ZADANIA DLA KLASY VIII NA DNI 8-10 czerwca

PONIEDZIAŁEK


HISTORIA

Temat: Utrwalenie wiadomości z II półrocza.

Cel lekcji: powtarzamy wiadomości z II półrocza.

CHEMIA

Temat lekcji: Sacharydy.
Cele lekcji: wprowadzenie pojęcia sacharyd, badanie składu pierwiastkowego sacharydów, przedstawienie podziału sacharydów.

1. Skład pierwiastkowy sacharydów.
2. Ogólny wzór sacharydów.
3. Rodzaje sacharydów.

RELIGIA

Temat 51 – Za każdym razem widzę siebie inaczej. Przyjmowanie opinii innych o sobie.
Cele;
– Potrafisz wymienić swoje zdolności oraz pozytywne cechy charakteru.
– Z godnością i spokojem przyjmiesz opinie innych na swój temat.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Przygotuj opinię o sobie samym.

Nazwisko i imię
Miejsce urodzenia
Posiadane umiejętności
Zainteresowania
Cechy charakteru
Moja opinia o mnie samym
Opinia koleżanki lub kolegi

Lekcja na platformie TEAMS godz. 9:40-10:10

MATEMATYKA

Temat: Praca klasowa z działu „Rachunek prawdopodobieństwa”. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji poprzez pracę klasową sprawdzisz stopień opanowanych treści ujętych w podstawie programowej.

  1. Zadania z pracy klasowej otrzymacie na początku lekcji online, po rozwiązaniu zadań zdjęcie pracy klasowej przesyłacie na adres: edypawlik@gmail.com

Lekcja on-line na Messengerze godz. 10.30

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

FIZYKA

Temat: Sprawdzian wiadomości „Optyka”

Sprawdzian – indywidualna odpowiedź ustna przy włączonej kamerce.

WOS

Temat: Utrwalenie wiadomości z II półrocza.

Cel lekcji: powtarzamy wiadomości z II półrocza.

EDB

KOŁO MATEMATYCZNE

Konsultacje godz. 14.00


WTOREK


BIOLOGIA

Temat:Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.
Celem lekcji jest zapoznanie się z podziałem zasobów przyrody,określenie w jaki sposób odtwarzają się zasoby odnawialne,zapoznanie się z pojęciem zrównoważonego rozwoju

Na podstawie tekstu ze str.152-156 odpowiedz w zeszycie na pytania:
1.Wyjaśnij pojęcie zasobów przyrody.
2.Jak dzielimy zasoby przyrody?
3.Jak odtwarzają się zasoby odnawialne?
4.Wymień w punktach skutki niewłaściwej eksploatacji zasobów przyrody.
5.Wyjaśnij pojęcie zrównoważonego rozwoju.
6.Wymień w punktach sposoby racjonalnego wykorzystania zasobów.

MATEMATYKA

Temat: Ostatnia prosta przed egzaminem – powtórzenie wiadomości.(zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji powtórzysz wiadomości z matematyki ze szkoły podstawowej poprzez rozwiązanie przykładowych zadań egzaminacyjnych.

1.Wspólnie rozwiążemy kartę pracy przesłaną podczas lekcji.

  1. Praca domowa zadania z karty pracy.

Lekcja on-line na Messengerze godz. 8.50

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line na Messengerze. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 9:40

Temat: Ale góra śmieci! Praca z tekstem
Cele lekcji:
– powtórzysz przyimki,
– przeczytasz artykuł o zanieczyszczeniach,
– dowiesz się czym jest „Great Pacific Garbage Patch”

Na początku lekcji przypomnicie sobie popularne przyimki, ułożycie z nimi zdania.
Przeczytacie artykuł o zanieczyszczeniu środowiska, uzupełnicie tekst właściwymi przyimkami.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Mini gry i zabawy z pomocą różnych przyborów.

Cel. Przygotowanie do samodzielnych zachowań utylitarnych.

 Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.50 

JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Gwiazdy Hollywood pochodzenia niemieckiego.
Cel lekcji:Potrafię opowiedzieć o pochodzeniu wybranych gwiazd Hollywood.

1. Czytamy i tłumaczymy zadanie 1 strona 129 w książce. Następnie poprawiamy zdania z zadania 2 (strona 129) i przepisujemy je do zeszytu.
2. Odpowiadamy ustnie na pytania w zadaniu 3.
3. Opowiadamy co dowiedzieliśmy się o gwiazdach Hollywood.

Praca domowa
Uzupełniamy stronę 97 z ćwiczeniówki

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 13:20

Temat: Sprawdzian z rozdziału „Życiowe wybory”.
Cele lekcji:
– sprawdzisz swoją wiedzę i umiejętności.

Na początku lekcji otrzymacie link do sprawdzianu. Odpowiedzi na pytania zawarte w sprawdzanie zapiszecie w zeszycie do języka polskiego. Po wykonaniu ćwiczeń zróbcie ich zdjęcia i wyślijcie je na e-mail.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl


ŚRODA


RELIGIA

Temat 52 – Kto jest za tym, że nie ma słońca? Normy moralne.
Cele:
– Poznasz obiektywne normy moralne.
– Będziesz respektował obiektywne normy moralne.

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika.
Wyjaśnij pojęcie: normy moralne.
Uzupełnij tabelę.

Przekroczenie norm Co mogą zrobić: młodzi, ich bliscy, koledzy, instytucje, państwo…
narkotyki
eutanazja
agresja
aborcja
związki partnerskie
„róbta, co chceta”
hejt

Prace proszę przesłać: biedor@op.pl

CHEMIA

Temat lekcji: Glukoza i fruktoza- monosacharydy.

Cele lekcji: przedstawienie występowania, właściwości i zastosowania glukozy i fruktozy.

FIZYKA

Temat: Wzory, symbole, jednostki – powtórzenie.

Lekcja – online

JĘZYK POLSKI

Lekcja online przez Messenger. Przygotuj podręcznik, zeszyt i długopis. Zadbaj o wygodne miejsce do pracy.
Godzina 10:30

Temat: Jak napisać list motywacyjny?
Cele lekcji:
– dowiesz się jak napisać list motywacyjny,
– napiszesz list motywacyjny.

Przeczytacie tekst o tym, jak napisać list motywacyjne na stronie 280 podręcznika oraz przykładowy list motywacyjny.
Wspólnie zredagujemy list motywacyjny, będący odpowiedzią na jedno z ogłoszeń z ćwiczenia 5 na stronie 283 podręcznika.

W razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez Messenger lub pisząc na e-mail: m.willow@wp.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Wykorzystanie możliwości motorycznych oraz stabilizacyjnych – ćwiczenia.

Cel. Praca nad własna sylwetką ciała. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa). Godzina – 11.40 

MATEMATYKA

Temat: Powtórzenie – rozwiązywanie przykładowych zadań egzaminacyjnych. (zapisz w zeszycie)

Cel: Na tej lekcji powtórzysz wiadomości z matematyki poprzez rozwiązanie przykładowych zadań egzaminacyjnych.

  1. Wspólnie rozwiążemy kartę pracy przesłaną podczas lekcji.
  2. Praca domowa zadania z karty pracy.

Lekcja on-line na Messengerze godz. 12.30

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

KOŁO JĘZYKA  ANGIELSKIEGO