ZADANIA DLA KLASY VIII (4-8 maja)

PONIEDZIAŁEK


HISTORIA

Temat: Konflikty na świecie po 1989 roku.

Cel lekcji: poznajemy konflikty na świecie po 1989 r.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 3 str. 247.

Proszę o zapoznanie się z filmem zamieszczonym pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=PR1cRDEiXKk

Dotyczy historii i wos-u: wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

CHEMIA

Temat lekcji: Aminokwasy.

Cele lekcji: uczeń poznaje pojęcia: aminokwasy, grupa aminowa, wiązanie peptydowe; poznaje budowę i właściwości aminokwasów; zapisuje reakcję aminokwasów.

Ten temat należy opracować zgodnie z punktami:
1. Co to są aminokwasy?
2. Właściwości aminokwasów (właściwości kwasu aminooctowego- glicyny).
3. Reakcja łączenia się aminokwasów(wiązanie peptydowe).
Rozwiąż zad.3 i 4 str.185

RELIGIA

Temat 43- Inkwizycja – prawda, pamięć i przebaczenie w Kościele.
Cele:
– Przypomnisz o przyczynach i skutkach inkwizycji.
– Będziesz wyrażał postawę akceptacji i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Zadanie:
Wpisz temat do zeszytu.
Przeczytaj jego treść.
W zeszycie wyjaśnij pojęcia: herezja, heretyk, inkwizycja.
Na podstawie tekstu z podręcznika (homilia Jana Pawła II z 12.03.2000r.) dokończ zdania:
1. Jako chrześcijanie dzisiaj ponosimy odpowiedzialność…………………………….
2. Podobnie jak przebaczyły ofiary tych niesprawiedliwości………………………….
3. Wyznając nasze winy, jednocześnie………………………………………………….
4. Z przyjęciem przebaczenia Bożego………………………………………………….

Lekcja na platformie TEAMS- godz. 9:30. Zapraszam.

MATEMATYKA

Lekcja on-line na Messengerze godz. 10.00

Temat: Długość okręgu i pole koła – zadania. (zapisz w zeszycie)

Cele: Na tej lekcji udoskonalisz umiejętność obliczania pola koła i długości okręgu wykonując zadania tekstowe.

 1. Wspólnie wykonamy Zad. 1, 2, 3, 4 str. 281 podręcznik.
 2. Praca domowa Ćw. 1, 2, 3 str. 106, 107 Zeszyt Ćwiczeń.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

FIZYKA

Temat: Obrazy w zwierciadłach (cd)

Cel: utrwalenie umiejętności analizowania i konstruowania obrazu w zwierciadłach.

Karta pracy

WOS

Temat: Europejski rynek wewnętrzny.

Cel lekcji: poznajemy zasady działania rynku wewnętrznego na obszarze Unii Europejskiej.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 3,4 str. 183.

Proszę o zapoznanie się z filmem zamieszczonym pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=YLsEyEPDpBg

Dotyczy historii i wos-u: wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

EDB

KOŁO MATEMATYCZNE

Temat: Rozwiązujemy zadania z arkusza – Nowa Era.

Cel: Na tej lekcji powtórzysz wiadomości z matematyki ze szkoły podstawowej poprzez rozwiązanie przykładowego arkusza.

Proszę o rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego zamieszczonego na grupowym Messengerze oraz przesłanie zdjęć.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.


WTOREK


BIOLOGIA

Temat: Powtórzenie wiadomości o ekosystemie

Celem lekcji jest utrwalenie wiadomości o strukturze i funkcjonowaniu ekosystemu.

Przeczytaj tekst podsumowania zawarty na str.131-132 a następnie wykonaj samodzielnie fragment testu ze str.134.Przygotuj się do ustnej odpowiedzi o funkcjonowaniu ekosystemu(tematy ze str.116-128),która odbędzie się 12.05 na platformie.

MATEMATYKA

Lekcja on-line na Messengerze godz. 10.00

Temat: Więcej zadań z długością okręgu i polem koła. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji udoskonalisz umiejętność obliczania pola koła i długości okręgu wykonując zadania tekstowe.

 1. Wspólnie wykonamy Zad. 6, 7, 8 str. 281, 282 podręcznik.
 2. Praca domowa Ćw. 4, 5 str. 107, 108 Zeszyt Ćwiczeń

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina 13.00

Temat: Jedzenie – ćwiczenia leksykalne.

Cele lekcji:

 • powtórzysz nazwy produktów spożywczych,
 • uzupełnisz piramidę żywieniową,
 • poznasz historię powstania hamburgera.

Na początku lekcji powtórzycie nazwy znanych Wam produktów spożywczych. Następnie zapoznacie się z piramidą żywieniową i uzupełnicie nazwy widocznych na niej produktów spożywczych (ćwiczenie B na stronie 90)

Przeczytacie tekst o historii powstania hamburgera, uzupełnicie obecne w nim luki, a następnie odpowiecie na pytania dotyczące testu.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Piłka nożna – doskonalenie prowadzenia piłki podeszwą.

Cel. Wykorzystywanie w grach i zabawach elementów techniki w piłce nożnej. Podporządkowanie się określonym regułom gry. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.00 

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Zdania z weil (ponieważ) oraz ob. (czy), dass (że).

Cel lekcji: Uczniowie poznają konstrukcje zdań po spójnikach weil, ob, dass

1. Zapoznajemy się w książce z regułką gramatyczną na stronie 117.
2. Uzupełniamy ustnie oraz tłumaczymy zdania z ćwiczenia 2 strona 109 w książce
3. Uzupełniamy zadanie 3 ze strony 109 w książce.

Praca domowa
1. Wykonać ćwiczenie 3 i 4 strona 79 w zeszycie ćwiczeń.

Lekcja na komunikatorze Messenger
Kontakt przez grupę na Messengerze, edziennik lub mail edyta.niemiecki@gmail.com

JĘZYK POLSKI

Temat: Zrozumieć rodziców, czyli o trudnych wyborach naszych bliskich.

Cele lekcji:

 • dokonasz analizy tekstu literackiego,
 • omówisz sytuację, w której znalazła się główna bohaterka utworu.

Przeczytaj fragment powieści „Pozłacana rybka”, który zaczyna się na stronie  235 podręcznika. Wykonaj pisemnie ćwiczenia 1, 3 i 4 ze strony 237 – sformułuj zwięzłe odpowiedzi na postawione w ćwiczeniach pytania.

Wyślij mi zdjęcia wykonanych ćwiczeń.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl


ŚRODA


RELIGIA

Temat 44 – Reformacja i reforma katolicka. Sobór Trydencki.

Cele:
– Poznasz założenia reformy Kościoła w XVI w.
– Będziesz się modlił o jedność chrześcijan.

Zadanie:
Wpisz temat do zeszytu.
Przeczytaj jego treść.
Wyjaśnij pojęcie: reformacja, luteranizm, kalwinizm.
Na kartce A-4 opracuj kartkę świąteczną na uroczystość Zesłania Ducha św. dla misjonarzy katolickich i protestanckich (luterańskich).

Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

CHEMIA

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości- Pochodne węglowodorów.

Cele lekcji: utrwalenie, usystematyzowanie i powtórzenie wiadomości o pochodnych węglowodorowych.

Należy przeanalizować posumowanie ze str. 186,187 i rozwiązać zadania ze str.188.

FIZYKA

Temat: Obrazy tworzone w zwierciadłach sferycznych.

Cel: nabycie umiejętności analizowania i konstruowania obrazu w zwierciadłach sferycznych.

Karta pracy

JĘZYK POLSKI

Lekcja online. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina 12:00

Temat: Życiowe wybory.

Cele lekcji:

 • dowiesz się kim jest Paulo Coelho.
 • odczytasz fragment powieści „Alchemik”.

