ZADANIA DLA KLASY VIII NA DNI 22-26 czerwca


PONIEDZIAŁEK


HISTORIA

Temat: Podsumowanie i powtórzenie wiadomości z klasy VIII.

Cel lekcji: powtarzamy wiadomości z klasy VIII.

CHEMIA

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości- Substancje o znaczeniu biologicznym.
Cele lekcji: Utrwalenie i powtórzenie wiadomości o tłuszczach, białkach i cukrach.

RELIGIA

Temat 54 – Moje obowiązki, które mnie rozwijają.
Cele:
– Poznasz znaczenie pracowitości w rozwoju człowieka i osiąganiu zamierzonych celów.
– Będziesz kształtował postawę pracowitości.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Napisz, jak rozumiesz sentencję: „Co ważniejsze dla sukcesu: talent czy pracowitość?
A co ważniejsze w rowerze: przednie czy tylne koło?” (G. B. Shaw).
Prace można przesłać na maila: biedor@op.pl

MATEMATYKA

Temat: Powtórzenie wiadomości – własności kątów. (zapisz w zeszycie)

Cele: Na tej lekcji powtórzysz wiadomości dotyczące własności kątów.

Rozwiąż zadania z dzisiejszego tematu na LearningApps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

FIZYKA

WOS

Temat: Podsumowanie i powtórzenie wiadomości z klasy VIII.

Cel lekcji: powtarzamy wiadomości z klasy VIII.

EDB

KOŁO MATEMATYCZNE

Temat: Ciekawa matematyka.

Cel: Na tej lekcji poznasz ciekawostki matematyczne związane z obrazem Mona Lisa.

Wejdź na stronę podaną poniżej przeczytaj i obejrzyj filmik na pewno Cię zainteresuje.

http://ciekawamatematyka.pl/uncategorized/865/


WTOREK


BIOLOGIA

TEMAT: Sposoby ochrony przyrody.
Celem lekcji jest poznanie form ochrony przyrody

Na podstawie tekstu ze str.157-168 zapoznaj się ze sposobami ochrony przyrody w Polsce a następnie odpowiedz na pytanie 1,3 i 4 ze str.168

MATEMATYKA

Temat: Powtórzenie wiadomości – nierówność trójkąta. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji powtórzysz wiadomości dotyczące nierówności trójkąta.

Rozwiąż zadania z dzisiejszego tematu na LearningApps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 9:40

Temat: Psy w świecie ludzi. Praca z tekstem.
Cele lekcji:
– przeczytasz tekst o historii psów w świecie ludzi i popularnych psich zawodach,
– udoskonalisz umiejętność czytania i wypowiadania się w języku angielskim.

Przeczytacie tekst „Dogs in a human world” ze strony 118 podręcznika. Wytłumaczycie nieznane słownictwo posługując się słownikiem internetowym. Będziecie odpowiadać na pytania dotyczące przeczytanego tekstu.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Skoki w formie zabaw i gier – indywidualne.

Cel. Przygotowanie do samodzielnych zachowań utylitarnych. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.50

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
Cel lekcji: Utrwalenie poznanych wiadomości

Wykonujemy zadania utrwalające z zeszytu ćwiczeń ze strony 98 i 99

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 13:20

Temat: Uczymy się na błędach.
Cele lekcji:
– dowiesz się, czym są błędy językowe i norma językowa,
– poćwiczysz tworzenie poprawnych form gramatycznych wyrazów,
– wskażesz błędy językowe w zdaniach i je poprawisz.

Na początku lekcji zapoznacie się z informacjami dotyczącymi błędów językowych, czytając wiadomości ze strony 295 podręcznika. Wykonacie ćwiczenia językowe polegające na uzupełnieniu zdań poprawna formą wskazanego wyrazu oraz wskazywaniu błędów w zdaniach i ich poprawianiu.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl


ŚRODA


RELIGIA

Temat 55 – Moje zainteresowania – co lubię, kim chcę zostać.
Cele:
– Określisz, kim chcesz zostać i co chcesz robić w dorosłym życiu.
– Podejmiesz realizację swojego życiowego projektu.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Napisz w zeszycie modlitwę o umiejętne rozwijanie swoich zainteresowań i właściwy wybór zawodu.
Prace można przesłać na maila: biedor@op.pl

CHEMIA

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości- Substancje o znaczeniu biologicznym.
Cele lekcji: Utrwalenie i powtórzenie wiadomości o tłuszczach, białkach i cukrach.

