ZADANIA DLA KLASY VIII (20-24 KWIETNIA)

PONIEDZIAŁEK


HISTORIA

Poniedziałek 20 kwiecień

Temat: Podsumowanie wiadomości z rozdziału V.

Cel lekcji: utrwalenie wiadomości z V rozdziału ,,Upadek komunizmu”.

Przeczytaj z podręcznika podsumowanie rozdziału V str. 230-231.

Dotyczy historii i wos-u:wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.

CHEMIA

Temat lekcji: Kwas etanowy.

CELE LEKCJI: uczeń poznaje właściwości i zastosowanie kwasu etanowego; omawia proces fermentacji octowej; zapisuje równania reakcji kwasu etanowego z wodorotlenkami, tlenkami metali i metalami oraz równanie dysocjacji.

Ten temat opracuj zgodnie z punktami:

1. Budowa cząsteczki kwasu(wzory kwasów).

2. Proces fermentacji octowej- otrzymywanie kwasu octowego.

3. Właściwości kwasu octowego.

 • zapach, kolor i rozpuszczalność w wodzie określ sam na podstawie octu(ocet to roztwór kwasu etanowego-octowego),
 • dysocjacja kwasu etanowego(odczyn roztworu)- równanie reakcji str. 165
 • z czym reaguje kwas(reakcja z metalami-reakcja z magnezem str.165; reakcja z zasadami- reakcja z zasadą sodową str.166; reakcja z tlenkami-reakcja z tlenkiem miedzi(II) str.166)
 • reakcje spalania kwasu etanowego;

4. Zastosowanie kwasu etanowego.

Ucząc się tego tematu skorzystaj z: https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe—wlasciwosci/DAPv2781S

Rozwiąż zadania 1, 2, 3 str.168 podręcznik

RELIGIA

Temat 39- Rozłam w Kościele. Schizma wschodnia.
Cele:
– Poznasz przyczyny i skutki rozłamu Kościoła na wschodni i zachodni.
– Będziesz wyrażać szacunek względem wyznawców kościoła prawosławnego.

 • Zadanie: Przeczytaj temat 39 i wpisz go do zeszytu.
 • W zeszycie wyjaśnij pojęcia: schizma wschodnia, ekskomunika, patriarcha, prawosławie, ekumenizm, ikona, cerkiew.
 • Wklej do zeszytu przykład ikony.

Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

MATEMATYKA

Lekcja on-line na Messengerze godz. 10.00

Temat: Statystyka i prawdopodobieństwo – powtórzenie. (zapisz w zeszycie)

Cele: Na tej lekcji powtórzysz wiadomości dotyczące statystyki i prawdopodobieństwa: obliczanie średniej arytmetycznej, obliczanie prawdopodobieństwa, odczytywanie danych z wykresów.

1. Wspólnie wykonamy Zad. 1-12 str. 256 podręcznik.
2. Praca domowa Zad. 1 – 8 str. 92, 93 Zeszyt Ćwiczeń (zdjęcia rozwiązanych zadań do oceny prześlij na Messengera lub maila edypawlik@gmail.com)
Dla sprawdzenia swojej wiedzy wykonaj zadania na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

FIZYKA

WOS

Temat: Unia Europejska.

Cel lekcji: poznajemy przyczyny i początki integracji europejskiej, powstanie Unii Europejskiej, ojców założycieli zjednoczonej Europy, zasady funkcjonowania UE.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 2,3,4,5 str. 178-179.

Dotyczy historii i wos-u:wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.

EDB

KOŁO MATEMATYCZNE

Temat: Rozwiązujemy próbny egzamin ósmoklasisty z Nową Erą.

Cel: Na tej lekcji powtórzysz wiadomości z matematyki ze szkoły podstawowej poprzez rozwiązanie przykładowego arkusza.

Zgodnie z naszymi ustaleniami proszę o rozwiązanie przykładowego arkusza dostępnego na grupowym Messengerze oraz przesłanie zdjęć rozwiązanych zadań na maila albo przez Messengera.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.


WTOREK


BIOLOGIA

Temat:Zależności pokarmowe w ekosystemie
Celem lekcji jest zapoznanie z definicjami związanymi z powiązaniami pokarmowymi w ekosystemie.

