Dla rodziców

1. Informujemy, że zgodnie z wytycznymi MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne, a przede wszystkim z Rozporządzeniem http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2020/03/rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-ar_t.-30c.pdf

informujemy o zdalnym nauczaniu w Szkole Podstawowej w Młodzawach.

2. Nauczanie zdalne prowadzimy w oparciu o:

– zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;

– podręczniki, zeszyty ćwiczeń, karty pracy (które uczeń już posiada);

– materiały edukacyjne na platformach edukacyjnych;

– zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodręczniki.pl/;

– komunikację przez pocztę elektroniczną;

– media społecznościowe, komunikatory;

– kontakt telefoniczny z nauczycielem;

– programy telewizji publicznej i audycje radiowe;

– inne sposoby wskazane przez dyrektora w porozumieniu z nauczycielami.

3. Bardzo prosimy o przypilnowanie swoich dzieci, by zaglądały na stronę i wykonywały polecenia, zgodnie z planem zajęć na dany dzień tygodnia.

Najlepsze efekty daje systematyczna praca.

W miarę możliwości prosimy wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

4. Zajęcia proponowane przez nauczycieli są zróżnicowane, a zadania i polecenia są urozmaicone – wymagające użycia monitorów ekranowych (komputerów, telefonów) oraz bez ich użycia.

5. Kontakt e-mail z nauczycielem podany jest przy każdym przedmiocie (poza ustalonym uż wcześniej z rodzicami kontaktem telefonicznym i przez grupy społecznościowe).

6. Monitorowanie postępów w pracy uczniów oraz weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów odbywać się będzie poprzez:

– wiadomości e-mail (np. załącznik – zdjęcie wykonanej pracy, praca wysłana w edytorze tekstu, prezentacja multimedialna),

– grupy społecznościowe (Facebook, Meesenger),

– podczas lekcji prowadzonej on-line,

– kontakt telefoniczny,

– wykonywanie przez uczniów zadań na platformach edukacyjnych i sprawdzanie ich poprawności przez nauczyciela.

7. O postępach uczniów i ich ocenach rodzice informowani poprzez poprzez wiadomości e-mail wysyłanych przez nauczycieli do rodziców w piątek.

8. Trwają prace nad edziennikiem, w związku z tym w kolejnym tygodniu sposób informowania rodziców najprawdopodobniej ulegnie zmianie.

Drogi rodzicu!!!

Wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do szkoły/przedszkola, na większe usamodzielnienie swojego dziecka – oczekuj od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach w domu np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania, czy nawet podczas wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu, w których bardzo często, z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane. Wykorzystaj pobyt dziecka w domu na rozmowy z nim na różnorodne tematy. W ten sposób będziesz wzbogacał słownictwo swojego dziecka. Znajdź czas na czytanie dzieciom i z dziećmi. Korzystaj z edukacyjnych programów telewizyjnych, zaproponuj dziecku gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe.

Korzystaj z porad i propozycji nauczyciela. Nie unikaj z nim kontaktu. Pytaj o wszystko i dziel się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka. W sytuacji zawieszenia pracy przedszkoli i szkół, to na Tobie i nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za edukowanie dziecka i stwarzanie mu warunków do wszechstronnego rozwoju.