ZADANIA DLA KLASY IV (6 – 8 KWIETNIA)

PONIEDZIAŁEK


RELIGIA

Temat 45 – Ulice Jerozolimy – ostatnia droga.
Cele:
– Poznasz stacje drogi krzyżowej.
– Będziesz potrafił odnieść wydarzenia drogi krzyżowej Jezusa do swoich „krzyży’.

Zadanie: Przeczytaj temat 45 z książki a następnie zrób polecenia w zeszycie ćwiczeń.
Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

JĘZYK POLSKI

Temat: Pokonanie zła wymaga wysiłku i współpracy.
Cel: Potrafimy wskazać elementy i motywy charakterystyczne dla baśni, w tym magiczne przedmioty.

Drodzy uczniowie zapoznajcie się z baśnią Kryształowa kula, a następnie wykonaj ćwiczenie 2 i 6 ze str. 217 do zeszytu. Nauczcie się pięknie czytać baśń. Zapytam Was we wtorek czytania przez telefon po wcześniejszym kontakcie email.

HISTORIA

Temat: Józef Piłsudski i niepodległa Polska.
Cel lekcji: poznajemy kiedy i w jakich okolicznościach Polska odzyskała niepodległość oraz jaka w tym była rola Józefa Piłsudskiego.

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania 1,2,4,5,6,7a,8 str. 70-72.

Dotyczy historii i wos-u:wykonaj zdjęcie zeszytu z zawartością wykonanych zadań i ćwiczeń np. telefonem komórkowym i prześlij na adres mailowy: sopris2000@interia.pl Zadane ćwiczenia będą podlegać ocenie.

TECHNIKA

Temat: Włączanie się do ruchu.
cel:
– poznanie zasad włączania się do ruchu
– bezpieczeństwo na drodze
– przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową

Polecenia w karcie pracy na dzienniku.

MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI: Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną – ćwiczenia. (zapisz w zeszycie)
Cel lekcji: Na tej lekcji utrwalę mnożenie ułamków przez liczby naturalne oraz rozwiązywać proste zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia ułamków przez liczby naturalne.

Lekcja on-line za pośrednictwem Skype o godz. 11.00
1. Wykonamy wspólnie zadania z podręcznika:
– zadanie 1 str. 102 (poziom D),
– zadanie 2, 3, 4 str. 102
– zadanie 7, 8 str. 103
2. Pr. domowa: Wykonaj pracę w zeszycie ćwiczeń:
Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną: ćwicz. 6, 8 str. 119.
3. Dla sprawdzenia swoich umiejętności zaloguj się na stronie learningapps.org
Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line. Spotykamy się o godzinie 9:00 na Messengerze. Proszę przygotować podręcznik, ćwiczeniówkę, zeszyt, długopis oraz zadbać o wygodne miejsce pracy.

Temat: Poznaję zwroty używane przy proponowaniu i zamawianiu jedzenia. Ćwiczenia w mówieniu. (zapisz w zeszycie)

Cele lekcji:
– dowiesz się jak zaproponować komuś jedzenie,
– nauczysz się zamawiać jedzenie w restauracji,
– rozwiniesz umiejętność mówienia.

Na lekcji nauczysz się, co oznaczają zwroty z tabelki „Phrase book” na stronie 64 podręcznika. W oparciu o poznane zwroty przeprowadzisz krótki dialog z kolegą/koleżanką z klasy.

Wspólnie wykonamy ćwiczenie 1 i 2 na stronie 62 ćwiczeniówki.

Praca domowa: Powtórz słownictwo nazywające jedzenie oraz zasady stosowania „some” i „any” w zdaniach. Na następnej lekcji będziecie układali zdania na ocenę.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.


WTOREK


JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line. Spotykamy się o godzinie 9:00 na Messengerze. Proszę przygotować podręcznik, ćwiczeniówkę, zeszyt, długopis oraz zadbać o wygodne miejsce pracy.