1.Napisz definicje(str.121):zależności pokarmowych,łańcuchów pokarmowych i poziomów troficznych.

2.Podaj definicję i po 1 przykładzie łańcucha spasania(str.121)oraz łańcucha detrytusowego(ten wyjaśnij na podstawie dostępnych źródeł).

3.Na podstawie grafu ze str.122 wypisz 5 przykładów łańcuchów pokarmowych.

Pracę przemyśl-zostanie oceniona.Proszę ją przesłać we wtorek.

MATEMATYKA

Lekcja on-line na Messengerze godz. 10.00

Temat: Jak rozwiązywać zadania – powtórzenie. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji przypomnisz sobie i powtórzysz jakie są sposoby rozwiązywania zadań tekstowych: metoda prób i błędów, równanie, przez analizę, rysunek i obliczenia.

 1. Wspólnie wykonamy Zad. 1-9 str. 261, 262 podręcznik.
 2. Praca domowa Zad. 9-16 str. 94, 95 Zeszyt Ćwiczeń (zdjęcia rozwiązanych zadań do oceny prześlij na Messengera lub maila edypawlik@gmail.com )

Dla sprawdzenia swojej wiedzy wykonaj zadania na learningapps.

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina 8:30

Temat Piszemy e-mail z życzeniami.

Cele lekcji:

 • udoskonalisz umiejętność pisania,
 • powtórzysz i utrwalisz zwroty wykorzystywane do składania życzeń.

Na lekcji napiszemy wspólnie modelowy email z życzeniami  okazji urodzin  (ćwiczenie L strona 83 w podręczniku).

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Piłka koszykowa – doskonalenie rzutu do kosza – zaliczenie na ocenę. Cel. Podporządkowanie się określonym regułom gry. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.30

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Zaimek pytający welche (która) i zaimek wskazujący diese (ta).

Cel lekcji: Uczniowie poznają zastosowanie zaimka pytającego welche oraz zaimka wskazującego diese.

1. Przeczytać w książce regułkę gramatyczną ze strony 117.

2. Wykonaj zadanie 2 strona 107 w książce.

3. Zanotuj wyrażenia z zadania 3 strona 107 w zeszycie.

Praca domowa: Wykonaj zadanie 4 ze strony 77 w zeszycie ćwiczeń.

Lekcja na komunikatorze Messenger

Kontakt przez grupę na Messengerze  lub mail edyta.niemiecki@gmail.com

JĘZYK POLSKI

Temat: Podsumowanie wiadomości z  rozdziału 5.

Cele lekcji:

 • przypomnisz sobie informacje o omówionych w tym rozdziale utworach literackich,
 • podsumujesz wiadomości o omówionych zagadnieniach gramatycznych.           

Powtórz wiadomości o przeczytanych utworach literackich, wykorzystując informacje zamieszczone na stronie 179 podręcznika. Przejrzyj zeszyt do języka polskiego i przeczytaj swoje notatki.

Powtórz wiadomości o odmiennych i nieodmiennych częściach mowy, czytając informacje zamieszczone na 180 stornie podręcznika.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl


ŚRODA


RELIGIA

Temat 40 – Reforma gregoriańska.

Cele:
– Poznasz kim był Grzegorz VII i czego dotyczyła reforma.
– Dowiesz się jakie znaczenie miała reforma.

Zadanie: Przeczytaj temat i wpisz go do zeszytu.
Napisz, jakie są prawa katolika według Konstytucji RP?

Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

CHEMIA

Temat lekcji: Wyższe kwasy karboksylowe. 

CELE LEKCJI: uczeń poznaje pojęcie wyższe kwasy karboksylowe; poznaje nazwy i wzory wybranych wyższych kwasów karboksylowych oraz ich zastosowanie i właściwości.

Temat opracuj zgodnie z punktami:

1. Podział kwasów karboksylowych.

2. Budowa cząsteczek wyższych kwasów karboksylowych:

kwas palmitynowy, oleinowy, stearynowy – uwaga kwas oleinowy jest kwasem nienasyconym- napisz jego wzór półstrukturalny i zapamiętaj, w którym miejscu występuje wiązanie podwójne.

