ZADANIA DLA KLASY VIII

JĘZYK POLSKI

W ramach przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty zachęcam wszystkich do przypomnienia sobie w wolnym czasie treści lektur obowiązkowych.
Jeśli macie w trakcie wykonywania ćwiczeń pojawią się problemy, proszę kontaktować się ze mną za pomocą komunikatora Messenger. Zalecam systematyczną pracę i wykonywanie zadań zgodnie z zaproponowanym harmonogramem w celu uniknięcia zaległości i późniejszej konieczności nadrabiania wszystkiego na ostatnią chwilę.

Wtorek 17. 03.
Temat: Polska da się lubić
Przeczytaj tekst na stronie 155 podręcznika.
Wykonaj pisemnie ćwiczenia 1, 4, 5 (w zeszycie)
Ćwiczenie 5 proszę wykonać w miarę możliwości wspólnie – proponuję kontakt przez Messengera 😉 Forma zapisu dowolna – możecie stworzyć tabelkę, katalog cech, mapę myśli itp.

Środa 18. 03. Czwartek 19.03
Temat: Życie na emigracji.
Proszę przeczytać biogram Mariana Hemara oraz Piosenkę o przychodni lekarskiej w
Londynie na stronie 158 podręcznika.
Proszę wykonać ćwiczenie 1, 2, 4, 5 (pisemnie, w zeszycie)
UWAGI:
Podczas wykonywania ćwiczenia 1 proszę zwrócić uwagę na to kim jest osoba mówiąca w wierszu, jakie są jej uczucia i pragnienia. W jakiej osobie wypowiada się podmiot liryczny i o czy to świadczy? (Czy podmiot liryczny można utożsamić z autorem tekstu?).

Ćwiczenie 2 możecie wykonać wspólnie na grupie. Proszę o uzupełnienie tabelki:

Rzeczywistość lwowska Rzeczywistość londyńska
Postacie
Miejsca
Potrawy
Krajobrazy

Czwartek 19.03.
Proszę wykonać ćwiczenia 7 i 8 ze strony 160 podręcznika (pisemnie, do zeszytu). Ćwiczenie 7 wykonajcie w miarę możliwości wspólnie kontaktując się na grupie. O zaletach i wadach emigracji możecie podyskutować również w gronie rodzinnym.

Piątek 20. 03. (dwie lekcje)
Temat: Jak przemawiać?
Proszę zapoznać się z tekstem dotyczącym przemówienia na stronie 161 podręcznika i napisać samodzielnie notatkę o tej formie wypowiedzi.

Proszę wykonać ćwiczenie 3 ze strony 163.

JĘZYK ANGIELSKI

W okresie zawieszenia zajęć gorąco zachęcam do samodzielnej pracy i powtarzania materiału w celu przygotowania się da egzaminu ósmoklasisty.
Polecam zajrzeć na stronę z zagadnieniami gramatycznymi w celu powtórzenia wiadomości o czasach, stronie biernej, okresach warunkowych:

Polecam również filmy na kanale Rock Your English:

Strony przydatne podczas powtarzania słownictwa:

Proszę uzupełniać ćwiczenia w próbnych arkuszach egzaminacyjnych, które dostaliście i przesyłać mi ich zdjęcia zgodnie z wyznaczonymi terminami. Wykonujecie również prace pisemne!

Wtorek 17.03
Przesyłacie mi zdjęcia wypełnionego arkusza nr 2.

Czwartek 19.03.
Proszę wykonać zadania typy egzaminacyjnego A, B, C, D ze stron 68-69. Nagrania można odtworzyć wykorzystując kod QR z tytułowej strony podręcznika lub na stronie internetowej.

Piątek 20. 03.
Uzupełniacie kolejny arkusz

MATEMATYKA

Zadania z matematyki będą dostępne na stroniewww.learningapps.org, instrukcja do zalogowania dostępna jest poniżej. Zadania będą dodawane systematycznie, więc proszę zaglądać na platformę learningapps w dni w które macie planowo matematykę oraz  proszę o systematyczne  ich rozwiązywanie. Pierwsze zadania dla klasy VI i VIII z dzisiejszego dnia (PONIEDZIAŁEK) są już dostępne na platformie learningapps.

INSTRUKCJA DO LOGOWANIA

 1. Wejdź na stronę https://learningapps.org
 2. Zaloguj się. Login i hasło otrzymasz od wychowawcy.
 3. Kliknij w Moja Klasa (prawy róg).
 4. Kliknij w zadania.
 5. Rozwiąż zadania i naciśnij w prawym dolnym rogu „ptaszek”.

Jeżeli zadania zostaną rozwiązane źle podświetlą się na czerwono, jeżeli dobrze na zielono.