Na początku lekcji przeczytamy biogram Paula Coelho. Następnie wykonamy  ćwiczenie „Na rozgrzewkę”. Odczytacie fragment „Alchemika” zamieszczony na stronach 238-241.

Wyjaśnicie znaczenie pojawiających się w tekście pojęć: największe kłamstwo świata, Własna Legenda, Dusza Wszechświata.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Zasady oraz regulaminy gry w piłkę nożną – utrwalenie.

Cel. Poznanie oraz utrwalenie wiedzy na temat zasad gier w danej dyscyplinie.

 Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.00 

MATEMATYKA

Lekcja on-line na Messengerze godz. 14.00

Temat: Długość okręgu i pole koła – ćwiczenia. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji utrwalisz i uporządkujesz wiadomości dotyczące obliczania pola koła i długości okręgu.

 1. Wspólnie wykonamy Zad. 9, 10, 12 str. 282 podręcznik.
 2. Praca domowa Ćw. 6, 7 str. 108, 109 Zeszyt Ćwiczeń (zdjęcia rozwiązanych ćwiczeń 1 – 7 str. 106 – 109 Zeszyt Ćwiczeń do oceny prześlij na Messengera lub maila edypawlik@gmail.com )

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

KOŁO JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

Cele lekcji:

 • przygotujesz się do egzaminu ósmoklasisty, wykonując zadania z arkusza.

Uzupełnij arkusz, zdjęcia wykonanych ćwiczeń prześlij mi poprzez aplikację Messenger do środy 6 maja.

Arkusz:

https://drive.google.com/file/d/1n32X0qLDBnVKDlAddyTNxD_iiIkBshir/view?usp=sharing

Nagranie:

https://drive.google.com/file/d/10Sg402eFttat9goYGaby5bUhWNYLBUo-/view?usp=sharing


CZWARTEK


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Gimnastyka podstawowa – układy gimnastyczne wg inwencji nauczyciela.

Cel. Praca nad własna sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina – 09.30

GEOGRAFIA

Lekcja on-line w czwartek o godzinie 12:00

Temat: Sprawdzian wiadomości i umiejętności z działu „Ameryka Północna i Ameryka Południowa”

Cele lekcji: Badanie stopnia opanowania treści nauczania ujętych w podstawie programowej.

Proszę przygotować się do ustnego sprawdzianu z zakresu materiału z podręcznika ze stron 104 – 148.

W ramach treningu przed sprawdzianem wykonajcie sami dla siebie  zadania „”Sprawdź się” z podręcznika ze stron 149 – 150. POWODZENIA!

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

HISTORIA

Temat: Polska w latach 90. XX wieku.

Cel lekcji: poznajemy przemiany polityczne i reformy gospodarcze w Polsce po 1989 roku.

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 1,2 str. 252.

Proszę o zapoznanie się z filmem zamieszczonym pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=vIhwCLjH-qI

Dotyczy historii i wos-u:wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

JĘZYK POLSKI

Lekcja online. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina 10:00

Temat: Pasterz, który żył w zgodzie z sobą. „Alchemik” Paulo Coelho powieścią o wewnętrznej wolności.

Cele lekcji:

 • dokonasz analizy „Alchemika”,
 • przypomnisz obie cechy przypowieści,
 • wskażesz cech człowieka, który żyje zgodnie z Własną Legendą.

Na początku lekcji przypomnicie sobie cechy przypowieści, a następnie odpowiecie na pytanie „Czy „Alchemika” można nazwać przypowieścią?”

Dokonacie analizy zamieszczonego w podręczniku fragmentu, odpowiadając na pytania zawarte pod tekstem.

Wspólnie stworzymy katalog cech człowieka, który żyje zgodnie z Własną Legendą.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WOS

Temat: Problemy współczesnego świata.

Cel lekcji: poznajemy zależności między krajami bogatymi a biednymi oraz ich położenie. 

Wykonaj w zeszycie z podręcznika ćwiczenie 2 str. 188.

Proszę o zapoznanie się z filmem zamieszczonym pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=yC8EvcxeBHg

Dotyczy historii i wos-u: wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina  9:00

Temat: Utrwalamy wiadomości o czasach przeszłych Past Simple i Past Continuous.

Cele lekcji:

 • powtórzysz i utrwalisz widomości o czasach przeszłych Past Simple i Past Continuous.
 • udoskonalisz umiejętność czytania i mówienia.

Na początku lekcji powtórzysz wiadomości o czasach przeszłych, przypomnisz sobie ich budowę oraz zasady stosowania.

Wykonamy ćwiczenie E na stornie 91 podręcznika – przeczytacie tekst dotyczący pizzy i uzupełnicie występujące w nim luki.

Na końcu lekcji każdy opowie po angielsku o tym, co robił w weekend.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Shopping in Berlin.

Cel lekcji: Uczniowie rozszerzają wiedzę o Berlinie

1. Czytamy i tłumaczymy tekst(zadanie 1 strona 110 książka).
2. Uczniowie poprawiają ustnie zdania pod tekstem (zadanie 1 strona 110 książka)
3. Uzupełniamy i piszemy w zeszycie zdania z zadania 2 strona 110 książka.
4. Dopasowujemy niemieckie odpowiedniki do angielskich nazw- ćwiczenie 2 strona 80 w ćwiczeniówce

Praca domowa
1. Uzupełnić ćwiczenie 1 strona 80 w zeszycie ćwiczeń.
2. Przypomnieć materiał z działu 5 -Świat mody.

Lekcja na komunikatorze Messenger
Kontakt przez grupę na Messengerze lub mail edyta.niemiecki@gmail.com


PIĄTEK


WDŻ

Polecenia wraz załącznikami znajdziesz przy przedmiocie WDŻ po zalogowaniu się do edziennika.

Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

JĘZYK POLSKI

Lekcja online. Przygotuj kartkę i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina 9:00

Temat: Poprawa sprawdzianu z rozdziału 5.

Cele lekcji:

 • podejmiesz próbę poprawy sprawdzianu z rozdziału 5.
 • przypomnisz sobie treść „Świtezianki” Adama Mickiewicza.

Osoby, które zadeklarowały chęć poprawy sprawdzianu, otrzymają arkusz z testem na początku zajęć.

Pozostałe osoby proszę, żeby w ramach powtórki przed egzaminem ósmoklasisty przypomniały sobie treść „Świtezianki” A. Mickiewicza, oglądając filmową adaptację utworu oraz jego omówienie:

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

MATEMATYKA

Lekcja on-line na Messengerze godz. 13.00

Temat: Oś symetrii i środek symetrii. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji przypomnisz sobie i uzupełnisz wiadomości dotycząc osi symetrii i środka symetrii.

 1. Wspólnie wykonamy Zad. 1 – 6 str. 290 podręcznik.
 2. Praca domowa Ćw. 1, 2, 3 str. 110 Zeszyt Ćwiczeń.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Gimnastyka podstawowa – układy gimnastyczne wg inwencji ucznia.

Cel. Praca nad własna sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina – 11.00 

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik , zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.

Godzina 11:00

Temat: Liczebniki, ceny, daty. Ćwiczenia rozwijające sprawność słuchania.

Cele lekcji:

 • rozwiniesz sprawność czytania,
 • przypomnisz sobie, jak podawać cenę i datę.

Na początku lekcji przypomnicie sobie, jak prawidłowo czytać wysokie liczby, daty i ceny.

Wykonamy ćwiczenia na stronie 92. Waszym zadaniem będzie wysłuchanie nagrań i udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące ich treści.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

INFORMATYKA

Temat: Tworzymy własną stronę internetową. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji dowiesz się jak stworzyć stronę internetową a także jak formatuje się tekst na stronie, dodaje tabelę, hiperłącze oraz grafikę.

 1. Przeczytaj temat str. 189 – 195, podręcznik.
 2. Spróbuj wykonać podobną stronę internetową jak na rys. 2 str. 194, pomocny będzie rys. 3 na str. 195.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.