FIZYKA

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez Messenger. Przygotuj zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 10:30

Temat: Podsumowanie wiadomości z rozdziału „Dostrzec piękno”
Cele lekcji:
– podsumujesz wiadomości z rozdziału.

W trakcie lekcji przypomnicie sobie utwory omawiane w rozdziale i opowiecie w jaki sposób zostało w nich przedstawione zagadnienie piękna.
Przypomnicie sobie omawiane zagadnienia językowe.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Wykorzystanie możliwości motorycznych.

Cel. Praca nad własna sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.40 

MATEMATYKA

Temat: Powtórzenie wiadomości – figury przystające.(zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji powtórzysz wiadomości dotyczące figur przystających.

Rozwiąż zadania z dzisiejszego tematu na LearningApps.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

KOŁO JĘZYKA  ANGIELSKIEGO


CZWARTEK


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Ćwiczenia rytmiczne w miejscu i z przemieszczeniem się w inne miejsca.

Cel. Praca nad własną sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa) Godzina – 08.10

GEOGRAFIA

Temat: Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce.

Cele lekcji: Wskażesz najważniejsze zakresy badań prowadzonych na obszarach okołobiegunowych. Poznasz wkład Polaków w badania obszarów okołobiegunowych. Dowiesz się jaki jest status prawny Antarktyki i Antarktyki.

Proszę przeczytać temat z podręcznika ze stron 178 – 184 oraz zapoznaj się materiałami zamieszczonymi pod linkami:

Dla głodnych wiedzy:

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

HISTORIA

Temat: Prelekcja nt. Narodowego Dnia Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 obchodzonego 28 czerwca.

Cel lekcji: poznajemy genezę i znaczenie obchodzonych wydarzeń w Polsce w czerwcu 1956 roku.

Proszę o zapoznanie się z filmami zamieszczonymi pod linkami:

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez Messenger.
Godzina 10:30

Temat: Czas na quiz!
Cele lekcji:
– sprawdzisz w jakim stopniu opanowałeś materiał z całego roku szkolnego,
– rozwiążesz quiz.

W trakcie lekcji będziecie rozwiązywali quiz wiedzy dtyczący przeczytanych lektur i omawianych w ósmej klasie zagadnień językowych, gramatycznych, ortograficznych i kulturowych.

Weźmiecie udział w dyskusji, w której będziecie mogli podzielić się z innymi swoją opinią na temat najciekawszych tekstów, które omawialiście na lekcjach.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WOS

Temat: Wybory prezydenckie w Polsce 2020 okiem nastolatka.

Cel lekcji: poznajemy kandydatów ubiegających się na urząd prezydenta w Polsce oraz ich programy wyborcze.

W związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w Polsce napisz na kogo oddała/oddał byś swój głos w nadchodzących wyborach. Uzasadnij swoją decyzję w kilku zdaniach zapisując ją do zeszytu (wykorzystaj różne źródła informacji). Zrób zdjęcie zeszytu z zawartością zapisanych informacji np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl W razie pytań proszę o kontakt przez Edziennik lub maila: sopris2000@interia.pl

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line przez aplikację Teams. Przygotuj ćwiczeniówkę i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 12:30

Temat: Oglądamy film „Najlepszy przyjaciel człowieka”
Cele lekcji:
– rozwiniesz swój zasób słownictwa,
– udoskonalisz umiejętność słuchania i wypowiadania się w języku angielskim.

Obejrzycie film o pracujących psach. Odpowiecie na pytania dotyczące obejrzanego filmu. Uzupełnicie jego streszczenie, wykorzystując podane słownictwo.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Czytanka „Ferienjobs”
Cel lekcji: Doskonalenie umiejętności rozumienia, tworzenia wypowiedzi.

1. Czytamy i tłumaczymy czytankę ze strony 131 w książce (skan na edzienniku)
2. Odpowiadamy na pytania pod tekstem.
3. Dyskutujemy o pracach wakacyjnych.


PIĄTEK


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO