ZADANIA DLA KLASY VIII (24-29 maja)

PONIEDZIAŁEK


HISTORIA

Temat: Podsumowanie wiadomości z rozdziału VI.

Cel lekcji: utrwalenie wiadomości z rozdziału VI ,, Polska i świat w nowej epoce”.

Przeczytaj z podręcznika podsumowanie rozdziału VI str. 266-267.

Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie. W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

CHEMIA

Temat lekcji: Białka- budowa i rodzaje białek.

Cele lekcji: Wyjaśnienie pojęcia białka, określenie składu pierwiastkowego białek, przedstawienie składu pierwiastkowego białek.

1. Co to są białka?
2. Skład pierwiastkowy białek.
3. Rodzaje białek.

RELIGIA

Temat 48 – Być człowiekiem modlitwy. Przykłady osób żyjących modlitwą.
Cele:
– Poznasz osoby święte, które żyły modlitwą.
– Będziesz pogłębiał relację z Bogiem przez codzienną modlitwę.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Uzupełnij tabelę:

Trudności, które odciągają nas od modlitwy Sposoby przezwyciężania
– brak czasu

– brak systematyczności

– odkładanie na późniejszą porę

– rozproszenie

– brak skupienia

– brak ciszy

– wmawianie sobie, że jest to dla mnie zbyt trudne

– lenistwo

Wklej fotografię osoby, która w swoim życiu kierowała się modlitwą.

Lekcja na platformie TEAMS godz. 9:40

MATEMATYKA

Temat: Jak stosować regułę mnożenia? (zapisz w zeszycie)

Cele: Na tej lekcji dowiesz się kiedy stosować regułę dodawania a kiedy regułę mnożenia.

 1. Wspólnie wykonamy Zad. 1, 2, 3, 4 str. 315, 316podręcznik.
 2. Praca domowa Ćw. 1, 2, 3 str. 120 Zeszyt Ćwiczeń.

Lekcja on-line na Messengerze godz. 10.30

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

FIZYKA

WOS

Temat: Podsumowanie wiadomości z rozdziału VI.

Cel lekcji: utrwalenie wiadomości z rozdziału VI ,,Sprawy międzynarodowe”.

Przeczytaj z podręcznika podsumowanie rozdziału VI str. 196.

Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie. W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

EDB

KOŁO MATEMATYCZNE

Konsultacje godz. 14.00


WTOREK


BIOLOGIA

Temat:Czynniki kształtujące różnorodność biologiczną.
Celem lekcji jest poznanie czynników kształtujących różnorodność biologiczną.

Korzystając z tekstu na str.140-142 odpowiedz w zeszycie na pytania:
1.Wymień procesy kształtujące różnorodność biologiczną.
2.Wymień nagłe zjawiska prowadzące do wymarcia gatunków.

Spotkanie na platformie-wtorek o 14.00

MATEMATYKA

26.05.2020  (wtorek)

Temat: Zastosowanie reguły mnożenia. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji udoskonalisz umiejętność zastosowania reguły dodawania i reguły mnożenia podczas rozwiązywania zadań.

 1. Wspólnie wykonamy Zad. 6, 7, 8, 9 str. 316 podręcznik.
 2. Praca domowa Ćw. 4, 5, 6, 7 str. 121 – 123 Zeszyt Ćwiczeń. (Zdjęcia rozwiązanych ćwiczeń 1 – 7 str. 120 – 123 Zeszyt Ćwiczeń na adres edypawlik@gmail.com)

Lekcja on-line na Messengerze godz. 8.50

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj ćwiczeniówkę i  długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy. Godzina 9:40

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału „Jedzenie”.

Cele lekcji:

 • powtórzysz i utrwalisz wiadomości z rozdziału 6.

W trakcie lekcji wykonacie ćwiczenia leksykalne i gramatyczne ze stron 74-75 w ćwiczeniówce.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Skłony w różnym kierunku, z różnym ułożeniem rąk oraz nóg.

Cel. Przygotowanie do samodzielnych zachowań utylitarnych. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.50 

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Co oglądasz najchętniej?

