

1. Przeczytaj temat Prezentacje multimedialne i filmy str. 214-223.
2. Wykonaj prezentacje na wybrany przez siebie temat musi ona zawierać: stronę tytułową, listę wypunktowaną, obraz, animacje, hiperłącze i przejścia między slajdami. Zapisz ją od nazwą „Pierwsza prezentacja” i wyślij na adres edypawlik@gmail.com

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.