3. Właściwości wyższych kwasów karboksylowych- str. 169, 170 (reakcje spalania).

W tym punkcie należy zapoznać się również z reakcją otrzymywania mydeł.

4. Co to są mydła?

5. Zastosowanie wyższych kwasów karboksylowych.

Ucząc się tego tematu skorzystaj z : https://epodreczniki.pl/a/wyzsze-kwasy-karboksylowe/DzjIkD3LL

Rozwiąż zadania 1, 2 str.173. podręcznik

FIZYKA

JĘZYK POLSKI

Temat: Przygotowujemy się do sprawdzianu.

Cele lekcji:

 • utrwalisz wiadomości z rozdziału 5,
 • przypomnisz sobie najważniejsze wiadomości o „Panu Tadeuszu” i „Syzyfowych pracach”.

Przygotuj się do sprawdzianu. Przeczytaj swoje notatki o „Panu Tadeuszu” i „Syzyfowych pracach”, powtórz wiadomości o przemówieniu.

Możesz przeczytać streszczenia utworów, by przypomnieć sobie ich treść:

https://www.bryk.pl/lektury/stefan-zeromski/syzyfowe-prace.streszczenie-szczegolowe

https://www.bryk.pl/lektury/adam-mickiewicz/pan-tadeusz.streszczenie-szczegolowe

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Zapoznanie się z zasadami oraz regulaminu gry w piłkę ręczną. Wiedza z tego zakresu będzie podlegać ocenie.

Cel. Poznanie oraz utrwalenie wiedzy na temat zasad gier w danej dyscyplinie. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.30

MATEMATYKA

Lekcja on-line na Messengerze godz. 14.00

Temat: Jak rozwiązywać zadania – ćwiczenia. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji utrwalisz wiadomości dotyczące sposobów rozwiązywania zadań tekstowych: metoda prób i błędów, równanie, przez analizę, rysunek i obliczenia.

 1. Wspólnie wykonamy Zad. 10-19 str. 262, 263 podręcznik.
 2. Praca domowa Zad. 17 – 20 str. 95, 96 Zeszyt Ćwiczeń (zdjęcia rozwiązanych zadań do oceny prześlij na Messengera lub maila edypawlik@gmail.com )

Dla sprawdzenia swojej wiedzy wykonaj zadania na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Cele lekcji:

– przygotujesz się do egzaminu ósmoklasisty, wykonując zadania z arkusza.

Uzupełnij arkusz, zdjęcia wykonanych ćwiczeń prześlij mi poprzez aplikację Messenger do wtorku 28 kwietnia.

Arkusz: https://drive.google.com/file/d/1Ph0db2DwYR_m8zXlfV2LG8j-lvKxEGhm/view?usp=sharing

Nagranie:https://drive.google.com/file/d/1_woUOu2ogDdazkKPH5HVJccYrw-dp-8Y/view?usp=sharing


CZWARTEK


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Piłka ręczna – chwyty oraz podania piłki.

Cel. Współdziałanie w grupie oraz podporządkowanie się określonym regułom gier.

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina – 10.40

GEOGRAFIA

Lekcja on-line w czwartek o godzinie 12:00

Temat: Stany Zjednoczone – potęga gospodarcza świata

Cele lekcji: Poznasz cechy gospodarki tego kraju oraz przyczyny i skalę zjawiska marnowania żywności.

Proszę przeczytać temat z podręcznika ze stron 140-147 oraz zapoznaj się materiałami zamieszczonymi pod linkami:

Filmowe ciekawostki o USA:

Dla głodnych wiedzy:

Praca domowa:  Odpowiedź pisemnie w zeszycie na ćwiczenie 3 ze strony 145 ujmując odpowiedzi w 10 powodów. Termin nadsyłania prac upływa 29 kwietnia.

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

HISTORIA

Temat: Pisemne sprawdzenie wiadomości.

Cel lekcji: sprawdzenie wiadomości z V rozdziału ,,Upadek komunizmu”.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenia 1-10 str. 232 (należy przesłać do 23 kwietnia).

Dotyczy historii i wos-u:wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.

JĘZYK POLSKI

Temat: Co wpływa na życiowe wybory człowieka?

Cele lekcji:

 • dokonasz analizy i  interpretacji dzieła sztuki,
 • wskażesz obecne na muralu symbole i omówisz ich znaczenie.