Temat: Czasownik „can” – formułujemy prośby i pytania o pozwolenie. (zapisz w zeszycie)

Cele lekcji:
– nauczysz się formułować prośby,
– dowiesz się, jak prosić o pozwolenie,
– udoskonalisz umiejętność mówienia.

Na lekcji będziesz prowadził prostą rozmowę z kolegą/koleżanką. Będziesz formułował prośby i prosił o pozwolenie, będziesz formułował na nie odpowiedzi.
Wspólnie wykonamy ćwiczenie 3 i 4 na stronie 62 ćwiczeniówki.

Praca domowa: Naucz się, jak pytać o pozwolenie i formułować prośby.
W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

PRZYRODA

Lekcja on-line we wtorek o godzinie 10:00

Temat: Choroby, którymi można się zarazić.

Cele lekcji: Poznasz przyczyny i drogi wnikania czynników chorobotwórczych do organizmu człowieka oraz sposoby zapobiegania chorobom.

Proszę przeczytać temat z podręcznika (str. 119 -123). Następnie zapoznać się z materiałami:
https://epodreczniki.pl/a/zdrowie-i-choroba/D1BcOMZ6X

https://epodreczniki.pl/a/co-nam-zagraza/DouzngUMP

https://epodreczniki.pl/a/co-zrobic-aby-sie-nie-zarazic/D19eDSX2a

Praca domowa: Wykonaj pisemnie w zeszycie zadanie 2 str. 123 – podręcznik. Prześlij do dnia 15 kwietnia na maila.

Zachęcam do kontaktu przez grupę na Messengerze i mail paniwiosna606@wp.pl

INFORMATYKA

Temat: Przygotowujemy tło, tworzymy zmienne i uruchamiamy grę. (zapisz w zeszycie).
Cel: Na tej lekcji nauczysz się jak tworzyć zmienne w programie Scratch, zbudujesz skrypt określający działanie gry oraz stworzysz skrypt gry „Tabliczka mnożenia”.

1. Przeczytaj temat: „Niech wygra najlepszy…” str. 88 – 94 podręcznik.
2. Utwórz tło gry „Tabliczka mnożenia”, utwórz zmienne potrzebne do stworzenia skryptu gry oraz zbuduj skrypt gry „Tabliczka mnożenia”. Wszystkie potrzebne informacje wraz ze skryptami znajdziesz w podręczniku przy tym temacie.
3. Gotową grę zapisz pod nazwą „Tabliczka mnożenia” i wyślij na adres: edypawlik@gmail.com
W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt: edypawlik@gmail.com, lub przez Messenger.

MUZYKA

Temat: Muzyczne powitanie wiosny
Cel: Rozbudzamy wyobraźnię muzyczną, uczymy się piosenki na powitanie wiosny.

Drodzy uczniowie dzisiaj nauczymy się śpiewać piosenkę Wszystko kwitnie wkoło. Poniżej mamy stronę , która nam w tym pomoże.
https://www.youtube.com/watch?v=RvOaIABDeJI

A teraz coś dla relaksu. Zabawa przy muzyce Modesta Musorgskiego, „Taniec kurcząt w skorupkach” z cyklu „Obrazki z wystawy” https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84

Siadamy na podłodze. Utwór składa się z trzech części: A, B, A1. Do każdej części wykonujemy inny układ ruchowy.
Część A (powtórzona dwa razy):
– osiem razy dotykanie palcami do kciuków (na wzór ptasiego dzióbka),
– osiem razy machanie zgiętymi w łokciach rękami (na wzór skrzydeł kwoki),
– osiem razy dotykanie palcami do kciuków (jw.),
– osiem razy machanie zgiętymi w łokciach rękami (jw.),
– dwa razy dotykanie palcami do kciuków (jw.),
– dwa razy machanie zgiętymi w łokciach rękami (jw.),
– dwa razy dotykanie palcami do kciuków (jw.),
– dwa razy machanie zgiętymi w łokciach rękami (jw.),
– jeden raz stopniowe opuszczanie rąk z rozstawionymi i zgiętymi palcami (na wzór kocich pazurków).
Część B:
– naśladowanie biegających kurczaków
– podczas zmiany melodii (na synkopowaną kojarzącą się z kwoką)
– szesnaście razy naprzemienne uderzanie w kolana, potem szesnaście razy delikatne klaskanie w dłonie (samymi palcami).
Część A1: podobnie jak w części A, lecz ze zmianą zakończenia: zamiast jednego „kociego drapnięcia pazurkami” należy wykonać dwa, a następnie raz klasnąć i położyć obie dłonie na kolanach.