 1. Po poprawnym rozwiązaniu wszystkich zadań naciśnij strzałkę wstecz na pasku w lewym górnym rogu.
 2. Twoje poprawne rozwiązania zostaną przesłane nauczycielowi i odnotowane jako zrobione.
 3. Jeżeli coś jest nie jasne możesz napisać wiadomość. Po zalogowaniu na stronie, kliknij w Moje klasy, następnie naciśnij na kopertę obok nazwiska Edyta Sopel.

HISTORIA

16 marca przeczytać z podręcznika do historii temat pt. PRL w latach 1956-1970, a następnie rozwiązać z podręcznika ćwiczenie 2 strona 192 wpisując odpowiedź do zeszytu.

19 marca – przeczytać z podręcznika do historii temat pt. Polska w latach 70. XX wieku, a następnie rozwiązać z podręcznika ćwiczenie 1 strona 197 wpisując odpowiedzi do zeszytu.

WOS

16 marca – przeczytać z podręcznika do wos-u temat pt. Prezydent i Rada Ministrów, a następnie rozwiązać z podręcznika ćwiczenie 2 strona 145 wpisując odpowiedź do zeszytu.

19 marca – przeczytać z podręcznika do wos-u temat pt. Sądy i trybunały, a następnie rozwiązać z podręcznika ćwiczenie 2,6 strona 150-151 wpisując odpowiedzi do zeszytu.

GEOGRAFIA

Czwartek 19 marca
Proszę opracujcie temat „w Amazonii” i zapiszcie go do zeszytu. Jako notatkę uzupełnijcie tabelę:
Korzystając z dostępnych źródeł, przeanalizuj problem nadmiernej wycinki wilgotnych lasów równikowych w Amazonii i zapisz propozycje jego rozwiązania w postaci metaplanu.

Problem: Nadmierna wycinka lasów Amazonii

Jak jest?

Jak powinno być?

Dlaczego nie jest tak, jak powinno być?

Wnioski – propozycje rozwiązania problemu

Proszę obejrzyjcie film:

dla chętnych jeszcze jeden: https://vod.tvp.pl/video/boso-przez-swiat,zycie-codzienne-indian,18024506

W przypadku pytań lub trudności zachęcam do kontaktu sobieszczanska606@wp.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Proszę o zapoznanie się ze słówkami dotyczącymi nazw odzieży w książce na stronie 102
w zadaniu 1
oraz z wyrażeniami w zadaniu 2 (tylko wyrażenia z pogrubionym drukiem).
Po zapoznaniu się ze słówkami proszę o wypełnienie ćwiczenia 1 oraz 2 na stronie 74 w zeszycie ćwiczeń.

czwartek 19.03.2020
Proszę o przeczytanie dialogu na stronie 94 w książce oraz wykonanie zadania 2 pod dialogiem.
W zadaniu tym mamy do podanych odpowiedzi utworzyć pytania.

CHEMIA

Uczniowie powinni opracować:

 • Porównanie właściwości alkanów, alkenów, alkinów oraz rozwiązać zadania do tego tematu podane w podręczniku,
 • powtórzenie działu Węglowodory i rozwiązanie zadań po dziale sprawdź, czy wiesz… sprawdź czy umiesz….
  Rozwiązane zadania będą sprawdzone i ocenione.

FIZYKA

Proszę obejrzeć film i odpowiedzieć w zeszycie na pytania:

– Skąd się biorą fale elektromagnetyczne?
– Wymień rodzaje fal elektromagnetycznych i podaj chociaż jedno zastosowanie każdej z nich.
Nie będzie w szkole powtórzenia z fal i drgań. Wykonaj samodzielnie testy dostępne w podręczniku na str. 204-206.

W razie potrzeby kontakt mailowy: nauczgm2@gmail.com

BIOLOGIA

TEMAT: Roślinożerność.
W oparciu o podręcznik odpowiedz na pytania:
1.Na czym polega drapieżnictwo roślin i jakim rodzajem oddziaływania jest roślinożerność?
2.Znaczenie roślinożerców.
3.Jak rośliny bronią się przed zjedzeniem?
4.Jak organizmy przystosowały się do roślinożerności?
Napisz krótką notatkę.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Przesyłam Wam zestaw ćwiczeń rozciągających oraz relaksujących ciało. Zasób ćwiczeń można sobie zrobić zarówno przy ścianie w domu jak i przy barierkach. Przy okazji proszę zapoznać się ze szczegółowymi partiami mięśni i techniki wykonywania ćwiczenia w danej pozycji.

https://motywatordietetyczny.pl/2016/06/100-cwiczenia-ktore-rozciagna-wszystkie-miesnie/