Przyjrzyj się zdjęciu muralu zamieszczonym na stronie 221 podręcznika. Dokonaj jego analizy, wykonując w zeszycie ćwiczenie 1, 3 i 4.

Wymień dwa symbole występujące na obrazie i krótko omów ich znaczenie.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WOS

Temat: Główne organy Unii Europejskiej.

Cel lekcji: poznajemy główne ograny Unii Europejskiej, ich skład oraz zadania.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 7,9 str. 179.

Dotyczy historii i wos-u:wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik , ćwiczeniówkę,  zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina  10:00

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5 – słownictwo.

Cele lekcji:

 • powtórzysz i utrwalisz słownictwo związane  z rodziną, opisywaniem wyglądu oraz czasowniki frazowe,
 • udoskonalisz umiejętność czytania i wypowiadania się.

Wspólnie wykonamy ćwiczenia ze strony 64 ćwiczeniówki.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: W sklepie odzieżowym.

Cel lekcji: Uczniowie utrwalają zastosowanie zaimka pytającego welche oraz zaimka wskazującego diese.

1. Czytamy i tłumaczymy dialog (zadanie 1 strona 107 książka).

2. Wykonujemy ćwiczenie 1 strona 77 w ćwiczeniówce

Praca domowa:

 • Wykonaj zadanie 2 ze strony 77 w zeszycie ćwiczeń.
 • Naucz się czytać dialog z książki.

Lekcja na komunikatorze Messenger

Kontakt przez grupę na Messengerze  lub mail edyta.niemiecki@gmail.com


PIĄTEK


WDŻ

Obejrzyj film

https://aids.gov.pl/publikacje/201/

Pozostałe polecenia wraz załącznikami znajdziesz przy przedmiocie WDŻ po zalogowaniu się do edziennika.

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

JĘZYK POLSKI

Lekcja online. Przygotuj kartkę i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina 9:00

Temat: Sprawdzian z rozdziału 5.

– sprawdzisz e jakim stopniu opanowałaś/eś wiadomości z rozdziału 5.

Na początku lekcji otrzymacie zadania do wykonania. Po rozwiązaniu testu od razu prześlecie mi zdjęcia wykonanej przez siebie pracy.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

MATEMATYKA

Lekcja on-line na Messengerze godz. 13.00

Temat: Co to jest liczba pi i jak obliczamy długość okręgu. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji dowiesz się co to jest liczba pi i jak ją oznaczamy, co to jest długość okręgu i jak go obliczyć oraz jak obliczać promień lub średnicę mając długość okręgu.

 1. Wspólnie wykonamy Zad. 1 poziom A, B, C, D z każdego poziomu podpunkty a), b), c), zad. 2, 3 str. 268 podręcznik.
 2. Praca domowa Zad. 1, 2, 3 str. 102 Zeszyt Ćwiczeń.

Dla sprawdzenia swojej wiedzy wykonaj zadania na learningapps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Piłka ręczna – poruszanie się po boisku kozłując piłkę oraz omówienie zasad gry.

Cel. Ćwiczenia doskonalenie orientacji przestrzennej oraz utrwalenie wiedzy na temat zasad gry. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina –  11.30

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik , zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina 11:00

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5- gramatyka

Cele lekcji:

 • powtórzysz i utrwalisz wiadomości o czasach teraźniejszych Present Simple oraz Present Continuous,
 • utrwalisz wiadomości o rzeczownikach  policzalnych i niepoliczalnych.

Wspólnie wykonamy ćwiczenia na stornie 65 ćwiczeniówki.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

INFORMATYKA

Temat: Wprowadzenie do znaczników języka HTML. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji dowiesz się jakie są narzędzia do tworzenia strony internetowej, jakie są ogólne zasady projektowania stron internetowych oraz jak wygląda ułożenie znaczników w podstawowej strukturze strony

 1. Przeczytaj temat str. 186 – 189, podręcznik.
 2. Zapisz w zeszycie co to jest znacznik języka HTML, oraz jak wygląda ułożenie znaczników w podstawowej strukturze strony.
 3. Wykonaj ćw. 1 str. 188

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.