JĘZYK POLSKI

Temat: Po co komu spójnik?
Cel: Uczymy się rozpoznawać spójniki i rozumieć jaką pełnią rolę.

Dzisiaj poznamy część mowy jaką jest spójnik, w tym celu zapoznajcie się z nową wiadomością ( str. 218). Wykonaj ćwiczenie1 i 2 do zeszytu. Zapamiętaj nową wiadomość .
Kontakt z nauczycielem (e-mail: grazyna_kupis@wp.pl)

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: „Gimnastyka podstawowa z akcentem na górne partie mięśni”.

Cel – kształtowanie sylwetki oraz postawy ucznia poprzez ćwiczenia gimnastyczne. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa).


ŚRODA


MATEMATYKA

TEMAT LEKCJI: Ułamki zwykłe – powtórzenie. (zapisz w zeszycie)
Cel lekcji: Na tej lekcji powtórzę poznane wiadomości i utrwalę umiejętności z ułamków zwykłych.

Lekcja on-line za pośrednictwem Skype o godz. 11.00
1. Wykonamy wspólnie zadania z podręcznika:
– zadanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 str. 104 -105
2. Pr. domowa: Wykonaj pracę w zeszycie ćwiczeń:
Ułamki zwykłe. Powtórzenie: ćwicz. 1,2,3,4,5 str. 120
3. Dla sprawdzenia swoich umiejętności zaloguj się na stronie learningapps.org
Kontakt z nauczycielem (email: i_modrzew@wp.pl, Skype, Messenger)

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcja on-line. Spotykamy się o godzinie 9:00 na Messengerze. Proszę przygotować podręcznik, ćwiczeniówkę, zeszyt, długopis oraz zadbać o wygodne miejsce pracy.

Temat: Piszemy zaproszenie na przyjęcie urodzinowe. (zapisz w zeszycie)
Cele lekcji:
– napiszesz zaproszenie na przyjecie urodzinowe,
– rozwiniesz umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Na lekcji przeczytasz tekst zaproszenia na urodziny, następnie odpowiesz na pytania dotyczące właśnie przeczytanego tekstu.

Wspólnie ułożymy zaproszenie na urodziny.

W razie pytań proszę kontaktować się, pisząc na e-mail na m.willow@wp.pl lub poprzez Messenger.

RELIGIA

Temat 46 – Golgota – cena zbawienia.
Cele:
– Poznasz fragment Ewangelii o śmierci Jezusa.
– Będziesz prezentował postawę szacunku wobec krzyża jako znaku wiary i ofiary Jezusa.

Zadanie: przeczytaj temat z książki a następnie wykonaj polecenia w zeszycie ćwiczeń.
Prace proszę przesłać na maila: biedor@op.pl

JĘZYK POLSKI

Temat: Kiedy postawić przecinek?
Cel: Na tej lekcji nauczymy się , przed którym spójnikiem należy zastosować przecinek.

Zapoznajcie się z nową wiadomością, zapamiętajcie przed jakimi spójnikami musimy postawić przecinek, a przed jakimi nie. W celu utrwalenia poznanych wiadomości wykonajcie do zeszytu ćwiczenie 1 i 3 ze strony 230.
Kontakt z nauczycielem (e mail: grazyna_kupis@wp.pl)

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: „Gimnastyka podstawowa z akcentem na dolne partie mięśni”. 

Cel – kształtowanie sylwetki oraz postawy ucznia poprzez ćwiczenia gimnastyczne. 

Zajęcia on-line messenger (video-rozmowa).