Cel lekcji: Poznajemy nazwy programów telewizyjnych oraz potrafimy zastosować stronę bierną w wypowiedziach.

1. Słuchamy nowych wyrażeń (zad. 1 str. 124 książka) a następnie uzupełniamy ćwiczenie 2 w zeszycie ćwiczeń.

2. Poznajemy stronę bierną (książka strona 135) a następnie uzupełniamy zadanie 3 z książki (str. 124)

3. Uzupełniamy ćwiczenie 3 strona 92 w ćwiczeniówce.

Praca domowa: Ćwiczenie 4 strona 92 w ćwiczeniówce

Lekcja zdalna wtorek

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy. Godzina 13:20

Temat: Słowotwórstwo – powtórzenie wiadomości.

Cele lekcji:

 • powtórzysz i utrwalisz wiadomości o tworzeniu i budowie wyrazów.

Przypomnicie sobie czym jest wyraz podstawowy i pochodny. Powtórzycie wiadomości o typach formantów i kategoriach słowotwórczych. Wykonacie ćwiczenia z zakresu słowotwórstwa.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl


ŚRODA


RELIGIA

Temat 49 – Dążenie do niezależności. Wychowanie i samowychowanie.
Cele:
– Potrafisz wyjaśnić czemu służy wychowanie, do czego zmierza, kto uczestniczy w tym procesie i kto nim kieruje.
– Będziesz stawiał sobie konkretne wymagania.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Zwróć uwagę na Dekalog pogody ducha św. Jana XXIII.
Napisz własny dekalog pogody ducha. (10 przykazań)

Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

CHEMIA

Temat lekcji: Białka- właściwości.

Cele lekcji: omówienie właściwości białek, omówienie znaczenia białek dla organizmu.

1. Wykrywanie białek.
2.Wpływ różnych substancji na strukturę białek.
3. Znaczenie białek dla organizmu.

FIZYKA

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy. Godzina 10:30

Temat: Rodzina, ach rodzina… O pokrewieństwie słów.

Cele lekcji:

 • powtórzysz wiadomości o rodzinie wyrazów

Na początku lekcji przypomnicie sobie, czym są rodzina wyrazów, złożenia i zrosty,

Utrwalicie zasady pisowni przymiotników złożonych.

Wykonacie ćwiczenia ortograficzne i językowe.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Szybkie zmiany pozycji w różnych ustawieniach – gimnastyka.

Cel. Praca nad własna sylwetką ciała.

 Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.10 

MATEMATYKA

Temat: Obliczanie prawdopodobieństwa. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji nauczysz się jak obliczać prawdopodobieństwo nieco bardziej skomplikowanych zdarzeń.

 1. Wspólnie wykonamy Zad. 1, 2, 3, 4, 5 str. 321 podręcznik.
 2. Praca domowa Ćw. 1, 2 str. 124 Zeszyt Ćwiczeń.

Lekcja on-line na Messengerze godz. 12.30

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

KOŁO JĘZYKA  ANGIELSKIEGO


CZWARTEK


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Ćwiczenia zwinnościowo – gibkościowe, podskoki oraz przewroty.

Cel. Praca nad własną sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina – 07.40

GEOGRAFIA

Lekcja on-line w czwartek godzina 8:50 – 9:20

Temat:  Sprawdzian wiadomości i umiejętności  z działu „Poznajmy krajobraz najbliższej okolicy”

Cele lekcji: Badanie stopnia opanowania treści nauczania ujętych w podstawie programowej.

Proszę przygotować się do ustnego sprawdzianu z zakresu materiału z podręcznika ze stron 152 – 167. W ramach utrwalenia wiadomości proszę przeczytać podsumowanie  i wykonać zadania z podręcznika ze strony 168. POWODZENIA!

Sprawdzian odbędzie się dnia 28 maja przez Messenngera.

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

HISTORIA

Temat: Pisemne sprawdzenie wiadomości.

Cel lekcji: sprawdzenie wiadomości z rozdziału VI ,,Polska i świat w nowej epoce”.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenia 1-12 str. 268 (należy przesłać do 28 maja).

Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie. W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy. Godzina 10:30

Temat: Podsumowanie rozdziału „Życiowe wybory”.

 Cele lekcji:

 • omówisz problematykę utworów, które pojawiły się w rozdziale 6,
 • utrwalisz wiedzę z zakresu fonetyki i słowotwórstwa.

W trakcie lekcji porozmawiamy na temat przeczytanych przez Was tekstów z rozdziału 6 oraz omawianych w rozdziale zagadnień fonetycznych i językowych.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WOS

Temat: Pisemne sprawdzenie wiadomości.

Cel lekcji: sprawdzenie wiadomości z rozdziału VI ,,Sprawy międzynarodowe”.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenia 1-12 str. 197 (należy przesłać do 28 maja).

Wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie. W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy. Godzina  12:30

Temat: Podmorskie miasta. Praca z tekstem.

Cele lekcji:

 • udoskonalisz sprawność czytania i wypowiadania się w języku angielskim,
 • poznasz ciekawostki dotyczące australijskiej rafy koralowej.

Na lekcji przeczytacie tekst o rafie koralowej w Australii. Wytłumaczę nieznane słownictwo, a następnie porozmawiamy na temat tekstu.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Gdzie oni pracują?

Cel lekcji: Poznajemy nazwy miejsc pracy oraz potrafimy tworzyć zdania warunkowe rzeczywiste

1. Zapisujemy nazwy miejsc pracy i je tłumaczymy, następnie uzupełniamy zdania w zadaniu 1 strona 125 w książce.

2. Poznajemy szyk zdania po spójniku wenn (strona 135 książka) a następnie tłumaczymy zdania z zadania 2 strona 125 w książce.

3. Łączymy zdania ze spójnikiem wenn- zadanie 3 strona 125 książka.

Praca domowa: Ćwiczenie 2 i 3 strona 93 w zeszycie ćwiczeń, dla chętnych jeszcze ćwiczenie 4

Lekcja zdalna czwartek


PIĄTEK


WDŻ

Lekcja na platformie Taems o godz. 8.00

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Messenger)

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez Messenger. Przygotuj podręcznik, ćwiczeniówkę i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy. Godzina 8:50

Temat: W ogrodzie życia.

Cele lekcji:

– dokonasz analizy i interpretacji wiersza „Wiosna w Milanówku” Jarosława Marka Rymkiewicza,

Zapoznacie się z biogramem poety. Odczytacie wiersz ze strony 264 podręcznika, dokonacie jego analizy i interpretacji.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

MATEMATYKA

Temat: Obliczanie prawdopodobieństwa – zadania. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji utrwalisz umiejętność obliczania prawdopodobieństwa.

 1. Wspólnie wykonamy Zad. 6, 7, 8, 9 str. 321, 322 podręcznik.
 2. Praca domowa Ćw. 3, 4 str. 125 Zeszyt Ćwiczeń.(Zdjęcia rozwiązanych ćwiczeń 1- 4 str. 124, 125 proszę przesłać na adres edypawlik@gmail.com)

Lekcja on-line na Messengerze godz. 10.30

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Wieloskoki na zmiennym podłożu – gimnastyka podstawowa.

Cel. Praca nad własna sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina – 11.50 

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line przez aplikację Trams. Przygotuj podręcznik,  zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy. Godzina 12:30

Temat: Sprawdzian wiadomości z rozdziału „Jedzenie”.

Cele lekcji:

 • sprawdzisz w jaki stopniu opanowałeś/aś wiadomości z rozdziału jedzenie.

Na początku lekcji otrzymacie link do testu. Po wykonaniu zadań prześlecie mi ich zdjęcia na e-mail.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

INFORMATYKA

Temat: Tworzymy projekt internetowy. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji powtórzysz i uporządkujesz wiadomości na temat tworzenia strony internetowej poprzez wykonanie projektu.

 1. Przeczytaj str. 210, 211 podręcznik.
 2. Wykonaj projekt, wybierając jeden z tematów zamieszczonych na stronie 211 w podręczniku. Gotowy projekt prześlij na adres edypawlik@gmail.com)

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.